double arrow

Приклади для самостійного розв’язання


  1. За даними векторами і побудувати такі вектори: 1) ; 2) ; 3)
  1. У паралелограмі АВСD задані вектори , . Виразити через вектори .
  1. У трикутнику АВС проведені медіани АК, ВL і СМ. Визначити вектори через вектори .
  1. У трикутнику АВС сторона АВ розділена точками D і F на три рівні відрізки: AD = DF = FB. Знайти вектори , якщо .
  1. У трикутнику АВС проведені медіани AD, BE і CF. Довести, що

Відповіді. 2.

3. ;

4.


Сейчас читают про: