double arrow

Красавiка — 31 мая.


Выданне ў Мiнску газеты «Жизнь провинции» (выдавалася замест забароненай царскiмi ўладамi газеты "Голос провинции").

Мая.

Першамайскiя стачкi ў 21 населеным пункце Беларусi.

Мая 1907 г. — 31 студзеня 1974 г.

Жыццё i дзейнасць Iосiфа Жыновiча — беларускага цымбалiста, дырыжора, кампазiтара i педагога, народнага артыста Беларусi.

Май.

З'езд народных настаўнiкаў Беларусi (у Вiльнi), стварэнне Беларускага настаўнiцкага саюза.

12 жнiўня.

Заснаванне ў Мiнску газеты "Окраина" (выдавалася да 7 чэрвеня 1908 г.).

Г.

Заснаванне ў Мiнску завода "Гiгант".

Г.

Дзейнасць Першай беларускай тэатральнай трупы Iгната Буйнiцкага.

ГОД

Лютага — 21 кастрычнiка.

Выданне ў Мiнску газеты "Минский курьер".

Люты.

Заснаванне ў Мiнску царкоўнага гiсторыка-археалагiчнага камiтэта; адкрыццё пры iм Мiнскага царкоўна-археалагiчнага музея.

Люты.

Паўночна-Заходняя абласная канферэнцыя РСДРП (у Вiцебску).

Снежня.

Заснаванне ў Вiльнi беларускага кнiгавыдавецкага таварыства «Наша хата» (дзейнiчала да 1911 г.).

Г.

Выданне першага зборнiка вершаў Я.Купалы «Жалейка».
Г.

Заснаванне ў Мiнску медыцынскага вучылiшча (цяпер Мiнскае медыцынскае вучылiшча).

Г.

У Мiнску пабудаваны касцёл Сымона i Алены (вядомы пад вазвай Чырвоны касцёл); архiтэктары У.Марконi, Т.Паяздэрскi.

Канец 1908 г.

Нарада рэвалюцыйных сацыял-дэмакратаў Паўночна-Заходняга краю (у Вiльнi).

ГОД

Студзень—май.

Выданне ў Гомелi грамадска-палiтычнай газеты «Гомельский вестник».

Люты.

Выданне ў Пецярбургу культурна-асветнага часопiса «Белорусский учитель».

Чэрвеня.

Заснаванне ў Вiцебску вучонай архiўнай камiсii; заснавальнiкi Е.Р.Раманаў, А.П.Сапуноў, В.С.Арсеньеў; дзейнiчала да 1919 г.

Верасень.

У г.Рагачове заснавана настаўнiцкая семiнарыя; iснавала да 1919 г.

Кастрычнiка.

У Гомелi пачала выдавацца грамадска-палiтычная i лiтаратурная газета Полесье»; iснавала да кастрычнiка 1912 г.

Кастрычнiк.

У Гомелi пачала выдавацца газета «Полесская жизнь» (выдавалася да снежня 1911 г.).

Г.

Заснаванне ў Мiнску газеты "Минский голос" (выдавалася да 1918 г.).

Г.

Выданне «Минской старины» — зборнiкаў дакументаў, навуковых прац па гiсторыi, археалогii i этнаграфii Беларусi.

Г.

Выданне Вiцебскай вучонай архiўнай камiсiяй "Полоцко-Витебской старины" (4 тамы) — зборнiкаў дакументаў i навуковых прац па гiсторыi Беларусi.

ГОД

Лiпеня.

У Вiцебску заснаваны настаўнiцкi iнстытут; у 1918 г. пераўтвораны ў Вiцебскi педагагiчны iнстытут.

Г.

Стварэнне першага прафесiйнага нацыянальнага тэатра Беларусi пад кiраўнiцтвам Iгната Буйнiцкага.

Г.

Выданне першага зборнiка вершаў Я.Коласа «Песнi жальбы».Г.

Заснаванне ў Мiнску абутковай фабрыкi "Арол".

Г.

Выданне ў Магiлёве часопiса «Белорусский учительский вестник».

Г.

Выйшлi з друку кнiгi Ядвiгiна Ш.: паэма «Дзед Завалан, «Лiсты з дарогi» (1910 г,), зборнiкi апавяданняў «Бярозка» (1912 г.), «Васiлькi» (1914 г,).

Г.

Выданне ў Мiнску навукова-метадычнага часопiса «Минские врачебные известия».

Г.

Дзейнасць у Вiльнi Беларускага музычна-драматычнага гуртка, якi падрыхтаваў i паказаў у многiх гарадах беларускiя камедыi, у тым лiку «Паўлiнку» Я.Купалы.

ГОДСейчас читают про: