double arrow

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Види страхування.


Авіаційне страхування - це загальна назва комплексу майнового, особистого страхування та страхування відповідальності, яка випливає з експлуатації повітряного транспорту і захищає майнові інтереси юридичних та фізичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або законодавством.

Розрізняють обов'язкове та добровільне авіаційне страхування. Обов'язковість низки авіаційних видів страхування обумовлена міжнародними конвенціями з цивільної авіації, до яких приєдналася Україна, та внутрішніми законодавчими актами. Воно поширюється на усіх авіаексплікатантів України як на території нашої країни, так і за її межами.

Добровільні види авіаційного страхування - це широкий спектр в основному страхування майна та страхування відповідальності різних підприємств і організацій, котрі беруть участь у функціонуванні цивільної авіації.

Особливості проведення авіаційного страхування. Порядок та умови проведення авіаційних видів страхування є специфічними і потребують докладного висвітлення. Це, зокрема, зумовлено такими чинниками:

* авіаційне страхування має справу з особливими, відмінними від інших видів майна ризиками;
* значний розмір страхових сум передбачає узгодження дій страховиків і перестраховиків;

* авіаційні ризики можуть тягти за собою катастрофічні та кумулятивні збитки;

* авіаційне страхування тісно пов'язане з міжнародним страховим ринком;

* авіаційне страхування регулюється як національним, так і міжнародним правом;

* для проведення операцій з авіаційного страхування потрібна розвинена спеціалізована інфраструктура;

* авіаційні ризики висувають високі вимоги до професійної підготовки фахівців, які здійснюють їх страхування.

Отже, авіаційне страхування є досить складним за своєю суттю, а його реалізація потребує від страховика особливого підходу.

Щоб страхова компанія могла здійснювати авіаційне страхування, вона має задовольняти певні неодмінні умови:

1) наявність професійно підготовлених фахівців-експертів.

2) наявність широкої системи перестрахування. За розміром страхових сум авіаційні ризики є одними з найбільших узагалі з усіх видів страхування.

3) наявність фахівців із міжнародного права або договорів з міжнародними юридичними компаніями.

4) наявність актуарних розрахунків з акумуляції ризиків.

Отже, можна виокремити такі особливості авіаційного страхування:

* комплектність (майнове, особисте, відповідальності);

* великі розміри страхових сум, визначених у валюті різних країн;

* дія полісів за межами України;

* значна акумуляція ризиків;

* необхідність перестрахування ризиків на міжнародному страховому ринку.Сейчас читают про: