double arrow

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку запасів


№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція
Дт Кт
1 2 3 4
Операції по рахунку 20 “Виробничі запаси”
1. Списано нестачі та втрати від псування матеріальних цінностей, віднесених за рахунок установи (списано на зменшення асигнувань суми нестачі матеріалів)  
2. Оприбутковано лишки обладнання і будівельних матеріалів, виявлених в результаті інвентаризації
3. Придбано спеціальне обладнання для виконання НДР за господарськими договорами (сума без ПДВ) 351, 364, 631, 635, 675
- на суму ПДВ, включеного до податкового кредиту 351, 364, 631, 635, 675
- без віднесення суми ПДВ до податкового кредиту 351, 364, 631, 635, 675
4. Передано спеціальне обладнання зі складу: - в науковий підрозділ для виконання робіт за господарськими договорами - на виробництво продукції        
Одночасно проводиться запис на позабалансовому рахунку 02 “Активи на відповідальному зберіганні”  
5. Повернено на склад матеріали, що не буливикористані у виробництві
6. Передано підрядним організаціям обладнання і будівельні матеріали на кпітальне будівництво
7. Передано виробничі запаси, закуплені шляхом централізованого постачання, з балансу установи-закупника на баланс установи-замовника    
8. Отримано запаси від установи-закупника  
9. Списано використані виробничі запаси, отримані в порядку централізованого постачання
10. Списано використані виробничі запаси

1 2 3 4
Операції по рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
1. Придбано МШП (вартість без ПДВ):
- на умовах попередньої оплати 361, 362, 634
- на умовах наступної оплати
Одночасно проводиться запис 80, 81
Сума ПДВ від вартості придбаних МШП:
- якщо ПДВ включено до податкового кредиту 361, 362, 364, 675
- якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 80, 81 361, 362, 364, 675
2. Видача зі складу для введення в експлуатацію МШП:
- вартістю до 10 грн. (включно) за одиницю (комплект)
- вартістю більше 10 грн. за одиницю (комплект) 221/2 221/1
3. Оприбутковано лишки МШП, виявлених при інвентаризації:
- на складі 221/1
- в експлуатації 221/2
4. Списано МШП, які стали непридатними для експуатації
5. Реалізовано лишки МШП, що не використовуються
На суму коштів від реалізації проводиться запис 323, 364, 675
На суму ПДВ 364, 675
6. Списано виявлені при інвентаризації недостачі МШП за рахунок винних осіб    
7. Безоплатно отримано МШП
8. Списано використані МШП 811, 812
Операції по рахунку 23 “Матеріали і продукти харчування”
1. Оприбутковано суми вартості матеріалів, отримані від розбору необоротних активів, що відповідно до законодавства належать перерахуванню в дохід бюджету 231, 234
2. Оприбутковано суми вартості матеріалів, оримані від розбору необоротних активів, що залишаються у розпорядженні установи, придбані :
- за рахунок коштів загального фонду 234, 235, 238, 239, 681, 70
- за рахунок коштів спеціального фонду 234, 235, 238, 239,
3. Отримано матеріали і продукти харчування (вартість без ПДВ):
- попередня оплата 361, 362, 364
- наступна оплата
Сума ПДВ:
- включена до податкового кредиту 361, 362, 364, 675
- не включена до податкового кредиту 80, 81 361, 362, 364, 675
1 2 3 4
4. Оприбутковано лишки матеріалів і продуктів харчування, виявлені при інвентаризації 231 – 236, 238, 239 681, 701, 702, 71
5. Списано використані матеріали і продукти харчування на підставі підтверджувальних документів 801, 802, 81 231 – 236, 238, 239
6. Отримано матеріали і продукти харчування як гуманітарну допомогу 231, 235, 238, 239
7. Списано вартість витрачених матеріалів і продуктів харчування на потреби установи 231, 235, 238, 239
8. Передано готову продукцію підсобних господарств для потреб установи 232, 239

Сейчас читают про: