double arrow

ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ


I. Скласти конспект за темою (на вибір): “Розподіл і використання прибутку”, “Встановлення цін на продукцію, їх вплив на формування прибутку”, “Формування чистого прибутку підприємств, його використання”.

 

II. Питання для самостійного вивчення:

1. Чинники, що впливають на формування прибутку від реалізації продукції.

2. Вплив собівартості і обсягу реалізації продукції на розмір прибутку від реалізації продукції.

3. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: метод прямого розрахунку, на основі показника витрат на 1 гривню продукції, економічний (аналітичний) метод.

4. Прибуток від реалізації інших активів. Виплата дивідендів.

 

III. Тести

1. З перерахованих нижче напрямів використання прибутку виберіть ті, що не відносяться до прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства:

а) податок на прибуток;

б) матеріальне заохочення;

в) виробничий розвиток;

г) розвиток власних оборотних коштів.

 

2. Який з зазначених нижче показників найбільш повно оцінює загальну ефективність виробництва на підприємстві:

а) рівень рентабельності виробництва;

б) обсяг реалізованої продукції;

в) продуктивність праці;

г) собівартість виробленої продукції.

 

3. Назвіть склад прибутку підприємства:

а) прибуток від реалізації товарної продукції;

б) прибуток від реалізації іншої продукції;

в) доходи від позареалізаційних операцій;

г) прибуток, отриманий від операційної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності, надзвичайних подій за звітний період.

 

IV. Завдання

1. Визначити прибутки підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності на підставі таких даних:

а) підприємство планує придбати в березні місяці акції на суму 450 тис. грн. За цими акціями очікується виплата дивідендів у розмірі 25 % річних;

б) підприємство у вересні планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 300 тис. грн на 3 місяці під 23 % річних;

в) надходження від оренди майна підприємства складає 25 тис. грн.

 

2. Визначити суму прибутку, отриманого підприємством від участі в спільній діяльності за такими даними:

а) очікуваний прибуток спільного підприємства складає 1,5 млн. грн;

б) визначена частку прибутку, що розподіляється між учасниками спільної діяльності, яка складає 30 % чистого прибутку;

в) частка підприємства в статутному фонді спільного підприємства складає 15 %.

3. Собівартість непорівнянної продукції, що планується до випуску і реалізації, складає 22000 грн. Чому дорівнюватиме прибуток, якщо середня рентабельність продукції на підприємстві в поточному періоді – 18 %.

 

4. Обсяг реалізації продукції складає 120 тис. грн. Витрати на 1 грн. дорівнюють 70 коп. Визначити повну собівартість продукції, якщо плановане зниження витрат складатиме 4 коп.

 

5. Собівартість порівнянної продукції в базовому періоді - 220 тис. грн. Визначити собівартість порівнянної продукції планованого періоду за собівартістю попереднього періоду за умови зниження собівартості на 1,2 %.

 

6. Собівартість продукції в базовому періоді складала 180 тис. грн. У звітному періоді собівартість порівняної продукції знижена на 1,5 %. Визначите прибуток від зниження собівартості.


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: