double arrow

Поняття та форми плати за землю.

Плата за землю - це податок на володіння та користування землею, який стягується з юридичних та фізичних осіб.

Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визначаються до її встановлення в порядку, визначеному Законом.

Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, крім орендарів та інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції, сплачують земельний податок.

Справляння земельного податку за земельні ділянки, надані в користування у зв'язку з укладенням угоди про розподіл продукції, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.

За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а земельна частка (пай), перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди.

Платником є власник земельної ділянки і землекористувач, у тому числі орендар.

Плата за землю справляється у двох формах:

- земельний податок;

- орендна плата.

Податок - обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками;

Ставка податку - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки;

Оренда - засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою.

Земельний податок сплачують власники земельних ділянок та землекористувач ( крім орендарів та інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції.

 


Сейчас читают про: