Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Тема 5. Відродження та просвітництво.
Національний Університет

«Києво-Могилянська Академія»

Факультет економічних наук

Кафедра економічної теорії

 

Економічна історія

Робочий тематичний план

Навчальної дисципліни

 

 

Обсяг годин –90 Триместр викладання – 1

З них: Форма контролю – екзамен

- лекційних – 14 Кредитів за курс – 2,5

- семінарських – 12

Практичні – 4

- самостійної роботи – 60

- консультації – 2

 

Анотація

 

Навчальний курс “Економічна історія” викладається з метою вивчення закономірностей та особливостей економічного розвитку людства від первісної доби і стародавніх цивілізацій до нашого часу. Аналізуються основні події економічної історії.

Розглядається розвиток економіки високорозвинутих країн та країн сходу, проводиться економічний аналіз їх розвитку на окремих етапах, визначаються чинники зростання або зниження темпів економічного розвитку.

Вивчаючи конкретні аспекти економіки, дана дисципліна допомагає краще зрозуміти сучасні господарські проблеми, прогнозувати їхнє рішення. В результаті опанування визначеними для вивчення знаннями студенти повинні:

 

Знати:

– Закономірності та основні події економічної історії людства.

– Історію розвитку економіки окремих країн, загальних та спільних

тенденцій їх господарства, створення суцільної картини матеріального

життя людства.

 

Уміти:

– Аналізувати та узагальнювати економічні явища.

– Робити обґрунтовані висновки щодо розвитку господарства і, виходячи з цього, приймати виважені практичні рішення.

 

Лекційні заняття

Тема 1. Предмет, завдання та методи економічної історії.

1.Предмет і завдання курсу економічної історії.

2.Зв’язок економічної історії з іншими соціально-економічними

дисциплінами та її місце в системі наук.

3.Суспільні функції економічної історії.

4.Характеристика джерел та літератури.

5.Основні схеми і критерії періодизації економічної історії.

 

Тема 2. Господарство первісної доби та стародавніх

Цивілізацій.

1.Основні етапи еволюції господарства первісного суспільства та їх

характеристика.

2.Перший поділ праці та перехід від привласнюючого господарства до

відтворювального.

3.Громада – головна господарська форма первісної доби. Розклад

первісної господарської системи.

4.Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва.

5.Галузева структура економіки, форми організації виробництва.

6.Внутрішня та зовнішня торгівля.

7.Генеза грошей.

 

Тема 3. Античний період.

1.Специфіка економічного розвитку Давнього Єгипту, держав Давнього
Межиріччя, Індії, Китайських державних утворень.

2.Особливості господарського розвитку Стародавньої Греції та

Римської імперії: структура античного суспільства.

3.Особливості торгівлі та ремесел. Виникнення торгового капіталу.

4.Причини занепаду античного світу.

 

Тема 4. Середньовіччя.

1.Передумови та особливості господарства доби середньовіччя.

Феодальна вотчина і рента.

2.Каролінгське Відродження.

3.Розвиток феодальних відносин у Візантії.

4.Піднесення господарства у XI – XIII ст.

5.Соціально-економічні причини хрестових походів.

6.Ремісничий цех та купецька гільдія.

7.Соціально-економічні причини хрестових походів. Криза у XIV ст.

Тема 5. Відродження та просвітництво.

1.Початкове нагромадження капіталу в епоху Відродження.

2.Революція цін у Західній Європі.

3.Банки, ярмарки, біржі, акціонерні товариства.

4.Суть та особливості просвітництва.

5.Економічні передумови, фінансова криза і грошова реформа, наслідки

революції в Англії.

6.Боротьба за економічне лідерство у Європі. Поділ світу між Великими

державами.

7.Соціально-економічні корені французької революції.

 

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 187; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8157 - | 7151 - или читать все...

 

52.23.234.7 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.