double arrow
Введення-виведення інформації.

2

Введення даних –це передача інформації від зовнішнього носія в оперативну пам'ять для обробки.

Виведення даних–це зворотній процес, коли дані передаються після обробки з оперативної пам'яті на зовнішній носій.

* Процедура читання Readзабезпечує введення числових даних, символів, рядків і т.д. для наступної їхньої обробки.

Формат введення:

Read (x1,x2,...xn);

де x1, x2,... xn – змінні допустимих типів даних,

* Процедура читання Readlnаналогічна процедурі Read, єдина відміннісь полягає в тому, що після зчитування останнього в списку значення для однієї процедури Readln дані для наступної процедури Readln будуть зчитуватися з початку нового рядка.

* Процедура запису Write робить виведення числових даних, символів, рядків і булівських значень на екран монітору.

Формат:

write (Y1, Y2,... Yn) – виведення на монітор;

де Y1, Y2,... Yn – дані, що виводяться,

* Процедура запису Writelnаналогічна процедурі Write, але після виведення останнього в списку значення для поточної процедури Writeln відбувається переміщення курсору до початку наступного рядка. Процедура Writeln, записана без параметрів, виконує тільки переміщення курсору на початок наступного рядка.

Приклад:

Writeln(‘Y1=’,Y1)

Формати виведення інформації.

У процедурах виведення Write і Writeln є можливість запису виразу, що визначає ширину поля для виведення. У прикладах, що подаються далі, використовуються наступні умовні позначення:

· І – ідентифікатор, що визначає ціле число,

· R – ідентифікатор, що визначає дійсне число,
· р,q – цілі константи, що визначають довжину поля виведення та кількість цифр після десяткової крапки.

1. Виведення десяткового значення цілої величини I, починаючи з позиції розташування курсору.

Значення I Вираз Результат
write(I);
write(I);
write(I,I,I);

2. Виведення десяткового значення цілої величини I у крайні праворуч позиції поля шириною р.

Значення I Вираз Результат
write(I:6); ___134
write(I:10); _________1
write(I+I:7); ____624

3. Виведення у поле шириною 18 символів десяткового значення величини R у форматі з плаваючою крапкою.

Значення R Вираз Результат
715.432 write(R); __7.1543200000E+02
-1.919E+01 write(R); _-1.9190000000E+01
567.986 write(R/2); __2.8399300000E+02

4. Виведення у крайні праворуч позиції поля шириною р десяткового значення величини R у форматі з фіксованою крапкою, причому після десяткової крапки виводиться q цифр (0<=q<=24), що представляють дробову частину числа. Якщо q=0, ні дробова частина, ні десяткова крапка не виводяться. Якщо q>24, то при виведенні використовується формат із плаваючою крапкою.Значення R Вираз Результат
511.04 write(R:8:4); 511.0400
-46.78 write(R:7:2); _-46.78
-46.78 write(R:9:4); _-46.7800

Завдання

2

Сейчас читают про: