double arrow

Тема 2. Життєвий цикл і режим функціонування логістичної системи


1. Поняття життєвого циклу логістичної системи, етапи.

2. Запас мінливості логістичної системи.

3. Режим функціонування логістичної системи.

Тема 3. Принципи проектування логістичних систем

1. Взаємодія і погодженість елементів логістичної системи.

2. Економічне та інформаційне забезпечення логістичної системи.

3. Фізична та ринкова межі логістичної системи.

4. Узагальнений алгоритм визначення ринкової межі логістичної системи.

Тема 4. Узагальнена процедура розробки логістичної системи

1. Розробка процедур.

2. Суб’єкти й об’єкти логістичних систем.

3. Проектні параметри і вимірники матеріального потоку.

Тема 5. Дослідження інфраструктури і вибір місця розміщення логістичного об’єкту

1. Інфраструктура логістичного об’єкту, її важливість та формування.

2. Інструментарій та прийняття рішення про вибір та місця розміщення логістичного об’єкту.

3. Об’єкти митного оформлення, страхування, експедиції.

4. Локалізація логістичних об’єктів.

Тема 6. Визначення та гармонізація потужностей логістичних об’єктів

1. Поняття потужності логістичної системи.

2. Чинники та види потужності логістичної системи.

3. Узгодженість транспортно–складських потужностей.

4. Логістичні канали і ланцюги.

5. Прогнозування матеріалопотоку.

Тема 7. Особливості організації і проектування внутрішньо­виробничих систем

1. Моделювання внутрівиробничої логістичної системи.

2. Принципи моделювання інформаційних потоків.

3. Моделювання структури технічних засобів логістичних систем.

Тема 8. Проектування ланцюгів створення вартості

1. Організація ланцюгів створення вартості.

2. Інтегрований ланцюг формування вартості ділового підприємства.

3. Просторово–часова інтеграція логістичної системи.

4. Концепції “точно в термін”, “швидкого реагування” та “безперервного поповнення” в ланцюгах поставок.

Тема 9. Проектування інтегрованих логістичних систем

1. Модель макрологістичної системи.

2. Форми і методи регулювання макрологістичних систем.

3. Глобалізація та регіональні аспекти формування інтегрованих логістичних систем.

4. Перехідні процеси і передатні функції матеріальних потоків.

5. Структура розміщення логістичних потужностей.

Тема 10. Створення віртуальних логістичних підприємств

1. Класифікація віртуальних логістичних підприємств.

2. Управління віртуальним підприємством.

3. Моделі управління, організації роботи і контролю переміщення.


Сейчас читают про: