double arrow

Тема 12.1 (13.1) Види і зміст технічного обслуговування БТР


Навчально-виховна мета:

І. Вивчити з студентам призначення, зміст, порядок проведення ТО різних видів, час, який відводиться для цього, а також розподіл обов'язків між особовим складом.

2. Навчити студентів порядку оформлення документації по ТО машини.

3. Практично виконати окремі операції, з використанням обладнання, інструменту та приладів, по технічному обслуговуванню БТР-70 в обсязі ТО-1 (ТО-2).

4. Виховувати у студентів працелюбність і любов до техніки.

Учбові питання:

1. Технічне обслуговування силової установки.

Перевірка та регулювання натягу ременів приводу водяних насосів.

Перевірка та регулювання зазору у клапанах двигунів.

Перевірка та регулювання зазору у контактах переривача.

2. Технічне обслуговування агрегатів силової передачі.

Перевірка та регулювання приводу коробок передач.

Перевірка та регулювання приводу зчеплення.

Перевірка та регулювання приводу роздаточних коробок.

Форма звітності: письмова робота та практичне виконання операції.

Рекомендована література:

1. БТР-70 Тех.. Опис і інструкція з експлуатації.

2. Посібник по перевірці тех. стану і утримання БТР-70.
3. БТТ. Експлуатація. (Посібник).

Завдання для самостійної роботи

Тема №7.2 Технічне обслуговування агрегатів ходової частини. Несправності ходової частини.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті і практичне виконання нормативу).

Література:

1. БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М. 1981 г.

2. БТР-70. Пособие по проверке технического состояния и содержания. М. 1981 г.

3. Альбом малюнків з дисципліни БТТ. Миколаїв. МДУ. 2006.

4. БТР-70. Памятка экипажу по эксплуатации. М. 1985 г.

5. Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ. Київ 2005 р.

6. М.М. Кіяшко Бронетранспортер БТР-70. Ходова частина. Миколаїв. 2007 р.

7. О.С.Філімонов Матеріали для самостійної підготовки студентів з дисципліни БТТ. МНУ 2012

№№ пп Зміст завдання на самостійну роботу Форма виконання роботи Прим.
Технічне обслуговування агрегатів ходової частини. письмова (конспект у зошиті).  
Несправності ходової частини. письмова (конспект у зошиті).  

?- Контрольні запитання:

1. Який номінальний тиск повітря в шинах?

2. Яке падіння тиску повітря при відкритих колісних краниках і закритих вентилях блоку шинних кранів повинно бути?

3. Який натяг ременів привода компресорів повінен бути?

4. Які причини несправності - тиск в повітряному балоні при працюючих двигунах не підіймається до 6-7,7 кгс/ см2?

5. Умови і порядок виконання нормативу №9.

6. Заходи безпеки і оціночні показники під час виконання нормативу №9?Сейчас читают про: