double arrow

Загальні

3

1.Скласти програму, яка запитує висоту будинку (h, м) і обчислює час падіння цегли з даху цього будинку. , де g = 9,8 м/с2.

2.Трикутник задано координатами його вершин. Знайти:

a. довжини сторін трикутника;

b. периметр трикутника;

c. площу трикутника;

d. косинуси кутів трикутника.

3.Знайти суму цифр чотиризначного натурального числа.

Індивідуальні

4.Скласти програму обчислення функції:

Варіант Функція f = Вхідні дані
X Y Z
3,981 -1,625
3,981 0,512
-0,622 -5,541
17,421 10,36 0,828
17,241 10,35
0,335 0,025 32,005
-4,5 0,75 0,845
2,001 1,481 0,160
-17,22 6,33
1,825 18,22 -3,298
-0,85 1,25
1,452 -3,261 80,005
3,107 3,5
0,02 -0,875
16,55 -2,75

Записати у звіт відповідні тексти програм та результати їх виконання.

3

Сейчас читают про: