double arrow

Т – лимфоциттер, В-лимфоциттер, плазмоциттер


5. моноциттер

41. Лейкоцитарлық формула бойынша нейтрофильдер құрайды:

 1. 0-1 %
 2. 0,5-5 %
 3. 6-8 %
 4. 20-35%
 5. 48-78%

42. Лейкоцитарлық формула бойынша базофильдер құрайды:

 1. 0-1 %
 2. 0,5-5 %
 3. 6-8 %
 4. 20-35%
 5. 48-78%

43. Лейкоцитарлық формула бойынша эозинофильдер құрайды:

 1. 0-1 %
 2. 0,5-5 %
 3. 6-8 %
 4. 20-35%
 5. 48-78%

44. Лейкоцитарлық формула бойынша лимфоциттер құрайды:

 1. 0-1 %
 2. 0,5-5 %
 3. 6-8 %
 4. 20-35%
 5. 48-78%

45.Лейкоцитарлық формула бойынша моноциттер құрайды:

 1. 0-1 %
 2. 0,5-5 %
 3. 6-8 %
 4. 20-35%
 5. 48-78%

46. Гистаминді синтездейтін жасушаны анықтаңыз:

 1. нейтрофил
 2. эозинофил
 3. моноцит
 4. базофил
 5. В-лимфоцит

47. Қан айналымынан шыққан соң макрофагка түрленетін жасушаны атаңыз:

 1. эозинофил
 2. базофил
 3. Т-лимфоцит
 4. моноцит
 5. В-лимфоцит

48. Қан түзудің қандай класс жасушалары полипотенттілермен шектелген болып табылады?

Iкласс???

2. IIкласс

3. IIIкласс

4. IVкласс

5. II және IIIкластар

49. Қан түзудің қандай класс жасушалары қанның формалық элементінің тек бір түріне ғана түрленуге қабілетті?

1. Iкласс

2. IIкласс

3. II және IIIкласс

4. IVкласс

IIIкласс ???

50. Қан түзудің қандай класс жасушалары қанның кез-келген формалық элементке түрленуге қабілетті?
Iкласс ???

2. IIкласс

3. II және IIIкласс

4. IVкласс

5. IIIкласс

 

Дәнекер тін

1. Дәнекер тін препаратында көптеген жасушалар (фибробласттар басымырақ) көрінген. Жасушааралық затында аморфты заттары және аз мөлшерде талшықтар айқындалған. Дәнекер тіні түрін анықтаңыз:

1. тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер

2. болбыр талшықты

3. тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тін

4. ретикулярлы

5. шырышты

2.Дәнекер тін препаратында бір бағытта орналасқан көптеген талшықтар, сондай-ақ аздаған жасушалар мен жасушааралық затында аморфты заттары айқындалған. Дәнекер тіні түрін анықтаңыз:

1. тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер тін

2. болбыр талшықты

3. тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тін

4. ретикулярлы

5. шырышты

3.Дәнекер тін препаратында әртүрлі бағытта орналасқан көптеген талшықтар, сондай-ақ аздаған жасушалар мен жасушааралық затында аморфты заттары айқындалған. Дәнекер тіні түрін анықтаңыз:

1. тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер

2. болбыр талшықты

3. тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тін

4. ретикулярлы

5. шырышты

4.Дәнекер тін препаратында тармақталған жасушалар мен тор түзуші аргирофильді талшықтар, сондай-ақ аздаған жасушалар мен жасушааралық затында аморфты заттары айқындалған. Дәнекер тіні түрін анықтаңыз:1. тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер

2. болбыр талшықты

3. тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тін

Ретикулярлы

5. шырышты

5. Байламдар мен сіңірлер қандай тіннен түзілген?

1. болбыр талшықты дәнекер тін

2. қалыптасқан тығыз талшықты дәнекер тін

3. қалыптаспаған тығыз талшықты дәнекер тін

4. ретикулярлы дәнекер тін

5. пигментті дәнекер тін

6. Тері асты шел майын түзетін дәнекер тін түрі:

1. пигментті

2. қоңыр май

3. ақ май

4. шырышты

5. ретикулярлы

7. Кіндік бауды түзетін дәнекер тін түрі:

1. пигментті

2. қоңыр май

3. ақ май

Шырышты

5. ретикулярлы

8. Қан түзу мүшелерінің стромасын түзетін дәнекер тін түрі:

1. пигментті

2. қоңыр май

3. ақ май

4. шырышты

Ретикулярлы

9. Тығыз талшықты қалыптасқан дәнекер тінінің орналасуын көрсетіңіз?

1. қан түзу мүшелерінің стромасында

2. тері дермасының торлы қабатында

3. сіңірлерде, байламдарда, фиброзды мембранада

4. тері дермасының емізікшелі қабатында5. ұрықтың кіндік бауында

10. Тығыз талшықты қалыптаспаған дәнекер тінінің орналасуын көрсетіңіз?

1. қан түзу мүшелерінің стромасында

2. тері дермасының торлы қабатында

3. сіңірлерде, байламдарда, фиброзды мембранада

4. тері дермасының емізікшелі қабатында

5. ұрықтың кіндік бауында

11. Жасушалар мен тіндерді ультракүлгін сәулесінен қорғайтын тінді анықтаңыз:

Пигментная

2. бурая жировая

3. белая жировая

4. слизистая

5. ретикулярная

12. Жаңа туған нәрестелерде жылу өндіретін тінді анықтаңыз:

 1. пигментті
 2. ақ май тіні
 3. ретикулярлы
 4. шырышты
 5. қоңыр май тіні

13. Болбыр талшықты дәнекер тін фибробласттарының атқаратын қызметі:

1. антиденені синтездеу

 1. дәнекер тінінің жергілікті гомеостазын реттеу
 2. липидтердің қоры
 3. бөгде материалды залалсыздандырады
 4. фибриллярлы ақуыздарды синтездеу

14. Болбыр талшықты дәнекер тіннің плазмациттерінің атқаратын қызметі:

Антиденені синтездеу

 1. дәнекер тінінің жергілікті гомеостазын реттеу
 2. липидтердің қоры
 3. бөгде материалды залалсыздандырады
 4. фибриллярлы ақуыздарды синтездеу

15. Болбыр талшықты дәнекер тіннің тіндік базофильдерінің атқаратын қызметі:

1. антиденені синтездеу

 1. дәнекер тінінің жергілікті гомеостазын реттеу
 2. липидтердің қоры
 3. бөгде материалды залалсыздандырады
 4. фибриллярлы ақуыздарды синтездеу

16. Болбыр талшықты дәнекер тін липоциттерінің атқаратын қызметі:

1. антиденені синтездеу

 1. дәнекер тінінің жергілікті гомеостазын реттеу
 2. липидтердің қоры
 3. бөгде материалды залалсыздандырады
 4. фибриллярлы ақуыздарды синтездеу

17. Болбыр талшықты дәнекер тіннің макрофагтары қандай қызмет атқарады?

1. антиденені синтездеу

 1. дәнекер тінінің жергілікті гомеостазын реттеу
 2. липидтердің қоры
 3. бөгде материалды залалсыздандырады
 4. фибриллярлы ақуыздарды синтездеу

18. Көп мөлшерде метахроматикалық түйіршіктері бар болбыр талшықты дәнекер тін жасушаларын анықтаңыз:

 1. тіндік базофильдер
 2. адвентициалды жасушалар
 3. макрофагтар
 4. плазмоциттер
 5. липоциттер

19. Гемопоэтикалық жасушаларға микроорта түзу қызметін атқаратын дәнекер тін түрін анықтаңыз:

 1. болбыр талшықты
 2. тығыз талшықты қалыптаспаған
 3. ретикулярлы
 4. тығыз талшықты қалыптасқан
 5. пигментті

20. Синтездік белсенділігі бар фибробласттар дифферондары жасушаларын анықтаңыз:

 1. фиброкласттар
 2. жетілген түрленген фибробласттар
 3. фиброциттер
 4. миофибробласттар
 5. аз маманданған фибробласттар

21. Фагоцитоздық және гидролитикалық белсенділігі бар фибробласттар дифферондары жасушаларын анықтаңыз:

 1. фиброкласттар
 2. жетілген түрленген фибробласттар
 3. фиброциттер
 4. миофибробласттар
 5. аз маманданған фибробласттар

22. Жиырылғыш белоктарды синтездейтін фибробласттар дифферондары жасушаларын анықтаңыз:

 1. фиброкласттар
 2. жетілген түрленген фибробласттар
 3. фиброциттер
 4. миофибробласттар
 5. аз маманданған фибробласттар

23. Фибробласттар дамуының соңғы (дефинитивті) түрі:

 1. фиброкласттар
 2. жетілген түрленген фибробласттар
 3. фиброциттер
 4. миофибробласттар
 5. аз маманданған фибробласттар

24. Шығу тегі нейроэктодермалды дәнекер тін жасушасын анықтаңыз:

 1. тіндік базофильдер
 2. фибробласттар
 3. макрофагтар
 4. плазмациттер
 5. пигментоциттер

25. Болбыр талшықты дәнекер тін жасушаларының ішінде ең көп кездесетін жасушалар тобын анықтаңыз:

 1. тіндік базофильдер
 2. фибробласттар
 3. макрофагтар
 4. плазматикалық жасушалар
 5. пигментоциттер

26. Бетінде псевдопоиясы бар болбыр талшықты дәнекер тін жасушаларын анықтаңыз:

 1. тіндік базофильдер
 2. фибробласттар
 3. макрофагтар
 4. плазматикалық жасушалар
 5. пигментоциттер

27. Цитоплазмасында меланин қосындысы бар болбыр талшықты дәнекер тін жасушаларын анықтаңыз:

 1. тіндік базофильдер
 2. адвентициалды жасушалар
 3. макрофагтар
 4. плазматикалық жасушалар
 5. пигментоциттер

28. Дифференцировка процесінде адипоциттерге айналатын болбыр талшықты дәнекер тін жасушаларын анықтаңыз:

 1. тіндік базофильдер
 2. адвентициалды жасушалар
 3. макрофагтар
 4. плазматикалық жасушалар
 5. пигментоциттер

29. Дәнекер тінінің аргирофильді талшықтарын анықтаңыз:

 1. коллагенді
 2. ретикулярлы
 3. эластикалық
 4. коллагенді және эластикалық
 5. эластикалықжәне ретикулярлы

30. Орсеинмен бояу кезінде күңгірт шие түсті түске боялатын дәнекер тін талшықтарын анықтаңыз:

 1. коллагенді
 2. ретикулярлы
 3. эластикалық
 4. коллагенді және эластикалық
 5. эластикалықжәне ретикулярлы

31. Термиялық өңдеу кезінде жабысқақ затты түзетін дәнекер тін талшықтарын анықтаңыз:

 1. коллагенді
 2. ретикулярлы
 3. эластикалық
 4. коллагенді және эластикалық
 5. эластикалықжәне ретикулярлы

32. Дәнекер тіннің белсенді түрде фагоцитоздаушы жасушасын атаңыз:

 1. тіндік базофильдер
 2. фибробласттар
 3. макрофагтар
 4. плазматикалық жасушалар
 5. пигментоциттер

33. Дифференцировка процесінде фибробласттар, миофибробласттарға айналатын болбыр талшықты дәнекер тін жасушаларын анықтаңыз

 1. тіндік базофильдер
 2. адвентициалды жасушалар
 3. макрофагтар
 4. плазматикалық жасушалар
 5. пигментоциттер

34. Қан тамырларын қоршап, оның қабырғасының құрамына кіретін жасушаны анықтаңыз:

 1. тіндік базофильдер
 2. адвентициалды жасушалар
 3. макрофагтар
 4. плазматикалық жасушалар
 5. перициттер

35. Цитоплазмасы суданмен тоқ сары түске, ал осмий қышқылымен қара түске боялатын дәнекер тін жасушасын анықтаңыз:

 1. пигментоциттер
 2. плазматикалық жасушалар
 3. тіндік базофильдер
 4. адипоциттер
 5. макрофагтар

 

Қаңқа тіндері

1. Гиалиндішеміршек тіні орналасады:

 1. түтікті және жалпақ сүйектерде
 2. бас сүйектерінің жіктерінде
 3. құлақ қалқанында, көмей, мұрын шеміршегінде
 4. омыртқааралық дисктерде
 5. төс сүйегі мен қабырғалардың қосылған жерінде

2. Эластикалық шеміршек тіні орналасады:

 1. түтікті және жалпақ сүйектерде
 2. бас сүйектерінің жіктерінде
 3. құлақ қалқанында, көмей, мұрын шеміршегінде
 4. омыртқааралық дисктерде
 5. төс сүйегі мен қабырғалардың қосылған жерінде

4. Талшықты шеміршек тіні орналасады:

 1. түтікті және жалпақ сүйектерде
 2. бас сүйектерінің жіктерінде
 3. құлақ қалқанында, көмей, мұрын шеміршегінде
 4. омыртқааралық дисктерде
 5. төс сүйегі мен қабырғалардың қосылған жерінде

5. Ретикулофиброзды сүйек тіні орналасады:

 1. түтікті және жалпақ сүйектерде
 2. бас сүйектерінің жіктерінде
 3. құлақ қалқанында, көмей, мұрын шеміршегінде
 4. омыртқааралық дисктерде
 5. төс сүйегі мен қабырғалардың қосылған жерінде

6. Әктелген шеміршек пен сүйекті бұзуға қабілетті қаңқалық дәнекер тін жасушасы:

 1. хондробласттар
 2. хондроциттер
 3. остеоциттер
 4. остеобласттар
 5. остеокласттар

7. Зат алмасу процесі мен сүйек құрылымының тұтастығын сақтайтын қаңқалық дәнекер тін жасушасы:

 1. хондробласттар
 2. хондроциттер
 3. остеоциттер
 4. остеобласттар
 5. остеокласттар

8. Жасушааралық заттың органикалық компонентін синтездейтін қаңқалық дәнекер тін жасушасы:

 1. хондробласттар
 2. хондроциттер
 3. остеоциттер
 4. остеобласттар
 5. остеокласттар

9. Шеміршектің тінінің аппозициялық өсуін қамтамасыз ететін жасуша:

 1. хондробласттар
 2. хондроциттер
 3. остеоциттер
 4. остеобласттар
 5. остеокласттар

10. Шеміршектің тінінің интерстициалды өсуін қамтамасыз ететін жасуша:

 1. хондробласттар
 2. хондроциттер
 3. остеоциттер
 4. остеобласттар
 5. остеокласттар

11. С дәруменінің жетіспеуіне байланысты сүйек тінінде жүретін өзгерістер:

1. остеокласттардың қызметі артып, сүйек деструкциясына әкеледі

2. кальцификация төмендеп, сүйектің жұмсаруына әкеледі

3. коллаген талшықтарының түзілуі бәсеңдеп, остеобласттардың қызметі төмендейді

4. фиброзды тіннің түзілуі мен сүйек резорбциясы байқалады

5. кальцификация артады

12. А гипервитаминозы жағдайы кезінде сүйек тінінде төмендегідей өзгерістер байқалады:

1. остеокласттардың қызметі артып, сүйек деструкциясына әкеледі

2. кальцификация төмендеп, сүйектің жұмсаруына әкеледі

3. коллаген талшықтарының түзілуі бәсеңдеп, остеобласттардың қызметі төмендейді

4. фиброзды тіннің түзілуі мен сүйек резорбциясы байқалады

5. кальцификация артады

13. Д дәруменінің жетіспеуі кезінде сүйек тінінде төмендегідей өзгерістер байқалады:

1. остеокласттардың қызметі артып, ол сүйек деструкциясына әкеледі

2. кальцификация төмендейді, ол сүйектің жұмсаруына әкеледі

3. коллаген талшықтарының түзілуі бәсеңдеп, остеобласттардың қызметі төмендейді

4. фиброзды тіннің түзілуі мен сүйек резорбциясы байқалады

5. кальцификация артады

14. Паратгормон артқан жағдайда сүйек тінінде төмендегідей өзгерістер байқалады:

1. остеокласттардың қызметі артып, ол сүйек деструкциясына әкеледі

2. кальцификация төмендейді, ол сүйектің жұмсаруына әкеледі

3. коллаген талшықтарының түзілуі бәсеңдеп, остеобласттардың қызметі төмендейді

4. фиброзды тіннің түзілуі мен сүйек резорбциясы байқалады

5. кальцификация артады

15. Тирокальцитанин артқан жағдайда сүйек тінінде төмендегідей өзгерістер байқалады:

1. остеокласттардың қызметі артып, ол сүйек деструкциясына әкеледі

2. кальцификация төмендейді, ол сүйектің жұмсаруына әкеледі

3. коллаген талшықтарының түзілуі бәсеңдеп, остеобласттардың қызметі төмендейді

4. фиброзды тіннің түзілуі мен сүйек резорбциясы байқалады

Кальцификация артады

16. Сүйектердің қосылуы - синдесмоздар ненің көмегімен жүреді

1. шеміршектің

2. тығыз талшықты дәнекер тіні

3. шеміршекпен қапталған тұтасқан бет

4. дәнекер тінсіз тығыз байланыстар

5. тығыз және болбыр дәнекер тіндері

17. Сүйектердің қосылуы - синостоздар ненің көмегімен жүреді

1. шеміршектің

2. тығыз талшықты дәнекер тіні

3. шеміршекпен қапталған тұтасқан бет

4. дәнекер тінсіз тығыз байланыстар

5. тығыз және болбыр дәнекер тіндері

18. Сүйектердің қосылуы - синхондроздар ненің көмегімен жүреді

1. шеміршектің

2. тығыз талшықты дәнекер тіні

3. шеміршекпен қапталған тұтасқан беті

4. дәнекер тінсіз тығыз байланыстар

5. тығыз және болбыр дәнекер тіндері

19. Буындар- сүйектердің қосылуы ненің көмегімен жүреді

1. шеміршектің

2. тығыз талшықты дәнекер тіні

3. шеміршекпен қапталған тұтасқан бет

4. дәнекер тінсіз тығыз байланыстар

5. тығыз және болбыр дәнекер тіндері

20. Балаларда гиалинді шеміршек арқылы қосылатын сүйек қосылысының түрін атаңыз:

1. синдесмоз

2. симфиз

3. синостоз

Синхондроз

5. диартроз

Бұлшық ет тіні

1. Қаңқа бұлшық ет тінінің құрылымдық - өлшем бірлігі болып табылады:

1. тегіс миоцит

2. миоэпителиоцит

3. бұлшық ет талшығы

4. миосателлитоцит

5. мионейроцит

2. Шығу тегі мезенхимді тегіс салалы бұлшық ет тінінің құрылымдық өлшем бірлігі:

Тегіс миоцит

2. миоэпителиоцит

3. бұлшық ет талшығы

4. миосателлитоцит

5. мионейроцит

3. Шығу тегі эпидермалды тегіс салалы бұлшық ет тінінің құрылымдық - өлшем бірлігі болып табылады:

1. тегіс миоцит

Миоэпителиоцит

3. бұлшық ет талшығы

4. миосателлитоцит

5. мионейроцит

4. Шығу тегі нейралды тегіс салалы бұлшық ет тінінің құрылымдық - өлшем бірлігі болып табылады:

1. тегіс миоцит

2. миоэпителиоцит

3. бұлшық ет талшығы

4. миосателлитоцит

Мионейроцит

5. Шығу тегі мезенхимді тегіс салалы бұлшық ет тіні орналасады:

 1. көздің нұрлы қабық бұлшық ет тінінде
 2. қаңқалық бұлшық ет тінінде
 3. тер, жас, сілекей, сүт бездерінде
 4. миокардта
 5. ішкі мүшелер, қан және лимфа тамырлары қабырғаларында

6. Шығу тегі эпидермалды тегіс салалы бұлшық ет тіні орналасады:

 1. көздің нұрлы қабық бұлшық ет тінінде
 2. қаңқалық бұлшық ет тінінде
 3. тер, жас, сілекей, сүт бездерінде
 4. миокардта
 5. ішкі мүшелер, қан және лимфа тамырлары қабырғаларында

7. Шығу тегі нейралды тегіс салалы бұлшық ет тіні орналасады:

 1. көздің нұрлы қабық бұлшық ет тінінде
 2. қаңқалық бұлшық ет тінінде
 3. тер, жас, сілекей, сүт бездерінде
 4. миокардта
 5. ішкі мүшелер, қан және лимфа тамырлары қабырғаларында

8. Соматикалық бұлшық ет тіні орналасады:

 1. көздің нұрлы қабық бұлшық ет тінінде
 2. қаңқалық бұлшық ет тінінде
 3. тер, жас, сілекей, сүт бездерінде
 4. миокардта
 5. ішкі мүшелер, қан және лимфа тамырлары қабырғаларында

9. Целомдық бұлшық ет тіні орналасады:

 1. көздің нұрлы қабық бұлшық ет тінінде
 2. қаңқалық бұлшық ет тінінде
 3. тер, жас, сілекей, сүт бездерінде
 4. миокардта
 5. ішкі мүшелер, қан және лимфа тамырлары қабырғаларында

10. Жүрек бұлшық ет тінінің құрылымдық - өлшем бірлігі болып табылады:

1. тегіс миоцит

2. миоэпителиоцит

3. бұлшық ет талшығы

4. миосателлитоцит

Кардиомиоцит

11. Қан тамырларының арнасының өзгеруі жүзеге асады:

Тегіс миоциттермен

2. көлденең жолақты бұлшық ет талшықтарымен

3. кардиомиоциттермен

4. миоэпителиальді жасушалармен

5. мионейроциттермен

12. Жүректің жиырылуы жүзеге асады:

1. тегіс миоциттермен

2. көлденең жолақты бұлшық ет талшықтарымен

Кардиомиоциттермен

4. миоэпителиальді жасушалармен

5. мионейроциттермен

13. Көз қарашығының өзгеруі- жүзеге асады:

1. тегіс миоциттермен

2. көлденең жолақты бұлшық ет талшықтарымен

3. кардиомиоциттермен

4. миоэпителиальді жасушалармен

Мионейроциттермен

14. Сілекейдің бөлінуі жүзеге асады:

1. тегіс миоциттермен

2. көлденең жолақты бұлшық ет талшықтармен

3. кардиомиоциттерменСейчас читают про: