double arrow

Тема 6. Визначення та гармонізація потужностей логістичних об’єктів


Поняття потужності логістичної системи. Методи оптимізації та прогнозування потужності логістичної системи. Логістичні канали і ланцюги. Трансформація логістичного каналу в логістичний ланцюг, критерій трансформації. Прогнозування матеріалопотоку.

Тема 7. Особливості організації і проектування внутрішньо­виробничих систем

Принципи моделювання інформаційних потоків. Функції збереження в моделях просторово–часового перетворення матеріального потоку. Моделювання структури технічних засобів логістичних систем.

Тема 8. Проектування ланцюгів створення вартості

Інтегрований ланцюг формування вартості ділового підприємства. Просторово–часова інтеграція логістичної системи. Концепції “точно в термін”, “швидкого реагування” та “безперервного поповнення” в ланцюгах поставок.

Тема 9. Проектування інтегрованих логістичних систем

Модель макрологістичної системи. Базисні умови поставки (ІНКОТЕРМС). Глобалізація. Перехідні процеси і передатні функції матеріальних потоків. Структура розміщення логістичних потужностей.

Тема 10. Створення віртуальних логістичних підприємств

Класифікація віртуальних логістичних підприємств. Управління віртуальним підприємством. Місце віртуального підприємства в логістичній системі.

Тема 11. Управління проектом з розробки і впровадження логістичної системи

Бізнес–план проекту: мета, структура, методи розроблення та обґрунтування. Перелік робіт з етапів розробки логістичної системи. Фактори успіху проекту.

Тематика та плани лекцій з дисципліни

Тема 1. Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем

1. Системний логістичний аналіз.

2. Формалізація логістичної системи на теоретико–множинному рівні.

3. Основні елементи, зв’язки між ними та властивості логістичної системи.

4. Класифікація та структуризація логістичних систем.


Сейчас читают про: