double arrow

Хімічний склад основних феросплавів


Хімічний склад феросиліцію, % (ГОСТ 1415-78)

Марка Si, % Вміст, % (не більше)
C S P Al Mn Cr Ti Ca
ФС92 не менше 92 - 0,02 0,03 2,5 0,2 0,2 - 0,5
ФС75 Св.74 до 80 - 0,02 0,05 - 0,4 0,4 - -
ФС70(ел) 68-74 0,1 0,02 0,04 0,1 0,3 0,3 0,04 0,1
ФС65 63-68 - 0,02 0,05 2,5 0,4 0,4 - -
ФС45 41-47 - 0,02 0,05 2,0 0,6 0,5 - -

 

Хімічний склад ферохрому, % (ГОСТ 4757-79)

  Ферохром Марка Cr, % (не менше) Вміст, % (не більше)
C Si S P Al
  Низьковуглецевий ФХ001А 0,01 0,8 0,02 0,02 0,7
ФХ004А 0,04 1,5 0,03 0,02 0,3
ФХ005Б 0,05 1,5 0,03 0,03 -
ФХ050А 0,5 2,0 0,03 0,03 -
Середньовуглецевий ФХ100А 1,0 2,0 0,04 0,03 -
ФХ200А 2,0 2,0 0,04 0,03 -
Високовуглецевий ФХ650А 6,5 2,0 0,06 0,03 -

 

Склад металевого хрому, % (ГОСТ 5905-79)

Марка Cr, % (не менше) Вміст, % (не більше)
C Si S P Fe N Cu
Х99А 99,0 0,03 0,3 0,02 0,02 0,6 0,05 0,01
Х98,5 98,5 0,03 0,4 0,02 0,02 0,6 - 0,02
Х97 97,0 0,05 0,5 0,04 0,03 1,2 - 0,05

 

Хімічний склад феросилікохрому, % (ГОСТ 11861-77)

Марка Вміст, %
Si Cr C S P
ФСХ26 23-30 3,0 0,02 0,03
ФСХ40 37-45 0,2 0,02 0,03
ФСХ48 ≥45 0,1 0,02 0,03

 
Склад металевого нікелю, % (ГОСТ 849-97)

Марка Ni+Co, % Вміст, % (не більше)
С Si Fe Mg Co Cu S P
Н-0 99,99 0,005 0,001 0,002 0,001 0,005 0,001 0,001 0,001
Н-1 99,93 0,010 0,002 0,020 0,001 0,100 0,020 0,001 0,001
Н-4 97,6 0,150 - - - 0,700 1,000 0,040 -

Продовження додатку А

Хімічний склад феронікелю, % (ТУ 48-3-59-84)

Марка Ni+Co, % Вміст, %
Co C S P Si Cu Cr Al Mn
ФН-5 ≥6,0 ≤0,45 ≤0,1 ≤0,04 ≤0,03 ≤0,2 ≤0,09 ≤0,3 ≤0,1 -
ФН-6 ≥3,5 ≥0,40 ≥1,5 ≤0,1 ≤0,15 ≥1,5 ≤0,01 ≥1,0 - -
ФН-7 3,8- 5,8 0,1-0,4 1,0- 2,5 0,03-0,15 0,06-0,18 3,5- 6,0 5,0- 6,5 2,0- 3,0 - ≥0,1

 

Хімічний склад феромарганцю, % (ГОСТ 4755-80)

Феромарганець Марка Mn, % (не менше) Вміст, % (не більше)
C Si S P
Низьковуглецевий ФМн0,5 85,0 0,5 2,0 0,03 0,3
  Середньовуглецевий ФМн1,0A 85,0 1,0 1,5 0,03 0,1
ФМн1,0 85,0 1,0 2,0 0,03 0,3
ФМн1,5 75,0 1,5 2,5 0,03 0,30
  Вуглецевий ФМн78A 78,0-82,0 7,0 2,0 0,03 0,05
ФМн78К 78,0-82,0 7,0 1,0 0,03 0,35
ФМн75 75,0 7,0 1,0 0,03 0,45

 

Склад металевого марганцю, % (ГОСТ 6008-90)

Марка Спосіб виробництва Mn, % (не менше) Вміст, % (не більше)
C Si S P
Мн998 Електротехнічний 99,8 0,04 - 0,03 0,003
Мн965 Електротермічний 96,5 0,10 0,8 0,05 0,05
Мн95 Електротермічний 95,0 0,20 0,8 0,05 0,07

 

Хімічний склад силікомарганцю, % (ГОСТ 4756-77)

Марка Вміст, %
Si Mn, (не менше) C S P класів
A Б
МнC25 ≥25 0,5 0,02 0,05 0,25
МнC17 15,0-20,0 2,5 0,02 0,10 0,60
МнC12 10,0-15,0 3,5 0,02 0,20 0,60

 Хімічний склад феровольфраму, % (ГОСТ 17293-82)

Марка W, % (не менше) Вміст, % (не більше)
C Si S P Mn Mo Cu Al As
ФВ80(а) 0,10 0,8 0,02 0,03 0,2 6,0 0,10 3,0 0,04
ФВ75(а) 0,15 1,1 0,04 0,04 0,2 7,0 0,20 5,0 0,05
ФВ70(а) 0,2 2,0 0,06 0,06 0,3 7,0 0,30 6,0 0,06
ФВ72 0,5 0,8 0,10 0,06 0,4 1,0 0,15 - 0,04
ФВ65 0,7 1,2 0,15 0,10 0,6 6,0 0,30 - 0,08

 

 

Продовження додатку А

Хімічний склад феротитану, % (ГОСТ 4761-80)

Марка Ti, % (не менше) Вміст, % (не більше)
C Si S P V Mo Cu Al Zr
ФТи70С05 68-75 0,2 0,5 0,05 0,05 0,6 0,6 0,2 5,0 0,6
ФТи70С1 68-75 0,4 1,0 0,05 0,05 3,0 2,5 0,4 5,0 2,0
ФТи35С5 28-40 0,2 5,0 0,04 0,04 0,4 0,4 2,0 8,0 0,2

 

Хімічний склад феромолібдену, % (ГОСТ 4759-89)

Марка Mo, % (не менше) Вміст, % (не більше)
С S P Si Cu W Sn As Sb
ФМо60 0,05 0,10 0,05 0,8 0,5 0,3 0,01 0,02 0,01
ФМо58 0,08 0,12 0,05 1,0 0,8 0,5 0,02 0,03 0,02
ФМо55 0,10 0,15 0,10 1,5 1,0 0,8 0,05 - 0,05
ФМо50 0,50 0,50 0,10 3,0 2,0 - 0,10 - 0,10

 

Хімічний склад ферованадію, % (ГОСТ 27130-86)

Марка V, % (не менше) Вміст, % (не більше)
С S P Si Al As Mn Cu Cr
ФВд75У0,1 70-80 0,10 0,10 0,10 2,00 1,00 0,05 0,4 0,1 0,5
ФВд50У0,5 48-60 0,75 0,10 0,20 3,00 1,50 0,05 4,0 0,2 -
ФВд40У0,75 35-48 1,00 0,15 0,25 3,50 2,00 0,05 4,0 0,4 -

 Хімічний склад фероніобію, % (ГОСТ 16773-85)

Марка Nb+Ta, % (не більше) Вміст, % (не більше)
Ta С S P Si Ti Al
ФНб60 55-65 1,0 0,1 0,03 0,10 1,5 1,0 3,0
ФНб58 50-65 1,0 0,2 0,03 0,15 2,0 1,0 6,0
ФНб50С 40-65 - 0,5 0,05 0,50 20,0 - 6,0

 

Хімічний склад феробору, % (ГОСТ 14848-69)

  Марка Вміст, % (не більше)
В, % (не менше) С S P Si Cu Al
ФБ20 0,05 0,01 0,015 2,00 0,05 3,00
ФБ17 0,20 0,02 0,03 3,00 0,10 5,00
ФБ6 - - - 12,00 - 6,00-12,00

 

Хімічний склад металевого кобальту, % (ГОСТ 123-78)

Марка Со, % (не менше) Вміст, % (не більше)
C Si S P Mn Ni Cu Al
К0 99,98 0,005 0,001 0,0003 0,0005 0,0005 0,005 0,001 0,010
К1Аy 99,30 0,020 - 0,0006 0,002 0,0300 0,300 0,020 -
К2 99,30 0,100 - - - 0,1000 0,500 0,080 -

Додаток Б

Хімічний склад домішок

Хімічний аналіз руд

Родо-вище Руда Вміст, %
Fe SiO2 Al2O3 CaO MgO Mn S P FeO п.п.п.
  Криворізьке Шахти “Гігант” 53,44 14,60 4,58 0,50 0,52 0,04 0,06 0,03 0,89 2,76
Шахти “Нова” 60,90 9,50 1,07 0,16 0,56 0,04 0,03 0,02 0,84 0,56
Шахти ім.Кірова 60,57 9,68 1,21 0,50 0,36 0,03 0,04 0,016 0,92 0,52
Концентрат ЮГОК 59,80 12,86 0,25 0,40 0,39 0,40 0,05 0,023 23,81 1,70
Концентрат НКГОК 61,05 13,40 0,30 0,22 0,32 0,35 - 0,022 23,10 1,78
Концентрат ЦГОК 60,6 13,50 0,26 0,30 0,36 0,40 - 0,023 23,0 1,56
Середній аналіз мартенів-ської руди   55,80   15,20   2,23   0,28   0,123   0,010   0,021   0,026   1,53   1,33
Білозір-ське Сира вода 68,00 - - - - - 0,06 0,06 - -
  Керчінське Коричнева сира 40,49 14,30 4,35 1,13 0,86 0,87 0,19 0,93 - 10,32
Табачна 40,66 16,25 6,75 1,15 1,38 1,12 0,21 1,05 2,13 11,80
Агломерат з митої коричневої руди   50,60   17,89   6,09   1,35   1,05   0,53   сліди   1,42   23,97   -

 

Додаток ВСейчас читают про: