double arrow

Варіант № 25


Завдання
1. Властивості класу
2. Опис функції CInt
3. Дайте означення: а) процедурно-орієнтовані мови програмування б) інтерфейс об’єкту
4. Яка інструкція вимагає явно описувати всі змінні модуля? А) Def Б) Cstr В) Option Explicit Г) Private Sub Як називається група подібних об’єктів у середовищі VBA? А) Властивість Б) Клас В) Група Г) Контейнер
5. Створити псевдоконсольне застосування для обчислення функції
6. Дано натуральне число n і послідовність дійсних чисел , ,..., . Замінити всі від’ємні числа на їхні квадрати і впорядкувати масив за незростанням.  

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТАСейчас читают про: