double arrow

Фізичне виховання

2

1. Визначте прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів під час лекційного курсу «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку».

2. Визначте роль самостійної роботи студентів у вивченні дисциплін оздоровчого циклу.

3. Визначте творчі завдання для студентів під час опанування технологіями формування різних видів здоров’я у дітей дошкільного віку (за вибором студента).

4. Визначте тематику лекцій для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», в ході яких вирішуються питання оптимізації рухового режиму дошкільників.

5. Визначте тематику лекцій, в процесі яких студенти вивчають основні засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.

6. Наведіть зразки наочних матеріалів для використання під час лекцій з навчальних дисциплін оздоровчого циклу.

7. Наведіть зразки тестових завдань з метою перевірки систематичності підготовки до кожного заняття та якості засвоєння змістовного модуля з навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку».

8. Обґрунтуйте актуальність дисциплін оздоровчого циклу, що забезпечують підготовку із спеціальності «Дошкільне виховання»
9. Охарактеризуйте специфіку проведення практичних занять з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку».

10. Розкрийте особливості проведення лабораторних занять зі студентами з навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку».

11. Розкрийте структурно-логічну схему засобів фізичного виховання, охарактеризуйте її роль у навчальному процесі.

12. Розробіть образну або структурно-логічну модель основних видів здоров’я, обґрунтуйте доцільність її використання в процесі проведення лекцій.

13. Розробіть план проведення лекційного заняття до теми «Рухливі ігри та методика їх проведення.

14. Розробіть структурно-логічну модель методів валеологічного виховання, охарактеризуйте її роль у навчальному процесі.

15. Розробіть сюжет казки оздоровчого спрямування, розкрийте специфіку її використання в роботі зі студентами.

16. Сформулюйте мету та завдання практичного заняття з дисципліни «Теорія і технологія валеологічної освіти дітей дошкільного віку».

17. Сформулюйте тематику курсових робіт оздоровчого спрямування (5 тем) для студентів спеціальності «Дошкільна освіта».2
Сейчас читают про: