double arrow

Запишіть буліан множини:

4

а) A={-16, 26};

б) A = {36, {46, 56}}.

5. Запишіть 23 підмножини для множини А, якщо А = {1,3,5,8,10,12,14,16,18,20}.

Варіант №27

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 48 і 64;

б) спільних кратних чисел 48 і 64;

в) прямих площини, паралельних прямій y=27x+23.

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 +x+g=0, якщо g= -6

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а — 9) х2 + (3а -24) х +а-26 = 0.

4.Запишіть буліан множини:

а) A={-7,8};

б) A = {28, {26, 7}}.

5. Запишіть 25 підмножин для множини А, якщо А = {а,e,r,f,d,s,a,w,v,x,z}.

Варіант №28

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 96 і 360;

б) спільних кратних чисел 96 і 360;

в) прямих площини, паралельних прямій y=28x-56.

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 –4x+g=0, якщо g=5

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а+9) х2 + (а+12) х + 5а+24 = 0.

Запишіть буліан множини:

а) A={-13,22};

б) A = {5, {25, 24}}.

5. Запишіть 26 підмножин для множини А, якщо А = {12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24}.

Варіант №29

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 90 і 120;

б) спільних кратних чисел 90 і 120;

в) прямих площини, паралельних прямій y=9x+86.

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 +6x+g=0, якщо g=-16

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а +11) х2 + (2а+21) х + 3а +24 = 0.

Запишіть буліан множини:

а) A={-92,2};

б) A = {29, {29,25}}.

5. Запишіть 3 підмножини для множини А, якщо А = {а,e,r,f,d,s,a,w,v}.

Варіант №30

1. Запишіть множину:

а) спільних дільників чисел 128 і 72;

б) спільних кратних чисел 128 і 72;

в) прямих площини, паралельних прямій y=10x+67.

2. Запишіть множину коренів рівняння:

x2 +2x+g=0, якщо g= -15

3. Запишіть множину дійсних значень а, при яких розглядуване рівняння має різні дійсні корені:

(а +6) х2 + (2а+13) х + 3а -13 = 0

4. Запишіть буліан множини:

а) A={-116, 126};

б) A = {136, {146, 156}}.

5. Запишіть 4 підмножини для множини А, якщо А = {1,3,5,8,10,12,14,16,18,20}.

4

Сейчас читают про: