Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Напруги підсилювача при підключеному навантаженні
UR, В UВИХ, В UВХ, В
     

 

На основі отриманих результатів вимірювань визначити вхідний струм ІВХ та струм навантаження ІН:

ІВХ=UR/R; ІН=UВИХ/RН

та за ними провести розрахунок параметрів підсилювача:

- вхідного струму вхідного опору схеми RВХ=UВХВХ;

- коефіцієнта підсилення напруги КU=UВИХ/UВХ;

- коефіцієнта підсилення струму КІНВХ;

- вхідної та вихідної потужностей схеми РВХ=UВХ× ІВХ та PВИХ=UВИХ×ІН;

- коефіцієнта підсилення потужності КP=PВИХВХ

та зроби­ти висновки про їх значення.

Завдання 3. Провести експериментальне визначення амплітудної та частотної характеристик простого підсилювача на біполярному транзисторі. Для цього:

1. Відімкнути в схемі експерименту рис. 4.9 додатковий резистор R та навантаження RН, які використовувались в пункті 5 попереднього завдання.

2. Змінюючи амплітуду вхідної напруги від 10 до 200 мВ, зняти амплітудну характеристику підсилювача, тобто залежність Um вих=f(Um вх). Вимірювання проводити осцилографом. Результати вимірювань записати в табл. 4.6 та подати у вигляді графіка, як показано на рис. 4.6. За графіком визначити динамічний діапазон підсилення транзистора, тобто допустимий діапазон зміни амплітуд вхідної напруги, при якому зберігається лінійна залежність між вихідною та вхідною напругами і немає спо­творень.

Таблиця 4.6

Um вх, мВ                
Um вих, В                

3. Підключити до входу та виходу підсилювальної схеми замість осцилографа електронні вольтметри змінного струму, встановити вхідну напругу в ме­жах 20...30 мВ і, змінюючи частоту генератора, провести вимірювання вхідної та вихідної напруг схеми. Одержані результати вимірювань записати в табл. 4.7 та розрахувати за ними значення коефіцієнта підсилення напруги KU і побудувати його частотну залежність. При проведенні експерименту частоту генератора змінювати від нуля і до деякої максимальної частоти, на якій коефіцієнт підсилення напруги KU зменшиться в від свого максимального значення.

Таблиця 4.7

f, кГц 0,1 0,5 1,0 2,0 ...      
UВХ, мВ                
UВИХ, В                
KU                

За побудованим графіком визначити нижню fН і верхню fВ граничні частоти підсилювача та його смугу пропускання (смугу робочих частот) Df (Df = fВ-fН). За результатами експериментe зробити висновки.
Контрольні запитання

1. В якому режимі роботи транзистора здійснюється підсилення електричних сигналів?

2. Як вибрати робочу точку транзистора для отримання підсилення електричних сигналів без спотворень?

3. Що собою представляють передавальні характеристики струму та напруги транзистора, працюючого в режимі підсилення? Як їх визначають?

4. Як забезпечують живлення вхідного та вихідного кіл транзистора в простих підсилювачах?

5. Що собою представляє амплітудна характеристика підсилювача і як її визначають? Як по цій характеристиці визначають динамічний діапазон підсилення?

6. Дайте порівняльні характеристики підсилювальних властивостей транзисторів зі спільною базою, зі спільним емітером та зі спільним колектором.

Список літератури

1. Васильєва Л. Д., Медведенко Б. І., Якименко Ю. І. Напівпровідникові прилади. Підручник. Київ: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003.

2. Бобало Ю. Я., Желяк Р. І., Кіселичник М. Д., Мандзій Б. А., Якубенко В.М. Основи радіоелектроніки: Навчальний посібник / За ред. проф. Мандзія Б.А.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002.

3. Жеребцов И.П. Основы электроники. – 5-е изд., перераб. и доп. - Л: Энергоатомиздат, 1989.4. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1991.

5. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. Часть первая. Учебник для втузов. /Под общ. ред. Краснопрошиной А.А. - К: Вища школа, 1989.

6. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. – М: Советское радио, 1980.

7. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник / К.М. Брежнева, Е.М. Гатман, Т.И. Давыдова и др. Под ред. Перельмана Б.Л.- М.: Радио и связь, 1981.

 

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 347; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 8924 - | 7142 - или читать все...

 

52.23.234.7 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.003 сек.