double arrow

Запишіть буліан множини:

1

Варіант №1

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 12 і 18;

б) спільних кратних чисел 12 і 18;

в) прямих площини, паралельних прямій .

2. Знайдіть GUH, G∩H, G\H, G\H і G H, Ō,

якщо:

G={x|x2-8x+15≤0 },

H={x|2x+4≥0},

E={xЄR|x2+x-12=0}

Варіант №2

2. Запишіть множину коренів рівняння:

, якщо g=9

вних на [0, 1], а В — множина функцій, диференційовних на [0, 1].

Варіант №3

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

Варіант №4

4.Запишіть буліан множини:

а) A={-3,2};

б) A = {25, {25, 21}}.

Варіант №5

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 24 і 64;

б) спільних кратних чисел 24 і 64;

в) прямих площини, паралельних прямій y=5x+896.

5. Запишіть 4 підмножини для множини А, якщо А = {а,e,r,f,d,s,a,w,v}.

Варіант №6

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 64 і 36;

б) спільних кратних чисел 64 і 36;

в) прямих площини, паралельних прямій y=6x+267.

Варіант №7

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 +x+g=0, якщо g= -6

Варіант №8

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а +11) х2 + (2а+21) х + 3а +24 = 0.

Варіант №9

4. Запишіть буліан множини:

а) A={-92,2};

б) A = {29, {29,25}}.

Варіант №10

5. Запишіть 4 підмножин и для множини А, якщо А = {1,3,5,8,10,12,14,16,18,20}.

Варіант №11

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 96 і 128;

б) спільних кратних чисел 96 і 128;

в) прямих площини, паралельних прямій y=11x+23.

Варіант №12

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 +6x-g=0, якщо g=16

Варіант №13

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а +11) х2 + (2а+14) х + 3а -10 = 0.

Варіант №14

Запишіть буліан множини:

а) A={-1416, 26};

б) A = {36, {1446, 56}}.

Варіант №15

5. Запишіть 15 підмножин для множини А, якщо А = {а,e,r,f,d,s,a,w,v,x,z}.

Варіант №16

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 192 і 36;

б) спільних кратних чисел 192 і 36;

в) прямих площини, паралельних прямій y=16x-56.

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 –16x+g=0, якщо g= -36

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а+9) х2 + (а+16) х + 5а -10 = 0.

4. Запишіть буліан множини:

а) A={-13,622};

б) A = {5, {25, 1624}}.

5. Запишіть 16 підмножин для множини А, якщо А = {12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24}.

Варіант №17

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 180 і 120;

б) спільних кратних чисел 18 і 120;

в) прямих площини, паралельних прямій y=17x+86.

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 +8x+g=0, якщо g= -20

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а -11) х2 + (2а-23) х + 3а -30 = 0.

4. Запишіть буліан множини:

а) A={-1792,2};

б) A = {29, {129,25}}.

5. Запишіть 13 підмножин для множини А, якщо А = {а,e,r,f,d,s,a,w,v}.

Варіант №18

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 128 і 144;

б) спільних кратних чисел 128 і 144;

в) прямих площини, паралельних прямій y=18x+34367.

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 -4x+g=0, якщо g= -12

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а +6) х2 + (2а+18) х + 3а+33 = 0

4.Запишіть буліан множини:

а) A={-3116, 126};

б) A = {136, {146, 1456}}.

5. Запишіть 14 підмножин дл я множини А, якщо А = {1,3,5,8,10,12,14,16,18,20}.

Варіант №19

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 192 і 128;

б) спільних кратних чисел 192 і 128;

в) прямих площини, паралельних прямій y=19x+2388.

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 +3x+g=0, якщо g= -28

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а — 9) х2 + (3а -28) х +а-25 = 0.

1

Сейчас читают про: