double arrow
Відхилення, його сутність та способи осмислення.

Під відхиленням у контролі розуміють _________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Графічне уявлення про цей процес можна представити у наступному вигляді:


       
   
 
 


Отже, там де має місце зіставлення кількох величин, необхідний контроль, і навпаки – існування контролю зумовлює наявність порівняння.

Виходячи з цього можна сформулювати наступні твердження:

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відхилення безпосередньо пов’язане з контрольними діями


За наслідками здійснення контрольних дій встановлюється:

· ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Або

· ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виходячи з наслідків контрольних дій та оцінки знайдених відхилень, необхідно розглядати:

· суттєві відхилення

· несуттєві відхилення

Суттєве відхилення ________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Несуттєве відхилення _____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 
 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Сейчас читают про: