double arrow

Фізіологія сенсорних систем

1

Основні поняття фізіології

1. Визначення фізіології як науки, предмет і задачі фізіології. Методи фізіологічних досліджень

Фізіологія збудливих тканин

1. Мембранний потенціал спокою. Фактори, що призводять до виникнення МП.

2. Визначення потенціалу дії, механізм генерації потенціалу дії

3. Зміна збудливості під час збудження

4. Закони подразнення

5. Закони проведення нервового імпульсу

6. Механізм проведення збудження нервовими волокнами

7. Функціональна будова нервово-м’язового апарату

8. Механізм м’язового скорочення

9. Характеристика потужності і ємності фосфогенної системи ресинтезу АТФ при м’язовому скороченні

10. Характеристика потужності і ємності лактацидної (гліколітичної) системи ресинтезу АТФ при м’язовому скороченні

11. Характеристика кисневої (окисне фосфоррилювання) системи ресинтезу АТФ при м’язовому скороченні

12. Форми і типи м’язового скорочення. Характеристика динамічної форми м’язового скорочення

13. Форми і типи м’язового скорочення. Характеристика статичної форми м’язового скорочення

14. Сила м’яза. Залежність «сила – швидкість». Залежність «довжина – напруга» м’яза

Міжклітинна передача збудження і гальмування

15. Будова і класифікація синапсів

16. Передача збудження у хімічному синапсі.

17. Трансмітери (медіатори) в хімічних синапсах

Загальна фізіологія нервової системи

18. Поняття «нервовий центр». Властивості збудження (властивості нервових центрів)

19. Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга. Принцип зворотного зв’язку.

Фізіологія сенсорних систем

20. Поняття рецептор, аналізатор (за І.П. Павловим), сенсорна система

21. Класифікація рецепторів

22. Світлопровідна система ока. Аккомодація. Реакції зіниці.

23. Порушення рефракції ока ( міопія, гіперметропія, астигматизм) та їх корегування.

24. Світлосприймальна система ока. Морфофункціональна організація сітківки

25. Фотохімічні процеси в фоторецепторах.

26. Механізм рецепції в сітківці.

27. Теорії колірного зору.

28. Гострота зору. Поле зору.

29. Центральна обробка зорової інформації (характеристика провідникового та центрального відділу зорового аналізатора)

30. Характеристика звуку, та його значення для живих організмів

31. Периферичний відділ слухового аналізатора

32. Слухові процеси на рівні внутрішнього вуха (механізм рецепції)

33. Сприймання і розрізняння звуків різної частоти і сили (інтенсивності)

34. Обробка слухової інформації в ЦНС (характеристика провідникового шляху та центрального відділу слухового аналізатора)

35. Значення гравітаційної сенсорної системи

36. Апарат півколових каналів - будова, механізм рецепції

37. Апарат присінка - будова, механізм рецепції
38. Центральна обробка інформації вестибулярного апарату (провідникові шляхи та центральний відділ)

39. Загальна характеристика хеморецепції та її значення.

40. Нюхова рецепція – периферичний відділ, механізм рецепції. Центральна обробка(провідникові шляхи та центральний відділ) нюхової інформації. Нюхові відчуття.

41. Смакова рецепція – периферичний відділ, механізм рецепції. Центральна обробка (провідникові шляхи та центральний відділ) смакової інформації . Смакові відчуття

42. Загальна характеристика соматовісцеральної сенсорної системи

43. Механорецепція (тактильної чутливості) - периферичний відділ, механізм рецепції. Центральна обробка (провідникові шляхи та центральний відділ) тактильної чутливості

44. Терморецепція, механізми терморецепції. Центральна обробка температурної чутливості

45. Больова рецепція, механізм збудження больових рецепторів Центральна обробка больової інформації

Фізіологія крові.

46. Обʼєм, склад, функції крові.

47. Фізико-хімічні властивості крові. Вʼязкість крові, густина крові, осмотичний та онкотичний тиск.

48. Формені елементи крові. Еритроцити – будова, функції.

49. Формені елементи крові. Лейкоцити – будова, функції і класифікація.

50. Формені елементи крові. Тромбоцити – будова, функції.

51. Групи крові. Резус фактор.

52. Захисні системи організму. Імунітет.

53. Система згортання крові. Механізм згортання крові.

54. Протизгортальна система крові.

55. Кровотворення і його регуляція.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7