double arrow

Варіант № 27


Завдання
1. Головні властивості об’єктів керування  
2. Опис функції RTrim
3. Дайте означення: а) інкапсуляція б) неявне оголошення змінних
4. Який тип процедур можна створювати в застосуваннях VBA? А) Sub Б) Const В) Public Г) Dim Яка інструкція вимагає явно описувати всі змінні модуля? А) Def Б) Cstr В) Option Explicit Г) Private Sub
5. Створити псевдоконсольне застосування для обчислення функції
6. Дано натуральне число n і послідовність дійсних чисел , ,..., . Після кожного від’ємного числа вставити у масив два нулі.  

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТАСейчас читают про: