double arrow

Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу.


Прикладом сучасних нетрадиційних форм орг-ційміжнародний бізнесу є різновид матр. стр-р до них відносяться:

1)проміжні стр-ри і стр-ні варіації.

Орг-на стр-ра компанії повинна максимально відповідати зовнішнім і внутрішнім факторам, тому існує цілий спектр упр. стр-р між цими чистими структурними типами. Орг-ні стр-ри час від часу змінюються, щоб відповідати новим або зміненим обставинам навколишнього середовища. Наприк-д, компанія може перейти від функціональної до дивізіональної стр-ри шляхом серії невеликих стр-них змін.

2) Сітьова і віртуальна орг-ція відноситься до нових типів орг-них стр-р. Прискорений розвиток інформаційних комютерних технологій, зниження цін на засоби телекомунікацій і підвищення їх ефективності призвело до можливості їх використання малими і середніми компаніями, що покращило упр. процес. Прогрес інформатики зруйнував замкнутість орг-ції і зробив малоефективними ті з них, які використовували традиційні, бюрократичні стр-ри. Інформаційно-комп”ютерна революція і повязана з нею зміна зовнішнього оточення призвели до появи нових типів успішно діючих в даному середовищі орг-ції, до яких віднос-ся едхократична, багатомірна і орієнтована на ринок.
Для едхократичної орг-ції хар-на стр-ра концентричної форми, в якій є точка відліку. Така стр-ра найбільш притаманна в консультативно-нововведеної, комп”ютерно-електронної дослідницької, і дослідно-конруктивній областях.

На основі матричної моделі можна побудувати багатомірну орг-цію. В орг-ну стр-ру включаються такі важливі зміни як територія, ринок і споживач. Основою багатомірної орг-ції є автономна робоча група, відношення членів якої з керіництвом та іншими підрозділами нічим не відрізняється від відношень з іншими клієнтами. Прикладом багатомірної орг-цій м.б. екпериментальні бригади компанії “VOLVO”.

Орг-ція, орієнтована на ринок є гнучкою, адаптивною і інновативною. В ній посилюється групування робіт по ринкам, більше зусиль додається для пристосування продукта до споживача, продукт може часто змінюватись, прискорюються потоки інф-ції. Т.ч. стр-ра компанії отримує все більш сітьовий хар-р.

Віртуальна стр-ра являє собою існуючий в ком”ютерних мережах зв”язок між окремими людьми які можуть виконувати роботу індивідуально, однак залишаються зв'язаними один з одним корпоративними ресурсами, з колегами, постачальниками і клієнтами через телекомунікаційні і комп”ютерну інфрастр-ру.

65.Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнарод­них корпорацій.

Поряд із різними видами організаційних структур існують також різні механізми координації та інтеграції діяльності підрозділів компаній. При цьому базовими категоріями виступають вертикальна і горизонтальна диференціації. Вертикальна диференціація оз­начає розподіл повноважень щодо прийняття рішень у межах ієрархії між різними рівнями управління міжнародною компанією від найвищого до найнижчого. Ця диференціація є об’єктивною і породжує проблему співвідношення між централізацією і децентралізацією у прийнятті управлінських рішень.Горизонтальна диференціація означає поділ організації на підрозділи (філії, департаменти, відділи та ін.) за функціональним, продуктовим, географічним чи змішаним принципами і тягне за собою відносне відокремлення в корпорації бізнес-про­це­сів, ресурсів, персоналу і т. ін. Звичайно, вертикальна і горизонтальна диференціації пов’язані між собою.Сейчас читают про: