double arrow

Назвіть класифікацію фізичних вправ


1.Стаціонарному хворому можна призначити :

1.тренуючий руховий режим;

2.вільний руховий режим;

3.щадний руховий режим;

2.За ознакою активності фізичні вправи поділяються на :

1. гімнастичні;

2.пасивні;

3.динамічні;

3.Засоби загартування сприяють:

1.розвитку м’язової сили;

2.адаптації до коротко часових впливів холоду і сонця;

3динамічній силі в швидких рухах;

4.До засобів ФР відносяться:

1 фізичні вправи;

2.працетерапія;

3.механотерапія;

5.Інтенсивність фізичного навантаження при дозованій ходьбі обумовлена:

1.тенмпом ходьби;

2. тривалістю ходьби;

3.кратністю ходьби

6.Механотерапія відноситься до:

1.засобу ФР;

2.методу ФР;

3.фороми ФР;

7.Тонус масуючих тканин знижує:

1.прийом розмивання;

2. прийом прогладжування;.

3.прийом перериваної вібрації;

8.Груповий метод проведення занять фізичними вправами призначається:

1.при ліжковому руховому режимі;

2. при вільному руховому режимі;

3. при палатному руховому режимі;

9.Адекватність фізичного навантаження переважно оцінюється:

1.соматоскопією;

2.пульсометрією;

3.ехоскопиєю;.

10.Прискорення резорбції запального ексудату за допомогою використання засобів ФР досягається переважно:

1тонізуючим впливом;

2.трофічним впливом;

3.компенсуючим впливом;


ВАРІАНТ № 3.


Сейчас читают про: