double arrow
Характеристики повітряних ліній 110 кВ зі сталеалюмінієвими проводами

Марка проводу Припустимий тривалий струм А Активний опір при 20 на 1 км, Ом, Реактивний опір на 1 км, Ом, Ємнісна провідність на 1км, См Зарядна потужність на 1 км, МВАр Розрахункові перерізи, сталіалюмінію Діаметр проводу, , мм
АС-500/27 0,061 - - - 481/26,6 29,4

 

Аварійний струм визначається по формулі, А:

Вибраний переріз перевіряємо по нагріву в аварійному режимі, А:

Вибраний провід по нагріву задовольняє аварійному режиму.

Вибраний переріз перевіряємо на термічну дію струмів КЗ, мм2:

Вибраний провід задовольняє по термічній дії струмів КЗ.

Якщо умова 5.3 та 5.4 не виконуються, слід збільшити переріз проводу.

Багатожильні проводи і трубчасті шини напругою 35 кВ і вище, що вибрані по економічній щільності струму і перевірені по нагріву в аварійному режимі, додатково повинні бути перевірені на коронування, оскільки на підстанції відстань між дротами значно менше, ніж на лінії.

Розряд у вигляді корони виникає при максимальному значенні початкової критичної напруженості електричного поля кВ/см:

де коефіцієнт, що враховує шорсткість поверхні дроту (для багатожильних проводів );

радіус дроту, мм =2,94 см.

Визначаємо початкову критичну напруженість електричного поля кВ/см:

Напруженість електричного поля E біля поверхні нерозщепленого дроту визначається по виразу:

де лінійна напруга, кВ;

середнє геометричне відстань між проводами фаз, см; при горизонтальному розташуванні фаз ( - найменша відстань в світлі між сусідніми фазами на (визначаємо по табл. А.5) відкритих розподільчих пристроїв (ВРП) підстанцій|, захищених розрядниками, і ВРП|, захищених обмежувачами перенапружень відстань,
Визначаємо напруженість електричного поля E біля поверхні нерозщепленого проводу, кВ/см,

При горизонтальному розташуванні проводів напруженість на середньому проводі приблизно на 7% більше величини, визначеної (5.6). Провід не буде коронирувати, якщо найбільша напруженість поля у поверхні будь-якого проводу не більше тобто повинна виконуватися умова:

Якщо умова (5.7) не виконується, то слід збільшити відстань між фазами або радіус проводу .

По умовам корони вибраний провід (табл. 5.1) задовольняє.

 

 


Сейчас читают про: