double arrow

Тема 2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності


Визначено основні суб’єкти інвестування: держава, індивідуальні та інституційні інвестори та функціональні учасники інвестиційного процеси.

Тема 3. Фінансові інвестиції

Розглянуто особливості фінансових інвестицій та фондового ринку України. Визначено етапи створення і розвитку українського фондового ринку.

Тема 4 Інвестиції в засоби виробництва

Розглянуто особливості інвестицій у виробничі фонди. Визначено показники, що характеризують інвестиції у виробничі фонди.

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій

Розглянуто сутність та особливості інновацій та інноваційної діяльності. Визначено етапи інноваційного циклу. Форми впливу держави в інноваційній сфері. Основні етапи розвитку інноваційної діяльності.

Тема 6. Залучення іноземного капіталу

Розглянуто законодавчу базу регулювання іноземних інвестицій в економіку України. Форми іноземного інвестування. Перспективи України у залученні іноземного капіталу.

Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування

Розглянуто сутність та види інвестиційних ризиків. Оцінювання ефективності інвестицій за системою показників. Оцінка ймовірності реалізації інвестиційного проекту.

Тема 8. Інвестиційні проекти

Розглянуто сутність та складові інвестиційного проекту. Визначено стадії реалізації інвестиційного проекту. Порядок визначення фінансових потоків. Основні документи управління реалізацією інвестиційного проекту.

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Визначено головні джерела фінансових ресурсів та способи залучення капіталу. Розглянуто процес структуризації капіталу. Обґрунтування структури джерел фінансування.

Тема 10. Менеджмент інвестицій

Розглянуто сутність, ета та функції інвестиційного менеджменту. Формулювання інвестиційного портфелю та критерії його формування встановлених інвестором.

Технологія управління інвестиційною діяльністю.

Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності

Розглянуто правове регулювання інвестиційного процесу.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: