double arrow

Стаття 12. Місцеві прокуратури


1. У системі прокуратури України діють місцеві прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається в Додатку до цього Закону.

2. Місцеву прокуратуру очолює керівник місцевої прокуратури, який має першого заступника та не більше двох заступників.

(частина друга статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.07.2015 р. N 578-VIII)

3. У структурі місцевої прокуратури в разі необхідності утворюються такі підрозділи, як відділи.

Стаття 13. Повноваження керівника місцевої прокуратури

1. Керівник місцевої прокуратури:

1) представляє місцеву прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;

(пункт 1 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.07.2015 р. N 578-VIII)

2) організовує діяльність місцевої прокуратури;

3) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у місцевій прокуратурі;

(пункт 3 частини першої статті 13 у редакції
Закону України від 02.07.2015 р. N 578-VIII)

4) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів місцевої прокуратури;

4 1) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

(частину першу статті 13 доповнено пунктом 4 1 згідно
із Законом України від 02.07.2015 р. N 578-VIII)

4 2) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

(частину першу статті 13 доповнено пунктом 4 2 згідно
із Законом України від 02.07.2015 р. N 578-VIII)

5) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

2. Керівник місцевої прокуратури видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень.

3. У разі відсутності керівника місцевої прокуратури його повноваження здійснює перший заступник керівника місцевої прокуратури, а в разі його відсутності - один із заступників керівника місцевої прокуратури.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: