double arrow

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ НАВЧАННЯ

2

ЗА ОСНОВНИМ РІВНЕМ:

І.Організаційна робота:

Вступне заняття.Прослуховування та комплектація груп. Бесіда з техніки безпеки. Спілкування з батьками: батьківські збори, індивідуальні бесіди.

ІІ. Вокально-хорова робота :

Абетка хориста:

Розвиток співацького дихання. Дикційні та артикуляційні вправи. Розширення діапазону (G — f2). Опанування техніки філірування звуку. Розвиток ансамблевих навичок. Поняття строю. Спів канонів, двоголосних та трьохголосних творів а-capella.

Практична робота:

Під час виконання вправ діти розширюють свій співацький діапазон, вчаться аналізувати якість ансамблевого звучання партії і хору, співати двоголосся та трьохголосся у партії а-capella.

Виконання творів:

Робота над двоголосним та тьохголосним репертуаром (пісні українською, російською та іншими мовами).

Практична робота:

Опанування прийомів звуковедення та їх застосування у процесі хорового виконавства. Опрацювання інтонаційних та ритмічних труднощів та виразного, художнього виконання творів.

Зведена репетиція:

На четвертому році навчання вихованці хорового гуртка основного рівня починають відвідувати зведені репетиції концертного складу ансамблю пісні і танцю.
Засвоєння прийомів динамічного збалансування хорового та інструментального звучання та органічної єдності у гармонічно-фактурному викладі музичного матеріалу. Координація метро ритмічного пульсу в хорі та оркестрі (концертмейстера). Усвідомлення специфічних керуючих і регулюючих дій диригента в інтерпретації хорової музики із супроводом.

Практична робота:

Діти адаптуються до специфіки керуючих і регулюючих дій диригента в інтерпретації хорової музики із супроводом. Знайомляться з учасниками ансамблю, психологічно готуються до участі у роботі ансамблю.

ІІІ. Індивідуальна робота з хористами:

Подолання вокально-хорових проблем (затиснута щелепа, в'яла артикуляція тощо) Поєднання вокально-виконавської та акторської майстерності. Інтерпретація та художній образ виконавця. Ускладнення репертуарного плану.

Практична робота:

Діти продовжують розвивати усі вокальні та артистичні навички, які необхідні під час сольного співу. Опановують прийоми роботи над зображальними моментами, імітуванням звуків, наслідуванням музичного інструмента перегукам, речитативом, вигуками.

ІV. Сольфеджіо та музична грамота:

Поглиблення знань з музичної грамоти. Знання тональної організації хорового твору; Семантика музичної мови в тому числі і сучасної з орієнтацією на хорове мистецтво; Сольфеджування. Музичні та ритмічні диктанти. Систематичне повторення і закріплення раніше отриманих знань.

Практична робота:

Діти співають вправи з листа з диригуванням. Пишуть музичні і ритмічні диктанти. Співають домінантсептакорд та його обернення.V. Сценічний рух (хореографія): за вимогами програми хореографічного гуртка.

VI. Концертна діяльність:

Сольні та хорові виступи вихованців студії під час відкритих занять, участь у тематичних заходах ДЮМВХС «Світанок», культурно-масових заходах району та міста. Зведені репетиції хореографічними та оркестровими групами основного рівня . Концертний виступ.

Практична робота:

Апробація вихованцями сцени та її атрибутів. Здійснення педагогом контролю за сценічним виглядом колективу та створення позитивного морально – психологічного клімату в хоровому колективі. Акумулювання творчого потенціалу дітей для позитивної результативності у концертному виступі.

Орієнтований пісенний репертуар

для хорових груп початкового рівня 5-6 року навчання

хорові твори:

1. L. Denzo «Funiculi Funicula»

2. Б. Фільц, сл. В. Лодижця «На високій полонині»

3. Ж. Колодуб «Весна»

4. Леся Горова «Музика звучить»

5. О. Алябьсв, сл. О. Пушкіна «Зимня дорога»

6. Тимко, сл. П. Воронька «Облітав журавель»

7. Українська народна пісня «Гагілка» обр. С. Людкевич

8. Українська народна пісня «Іди, іди, дощику»

9. Ф. Колесса «Шкільні співанки»

вокально-хореографічні композиції:

1. «Віночок українських народних пісень»

2. «Свято на кубанській вулиці» обр. Є. Досенко

3. «Словацька» обр. Є. Досенко

4. Л. Горова « Івана Купала»

5. Т..М. Петров «Щедрівка»6. Т.Ярошенко «Марічка»

7. Т.Ярошенко мюзикл «Літні пригоди»

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Діти повинні знати:

· правила поведінки на заняттях, правила безпеки життєдіяльності;

· прийоми вимови голосних і приголосних у хоровому співі;

· основні принципи роботи над творами з іншомовними текстами та безтекстовими творами.

· нотоносець, скрипковий ключ, ноти

· структуру мелодії (період, фраза, речення);

· три види мінору);

· мажор (натуральний та гармонічний);

Діти повинні вміти:

· володіти вокально-хоровими навичками (різними видами дихання, мати гарну дикцію та сформовану співочу поставу);

· володіти штрихами та використовувати різну атаку звуку :( легато – кантиленний спів без поштовхів, без порушення єдиної співацької лінії з широким вокальним диханням; стаккато – використання активної твердої атаки і переривчастого імпульсивного дихання;

· співати в ансамблі дво- і триголосся;

· співати інтервальні послідовності;

· співати гамми у ладотональній організації (мажор, мінор);

· відрізняти музичні лади;2
Сейчас читают про: