double arrow

Приклади для самостийного розв’язання

1

1.Спростити вираз за допомогою властивостей векторного добутку та таблиці векторного добутку ортів. Перевірити результат за формулою (1).

2.Дано вектори і . Знайти: 1) 2) площу паралелограма, побудованого на векторах і . Побудувати паралелограм на векторах і та вектор .

3.Дано точки А(2,-4,3), В(2,3,-1) і С(-1,4,3). Обчислити площу трикутника АВС.

4.Дано вектори і . Знайти векторний добуток двома способами: 1) перетворенням даного виразу за допомогою властивостей векторного добутку; 2) вираженням векторів і через орти і наступним застосуванням формули (1).

5.Знайти орт , перпендикулярний векторам і .

6.Сила прикладена до точки А(1,-5,3). Знайти її момент відносно початку координат.

7.Сила прикладена до точки А(2,6,-1). Знайти її момент відносно точки В(6,-2,5).

8.Дано три сили , , , прикладені в точці А(-2,3-3). Знайти момент рівнодійної цих сил відносно точки В(1,2,-2), а також величину цього моменту.

9.Дано трикутник А(8,-10,12), В(6,-14,16) і С(16,-4,16). Знайти довжину висоти , яка проведена з вершини С.

Відповіді: 1. . 2. .3. .

4. . 5. .

6. . 7. .

8. . 9.10.

1

Сейчас читают про: