double arrow

Завдання № 4. Розв’яжіть наступні задачі:


Розв’яжіть наступні задачі:

Задача № 1

У квасолі стійкість до вірусу звичайної мозаїки успадковується по типу епістазу. Домінантний ген (А) контролює ушкодженість вірусом, рецесивний алель (а) - стійкість. Гени (В) і (в) не мають самостійної фенотипової прояви, але ген (В) є епістатичним до гену (А). Проаналізувати розчеплення за фенотипом від схрещування дигигетерозигот.

Задача № 2

У пшениці некроз обумовлений взаємодією двох комплементарних домінантних генів Ne1 та Ne2. В потомстві гібридів Скала х Балаганка одержали 175 некротичних і 128 нормальних рослин. Визначте за допомогою Х2, на скільки це розщеплення відповідає теоретично очікуваному.

Задача № 3

У кукурудзи гени С і Д успадковуються зчеплено. Ген С зумов­лює стійкість проти іржі, «с» - сприйнятливість, ген Д - нормальне лис­тя, «d» - вузьке листя. Від схрещування гомозиготної р по домінантних генах з гомозиготною лінією по рецесивних генах одержали F1. При зворотному схрещуванні з батьківською формою одержали 1000 рослин, у тому числі 40 кросоверних. Визначте їх фенотипи і відстань між гена­ми С і Д в одиницях кросинговеру.

Задача №4

Від схрещування рослин двох сортів пшениці, один з яких є стій­ким проти стеблової іржі та борошнистої роси, одержали гібриди F1 стійкі проти цих хвороб. Успадкування зчеплене. Відстань між генами - 4 морганіди. Що можна чекати за фенотипом і генотипом в аналізуючо­му схрещуванні?

Контрольні запитання:

1.Дайте визначення імунітету. Назвіть його типи.

2.Що таке генетична стійкість?

3. Які існують основні способи боротьби з патогеними організмами?

4. Дайте визначення вертикальній і горизонтальній стійкості. Яке значення вони мають у сільському господарстві?

5. В чому сутність гіпотез“білок на білок” та «ген на ген»?

Відмітка про відпрацювання:

Дата Підпис викладача  
     

ТЕМА 16: Генетика популяцій. Динаміка популяцій.

Розв’язування генетичних задач.

Мета: вивчити генетичні процеси, які проходять в популяціях; ознайомитися з структурою популяцій та методами встановлення частот генів, генотипів, фенотипів на основі закону Харді-Вайберга; навчитися розв’язувати генетичні задачі.


Сейчас читают про: