double arrow

Г., 14 снежня.


Беларускі археолаг, фалькларыст і этнограф Зарыян Даленга-Хадакоўскі (сапраўднае прозвішча Чарноцкі Адам) упершыню атрымаў ад Віленскага універсітэта адкрыты ліст на права правядзення раскопак на тэрыторыі Беларусі.

Г.

Выданне ў Полацку аднаго з першых на Беларусі часопісаў «Полацкі штомесячнік»; выдаваўся Полацкай езуіцкай акадэміяй на польскай мове.

Г.

Антыпрыгонніцкія выступленні сялян у Гродзенскай губерні; найбольш праявіліся ў Глоўсевіцкім старостве і мястэчку Мальча Пружанскага павета.

Г.

Жыцце і дзейнасць Адама Карлавіча Кіркора — беларускага гісторыка, археолага, этнографа і грамадскага дзеяча.

Г., 5 мая — 1872 г., 4 чэрвеня.

Жыцце і дзейнасць польскага і беларускага кампазітара, дырыжора і педагога Станіслава Манюшкі.

Г.

Заснаванне ў Свіслацкай гімназіі «Таварыства аматараў навук».

Г.

Ліквідацыя езуіцкага ордэна, Полацкай езуіцкай акадэміі і іншых навучальных устаноў на Беларусі.

Г.

Распрацоука будучым дзекабрыстам М.М.Мураўевым мінскага варыянта канстытуцыі (працаваў у Мінску).

Г.

Заснаванне у Гродне тытуневай фабрыкі.
Г., 29 верасня — 1862 г., 15 верасня.

Жыццё і дзейнасць польскага і беларускага паэта Уладзіслава Сыракомлі (Людвіка Кандратовіча).

Г.

Жыццё і дзейнасць беларускага этнографа і пісьменніка Паўла Міхайлавіча Шпілеўскага.

Г.

Жыццё і дзейнасць польскага і беларускага пісьменніка Адама Плуга (Антона Антонавіча Пяткевіча).

Г.

Указ расійскага імператара Аляксандра I пра забарону жыхарам Беларусі і Літвы накіроўваць дзяцей на вучобу ў замежныя універсітэты.

Г.

Існаванне Віцебскага, Магілёўскага і Смаленскага генерал-губернатарства.

Г.

Пачатак градуснага вымярэння Беларусі геадэзістамі і тапографамі І.І.Ходзькам і М.Глушневічам.

Г.

Выданне «Беларускага архіва старажытных грамат» - першага збору дакументаў па гісторыі Беларусі.

Г.

Будаўніцтва Аўгустоўскага канала, які злучыў басейны Немана і Віслы.

Г., 14(26) снежня.

Паўстанне дзекабрыстаў у Санкт-Пецярбургу.

Г.

Дзейнасць тайнага рэвалюцыинага таварыства «Ваенныя сябры» ў Літоўскім корпусе, на Гродзеншчыне.

Г.

Пачатак развіцця фабрычнай вытворчасці на Беларусі (устаноулены паравыя рухавікі на суконных прадпрыемствах, у тым ліку у мястэчках Косава, Хомск і інш.).

Г.,

Беларускі вынаходца Казімір Чарноўскі распрацавау праект падводнага карабля. (Яго ідэю ажыццявіў генерал К.А.Шыльдэр, які пабудаваў у 1834 г. першую металічную падводную лодку).

Г.

Цараванне ў Расійскай імперыі Мікалая I.

Г.

Дзейнасць у Віцебску Беларускага вольнага эканамічнага таварыства.Сейчас читают про: