double arrow

Тема 47. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність) (2 год.)


1. Поняття та ознаки комерційного посередництва (агентської діяльності) як різновиду господарської діяльності. Критерії класифікації агентських відносини.

2. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

3. Агентський договір: поняття, форма, основні вимоги.

4. Основні обов’язки сторін агентського договору.

5. Припинення агентських відносин. Поновлення агентських відносин після припинення агентського договору.

6. Відповідальність сторін агентського договору.

Мета семінарського заняття: активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів, закріпити зв'язок теоретичних знань з практикою, формування професійних якостей правника.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити поняття та ознаки комерційного посередництва (агентської діяльності) як різновиду господарської діяльності.

2. Розкрити критерії класифікації агентських відносини.

3. Розкрити систему нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

4. Розкрити поняття, форму, основні вимоги агентського договіру.

5. Розкрити основні обов’язки сторін агентського договору.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- знати особливості та тенденцій розвитку сучасного господарського законодавства;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: комерційне посередництво (агентська діяльність), агентські відносини, агентський договір.

Форми навчальної роботи: заняття відбувається у формі «мозкового штурму» та презентації власних договорів комерційного посередництва.

Форми контролю – у вигляді усного опитування.

На початку заняття студенти відповідають на питання викладача.

Після першої частини заняття студенти поділяються на малі групи (2-4 ст.) і презентують власні агентські договори в різних сферах комерційної діяльності (за вибором студентів). В кожній малій групі мають бути представлені основні сторони договору-принципал і комерційний агент. Викладач і всі студенти групи мають право задавати питання щодо змісту договорів.

Контрольні питання:

1. Агентський договір: поняття, форма, основні вимоги.

2. Основні обов’язки сторін агентського договору.

3. Припинення агентських відносин. Поновлення агентських відносин після припинення агентського договору.

4. Відповідальність сторін агентського договору.

5. Поняття та ознаки комерційного посередництва (агентської діяльності) як різновиду господарської діяльності. Критерії класифікації агентських відносини.

6. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар


Сейчас читают про: