double arrow

Базовий рівень підготовки.


Назви попередніх дисциплін   Отримані навики
1. Анатомія людини Знати анатомо-топографічні характеристики усіх систем організму та вміти провести функціональну діагностику їх  
2. Фізіологія Знати механізми регуляції фізіологічних процесів, вплив фізичних вправ на окремі системи організму та на організм в цілому•
3. Патоморфологія Знати патофізіологічни механізми розвитку патології у людини та вплив фізичних вправ на окремі ланцюги патогенезу захворювань
4. Внутрішня медицини, загальна хірургія, неврологія, травматологія, ортопедія, акушерство та гінекологія, педіатрія   Знати семіотику різних захворювань, вміти обґрунтувати та призначити засоби та форми фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих і попередження розвитку їх інвалідізації

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Фізична реабілітація (ФР) Самостійна медична дисципліна, яка навчає науково обґрунтованому нормуванню фізичної активності в комплексному лікуванні захворювань , профілактиці їх загострень і ускладнень, відновленні належної якості життя хворої людини. .
Засоби фізичної реабілітації Рухові режими, фізичні вправи, засоби занартування
Форми фізичної реабілітації Процедури, які складаються з фізичних вправ
Методи фізичної реабілітації Індивідуальний, малогруповий, груповий, самостійни, або консультативний
Теренкур Ходьба по місцевості з кутом нахилу
Циклічні спортивно-прикладні вправи Вправи, в яких циклічно повторюється один і той же рух: ходьба, їзда на велосипеді, біг, тощо
Ідеомоторні вправи Вправи, які виконуються подумки
Рефлекторні вправи Вправи, що засновані на природних безумовних рефлексах

4.2. Теоретичні питання до заняття

1.Назвіть засоби фізичної реабілітації. Охарактеризуйте їх.

2. Назвіть класифікацію фізичних вправ. Охарактеризуйте окремі їх групи.

3. Охарактеризуйте засоби загартування.

4. Назвіть і охарактеризуйте рухові режими в стаціонарі та на полік­лінічному етапі лікування.

5. Перелічить форми ФР.

6. Охарактеризуйте процедуру лікувальної гімнастики, назвіть її складові частини,

7. Що таке теренкур і які параметри дозування фізичного навантаження при проходженні маршрутів теренкуру?

8. Охарактеризуйте механотерапію та трудотерапію.

9. Назвіть та охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ.

10. Механізми лікувальної дії масажу.

10. Назвіть прийоми класичного масажу. Охарактеризуйте їх.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Курація хворого під час перегляду процедури лікувальної гімнастики в центрі реабілітації або курація хворого в стаціонарі

2. Обговорення процедури лікувальної гімнастики, її будови, завдань кожної частиниСейчас читают про: