double arrow

Завдання № 5


Розв’яжіть наступні задачі та поясніть їх.

Задача № 1

Які типи гамет і в якому відсотковому відношенні утворяться у рослин, якщо мають генотипи:

а) А_______В б) А _________b

a_______b a__________B

Задача № 2

У томатів високе стебло домінує над карликовим, а куляста форма плода над грушоподібною. Гени, які контролюють висоту стебла і форму плода, зчеплені і знаходяться в хромосомі на віддалі 20 морганід. Гомозиготні високі рослини з кулястими плодами схрещені з карликовими грушоподібними плодами. Яке потомство можна чекати від зворотного схрещування гібрида з карликовою рослиною, що має грушоподібні плоди?

Задача № 3

Яка кількість статевих хромосом і аутосом налічується у дрозофіли якщо їх співвідношення: а) 1; б) 0,5; в) 0,33; г) 0.67? Знайдіть всі можливі варіанти.

Задача № 4

Визначте фенотип квітки меландрії (чоловічий чи жіночий) при такому загальному наборі статевих хромосом і ауто сом:

Статеві хромосоми Набір аутосом Фенотип квітки
ХХ  
ХУУ  
ХУ  
ХХУ  
ХУ  
ХХХХУУ  

Задача № 5

Селекціонери в деяких випадках можуть визначити стать одноденних курчат. За яких генотипів батьків це можливо зробити? Відомо, що гени коричневого та білого оперення містяться в Х – хромосомі і ген коричневого оперення рецесивний щодо білого. У курей гетерогаметною статтю є жіноча.

Контрольні запитання:

1. Хто і коли вперше відкрив явище зчепленого успадкування?

2. Назвіть авторів хромосомної теорії спадковості. У чому її сутність7

3. Хто вперше сформулював закон лінійного розташування генів в хромосомі? У чому його основний зміст?

4. Назвіть основні типи перехресту хромосом або кросинговеру, їх особливості.

5. Як генетично і цитологічно було доведено явище кросинговеру?

6. У чому сутність явища інтерференції?

7. Що таке коефіцієнт спів падання або коінциденції?

8. Назвіть фактори, що впливають на кросинговер.

9. Що таке група зчеплення? Число та приклади їх у деяких організмів.

10. У чому суто успадкування ознак, зчеплених із статтю?

11. Назвіть типи хромосомного визначення статті.

12. Які причини і наслідки нерозходження статевих хромосом у людини? Їх профілактика.

13. Обґрунтуйте необхідність медико-генетичного консультування людей. У чому його сутність і особливості.

Відмітка про відпрацювання:

Дата Підпис викладача  
     

ТЕМА 10: Генетичний аналіз кросинговеру. Побудова генетичних карт. Розв’язування генетичних задач.

Мета: вміти визначати локалізацію генів у хромосомах, складати і читати генетичні карти хромосом.

Завдання № 1

Дайте визначення термінам:

Хромосомна карта –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Генетична карта –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гамети кросоверні –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гамети некросоверні –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Частота кросинговеру –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомбінанти (кросовери) –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Морганіда (% кросинговера)–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Сейчас читают про: