Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!

Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Державну таємницю________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За порушення правового режиму доступу та розкриття інформації передбачено відповідальність згідно статей чинних кодексів:

 • Кримінального кодексу України

Ст. 328 Розголошення державної таємниці

Ст. 329 Втрата документів, що містять державну таємницю

Ст. 330 Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави

Ст. 232 Розголошення комерційної таємниці

 • Кодексом України про Адміністративні правопорушення

ü Ст. 212-2 Порушення законодавства про державну таємницю

ü Ст. 14611 Незаконне розголошення або використання інформації, що становить банківську таємницю

Контрольні запитання

1. Що являє собою інформація та економічна інформація?

2. Як можна охарактеризувати такі критерії інформації як синтактика, семантика, прагматика?

3. Дайте визначення системи економічної інформації та економічній інформаційній системі.

4. Що є об’єктом та джерелом економічної інформації?

5. Як формується та класифікується економічна інформація?

6. Що являє собою інформаційне забезпечення та як воно класифікується?

7. На чому ґрунтується та як класифікується професійна інформаційна комунікація?

8. Дайте визначення нової та релевантної інформації?

9. Дайте визначення фактографічної інформації.

10. В чому полягає підготовка інформаційного забезпечення?

11. Що являє собою корисність інформації?

12. Охарактеризуйте якісні характеристики інформації?

13. Що розуміється під оприлюдненням інформації?

14. Що розуміють під розкриттям інформації та як поділяється інформація за режимом доступу?

15. Яким шляхом забезпечується доступ до відкритої інформації та до інформації з обмеженим доступом?

16. Яку відповідальність передбачено за порушення правового режиму доступу до інформації?

ТЕМА 7. РИЗИК КОНТРОЛЮ, СУТТЄВІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ОБМАНУ І ПОМИЛКИ

План

1. Поняття ризику та суттєвості в контролі.

2. Відхилення, його сутність та способи осмислення.

3. Шахрайство та помилка: визначення та фактори, що їх обумовлюють.

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові: 8, 25, 29.

Основні: 36, 37, 39.

Додаткові: 38, 44, 54.

Інтернет-ресурси: 8, 13.

Міні-лексикон: ризик контролю, ризик наявності помилок, ризик неефективності контрольних дій, суттєвість, відхилення, обман, помилка, доброякісні документи, недоброякісні документи, матеріальна підробка, інтелектуальна підробка, посадова особа, відповідальність, адміністративні стягнення, фінансові санкції.

Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 194; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома - страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 9217 - | 7422 - или читать все...

Читайте также:

 1. Загальна характеристика Закону України «Про державну службу»
 2. Загальні положення закону України “Про державну таємницю” (Введений в дію Постановою ВР N 3856-ХІІ від 21.01.94 р.)
 3. Загальні положення про Державну комісію з питань ТЄБ та НС
 4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 5. Стаття 16. Подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
 6. Стаття 18. Видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану
 7. Стаття 26. Передача відомостей про державну реєстрацію юридичної особи до органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України для взяття юридичної особи на облік
 8. Стаття 28. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав
 9. Стаття 329. Втрата документів, що містять державну таємницю
 10. Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості
 11. Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців


 

34.204.171.214 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.