double arrow

Визначити точку беззбитковості та запас безпеки проекту в перший рік його реалізації.


Точка беззбитковості - виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має прибутку, тобто - фінансовий результат дорівнює нулю.

Точка беззбитковості (ТБ) визначається за формулою:

ТБ = ПВ / ВМД,

де ПВ - постійні витрати,

ВМД - відносний маржинальний доход.

До постійних витрат (ПВ) відносяться ті види спожитих ресурсів, робіт і послуг, вартість яких безпосередньо не залежить від обсягу виробленої і проданої продукції. Такими витратами є витрати, пов'язані з управлінням підприємством, загальногосподарські і загальновиробничі витрати, амортизація основних виробничих засобів:

Відносний маржинальний доход (ВМД) визначається як відношення маржинального доходу (МД) до виручки (В):

ВМД = МД/В.

Маржинальний доход - це різниця між виручкою та змінними витратами (ПерВ):

МД = В - ЗмВ.

До змінних витрат відносяться усі види прямих матеріальних витрат і прямі трудові витрати, величина яких безпосередньо залежить від зміни обсягу продукції. Прямі матеріальні витрати включають вартість спожитих матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, технологічного тепла, електроенергії т.д.), що прямо входять у виготовлений продукт і складають тим самим його натурально-речовинну основу. Прямі трудові витрати включають оплату праці тих працівників, що безпосередньо зайняті виготовленням продукції.

Запас безпеки (ЗБ) показує, наскільки далеко підприємство знаходиться від точки беззбитковості в досягнутих обсягах виробництва:

ЗБ = В- ТБ.

Відносний запас безпеки (ВЗБ):

ВЗБ = ЗБ/В х 100.

Для визначення точки беззбитковості проекту необхідно розподілити витрати за перший рік його реалізації (у грошовому виразі)наступним чином:

Витрати на сировину та матеріали 35-50%

Заробітна плата основних робітників 25-30%

Витрати на заробітну плату основних робітників 4-6%

Транспортні витрати 5-7%

Витрати на рекламу 3-4%

Вартість орендної плати 4-5%

Адміністративні витрати 8-10%

Експлуатаційні витрати 6-7%

Комунальні послуги 4-6%

Амортизація визначається за прямолінійним методом, враховуючи, що корисний термін експлуатації обладнання стануть 7-10 років.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7