double arrow

Порядок налагодження верстата


1. Встановити заготовку на оправку та закріпити.

2. Встановити довжину ходу довб'яка відносно заготовки.

3. Встановити кількість подвійних ходів довб'яка.

4. Встановити довб'як на глибину врізання.

5. Настроїти гітару ділення.

6. Настроїти гітару радіальних передач.

 

Довб'як потрібно встановити та закріпити в штоселі верстата.

1. Заготовка деталі встановлюється та кріпиться на оправку, яка точно

вивірена та закріплена на столі верстата.

2. Встановлення довжини ходу довб'яка відносно заготовки

здійснюється шляхом регулювання положення кривошипно-

шатунного механізму (положення рухливої гайки 43 та довжини

шатуна). Довжина ходу довб'яка встановлюється величиною

L= b + 2h, де b - товщина заготовки; h - величина перебігу довб'яка

вище та нижче заготовки, Ь =1,5...2 мм.

3. Кількість подвійних ходів довб'яка

n = (1000*V) / 2L

де V - швидкість різання, м/хв; L - довжина ходу довб'яка. На верстаті

моделі 5107 можна встановити 400, 700, 1200, 2000 подвійних ходів.

4. Встановлення довб'яка на глибину врізання здійснюється обертанням

рукоятки 13 кулачка 20 в певне положення, яке відповідає потрібному

модулю, що позначено на шкалі рукоятки. При цьому ролик 19 буде
торкатися кулачка 20 в певній точці його кривої, тобто стіл буде

ближче чи далі від довб'яка під час його обробки та врізання в

заготовку буде дорівнювати висоті зуба.

5. Настроювання гітари ділення, тобто встановлення певних шестерень,

a2 – b2 – c2 – d2 – l –f робиться задля синхронного обертання довб'яка та

деталі. При обертанні довб'яка на один зуб заготовка повинна

повернутися також на один зуб незалежно від кількості зубів, що

врізаються.

Настроювання слід проводити за формулою:

a2*c2*l/(b2*d2*f)=Zдовб/Zдет.

де Zдовб- кількість зубців на довб'яку; Zдет - кількість зубців на деталі.

Часто беруть l = f= 60, тоді формула спрощується:

a2*c2/(b2*d2)= Zдовб/Zдет

6. Настроювання гітари кругової подачі необхідне для певного кутового

обертання довб'яка на один подвійний хід. Розрахунок настроювання

здійснюється за формулою:

(D35*Z5*Z5*Z48*Z38*Z32*Z30)/(D6*Z4*Z23*Z47*Z33*Z29)*p*Dy=Sk

Після підстановки можна отримати:

Za1/Zb1=(373D6)/(DqD35)*Sk,

де Dq- діаметр розподільчої окружності довб'яка; D6 - діаметр ведучого

змінного шківа 6, мм; D35- діаметр відомого змінного шківа 35, мм; Sk - кругова

подача на один подвійний хід довб'яка; Sk - 0,88 ... 0.15мм.

7. Настроювання гітари радіальних подач здійснюється з урахуванням

обраної кількості проходів.

При встановленні однозахідного кулачка беруть аз=28, Ьз=38 зубців,

двозахідного кулачка - а3=18, b3=48 зубців.

Двозахідний кулачок використовують у випадках обробки заготовок з

матеріалів, що погано обробляються. Най частіше застосовують однозахідний.

 Сейчас читают про: