double arrow

Завдання 3.3


Облік руху основних фондів цехів підприємства

Найменування цеху На начало року (НР) Протягом року На кінець року (КР) Частка в загальному об'ємі (Д) В % на початок року (ПНР)
Поступило (П) Вибуло (В)
Ремонтний      
Ковальський      
Літейний      
Складальний      
Прокатний      
Механічний      
Разом            
Середній показник на кінець року   Х

КГ=НР+П-В Д=КР/(Итого КР) * 100 ПНГ=КР/НР*100

Завдання 3.3

Обчислення по формулах, копіювання формул, вставка малюнків в таблицю

1 Створити таблицю розрахунку будівельних матеріалів для ремонту квартири, подібну тій, яка зображена на мал. 1.

2. Ввести у відповідні ячейки малюнки.

Завдання3.4. Виконати наступні завдання і оформити звіт

1. Скласти прайс лист компанії «Трейд лінк» наступного змісту. При створенні використовувати засоби Формат/ячейки/вирівнювання.

Ціни на побутову техніку  
Компанія «Трейдлінк»
  наші реквізити   м. Київ, вул Кіото, 25 офіс 44
тел.(044) 444-63-47
факс (044) 513-46-72
Найменування товару Ціна, грн
Кондиціонери Funai FC -70.120sh
Кондиціонери LG 1260
Кондиціонери AMCOR настінні до 7,9 кВт
Кондиціонери Wite-Westinhouse
Кондиціонери Tadiran Gfl-150H
Кондиціонери National CS-A90 сплит 2,7
Кондиціонери General 2100
Телевізори Aiwa A215
Телевізори Akai 20WKD
Телевізори LG 512 B
Телевізори Daewoo 2057 txt
Відеомагнітофони LG W-142
Відеомагнітофони Panasonic
Відеомагнітофони Sharp
Відеокамери Panasonic NV-Rx-70
Відеокамери Sony TR-720 E
Відеокамери Canon
Антена супутникова 1,8 v
       

Відформатувати його таким чином: Шрифт заголовка - 14, жирний, зелений; шрифт написів - 12, синій. Числовий формат цін (Формат/ячейки) Фінансовий, заливка другої графи - жовта, третьою - коричнева. Вирівнювання 1-ої і 3-ої граф - по центру. Зберегти отриманий документ.

2. Провести розрахунок показників, що характеризують фінансово -хозяйственную діяльність торгової компанії «Трейдлінк» і побудувати електронну таблицю початкових і розрахункових даних, якщо методика розрахунку наступна:

Чистий прибуток (ЧП) = Балансовий прибуток - Платежі до бюджету з прибутку Рентабельність реалізації = ЧП/Виручка від реалізації

Рентабельність активів = ЧП/Сума активів (А)

Рентабельність діяльності = ЧП/Собівартість реалізації

Оборотність активів = Собівартість реалізациі/А

Коефіцієнт автономії = Власні средства/А

Коефіцієнт поточної ліквідності = Оборотні активи(ОА) /краткосрочниє зобов'язання(До)

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (ОА-запаси)/КО

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові средства/КО

Наприклад, якщо балансовий прибуток за 1998 рік лежить в ячейці B2, а платежі до бюджету за цей же рік лежать в ячейці b3, в ячейку b13- чистий прибуток за 1998 рік повинен бути внесена формула:=b2-b3 Початкові дані:

Найменування показника
Балансовий прибуток -48500
Платежі до бюджету з прибутку
Виручка від реалізації
Сума активів
Собівартість реалізації
Власні засоби
Оборотні активи
Короткострокові зобов'язання
Запаси
Грошові кошти

Розрахункові дані

Найменування показника
Балансовий прибуток -48500
Платежі до бюджету з прибутку
Виручка від реалізації
Сума активів
Собівартість реалізації
Власні засоби
Оборотні активи
Короткострокові зобов'язання
Запаси
Грошові кошти

2. Виконати розрахунок фонду оплати праці цехів підприємства. При розрахунку використовувати абсолютні посилання на осередки, що містять відсоток премії і відсоток відрахувань.

Відсоток премії (ПП)  
Відсоток відрахувань (ПВ)  
Назва цеху Основна зарплата(ОЗ) Розмір премій (П) Розмір відрахувань (В) Фонд оплати праці (Ф)
Ремонтний      
Ковальський      
Літейний      
Складальний      
Прокатний      
Разом        

П=ЗП*ПП/100 О= ЗП*ПО/100 Ф=ЗП+П+О

4. Висновок. Навчився використовувати засоби форматування і оформлення таблиць Excel. Засвоїв правила введення формул. Навчитися застосовувати абсолютні і відносні посилання на ячейки.


Практична робота 7

1 Тема: Робота з графічним зображенням та діаграмами.

2 Мета: Навчитися будувати графіки і діаграми в середовищі Excel і використовувати їх для аналізу інформації.

3 Порядок виконання роботи:


Сейчас читают про: