double arrow

Складальне креслення і вимоги до його виконання.


Креслення, які містять зображення виробів (приладів, машин і т. д.), що складаються з кількох деталей, і дані для їх складання (виготовлення) та контролю, називаються складальними.
На складальному кресленні виріб зображують у складеному вигляді з усіма деталями, які до нього входять.
На виробництві спочатку виготовляють кожну деталь за її кресленням. Потім з готових деталей за складальним кресленням складають увесь виріб

На складальних кресленнях можуть бути вигляди, розрізи та перерізи. Вигляди розташовують в проекційному зв’язку. Крім основних виглядів використовують, за потреби, додаткові та місцеві.

Щоб виявити будову виробу, складальні креслення звичайно містять розрізи та перерізи. Розрізи можуть бути повними й місцевими. На симетричних зображеннях поєдну­ють половину вигляду з половиною розрізу (чи їх частини). За допомогою перерізів пояснюють форму окремих деталей, що входять до складу виробу.

Вибір зображень на складальному креслені залежить від потреби з'ясування форми і взаємного розміщення деталей виробу.

Згідно з ГОСТ 2.109-73 складальне креслення повинно мати:

· Зображення складальної одиниці, яке дає уявлення про розміщення та взаємні зв’язки складових частин виробу та надає змогу виконувати, складати і контролювати складальну одиницю.

· Розміри з граничним відхиленням та інші параметри і вимоги, що мають бути виконані і проконтрольовані за цим складальним кресленням.

· Вказівки про характер сполучення, точність сполучення, вказівки про виконання нероз’ємних з’єднань і методи їх виконання.

· Номери позицій складових частин виробу.

· Габаритні розміри виробу.

· Установлювальні, приєднувальні та інші необхідні довідкові розміри.


Сейчас читают про: