double arrow
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОПЕРАТИВНОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Загальні положення

3.1.1. Конструктивні рішення автотранспорту (розміщення агрегатів, систем управління, пожежно-технiчного озброєння, бойового розрахунку тощо) мають забезпечувати безпеку особового складу під час експлуатації. Схема розміщення та вузли кріплення пожежно-технiчного озброєння мають забезпечувати надійність його фіксації, зручність та безпечність при зніманні та встановленні. Експлуатація їх у несправному стані забороняється. Технічний стан та придатність до використання визначаються при технічних обслуговуваннях, випробуваннях, а також при прийомi машин на чергування.

3.1.2. Технічне обслуговування пожежних автомобілів проводиться з метою забезпечення їх постійної технічної готовності i безпечної експлуатації, попередження виникнення несправностей, їх виявлення i своєчасного усунення.

Види, періодичність та переліки основних операцій технічного обслуговування i випробування автомобілів встановлені інструкціями заводiв-виробникiв.

3.1.3. Конструкція пневматичних та гідравлічних систем, робочих органів автомобілів, посудин, що працюють під тиском, мають відповідати вимогам нормативних документів.

3.1.4. Улаштування й експлуатація електрообладнання мають відповідати діючим Правилам улаштування електроустановок, Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правилам безпеки при експлуатації електроустановок пожежних автомобілів i причепiв.


Сейчас читают про: