double arrow

Природознавство

3

1. За матеріалами досліджень охарактеризуйте сучасні технології проблеми екологічного виховання.

2. Визначте зміст модулів курсу «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою».

3. Дайте загальну характеристику форм організації навчальної роботи зі студентами з курсу «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою».

4. Охарактеризуйте методи викладання курсу «Методика ознайомлення дітей з природою і практикум з природознавства» у ВНЗ.

5. Охарактеризуйте особливості підготовки викладача до проведення практичних занять з курсу «Основи природознавства з методикою».

6. Розкрийте зміст проведення лабораторного заняття з курсу «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою» за темою «Тваринний світ України».

7. Розкрийте зміст роботи та керівництво науковим гуртком з методики екологічного виховання дошкільників.

8. Розкрийте форми організації навчальної роботи зі студентами в контексті опанування курсу «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою».

9. Складіть логіко-структурну модель до теми «Словесні методи ознайомлення дітей з природою».
10. Складіть план проведення лекційного заняття до теми «Форми роботи з ознайомлення дітей з природою».

11. Складіть план проведення лекційного заняття з курсу «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою» для студентів за темою «Рослинність різних рослинних угрупувань – фітоценозів».

12. Складіть тести для контролю знань студентів за модулем V «Методи ознайомлення дітей з природою».

13. Сплануйте лекційне заняття з курсу «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою» за темою «Ділянка дитячого садка».

14. Сплануйте практичне заняття для студентів із теми «Спостереження як основний метод ознайомлення дітей з природою». Спроектуйте наочність.

Відповіді:

ТЕМА лекції: РУХЛИВІ ІГРИ ТА МЕТОДИКА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

План

1. Поняття про рухливу гру, її структура. Види ігор.

2. Значення рухливих ігор для всебічного розвитку дитини.

3. Погляди видатних педагогів на роль рухливих гри.

4. Вибір рухливих ігор для дітей дошкільного віку.

5. Ускладнення і варіантність рухливих ігор.

6. Підготовка вихователя до рухливої гри і керівництво ходом гри.

7. Регулювання навантажень в рухливих іграх.

8. Особливості проведення рухливих ігор у різних вікових групах. (самостійно)3
Сейчас читают про: