Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Тема 6. Період вільної та монополістичної конкуренції.
1.Особливості вільної конкуренції. Розвиток фермерського господарства.

Економіка індустріального типу.

2.Характеристика промисловості Британії та Франції.

3.Індустріалізація в США.

4.Специфіка та загальні риси розвитку Японії

5. Криза системи вільної конкуренції. Система монополістичної

конкуренції. Загальна характеристика етапу.

6.Втрата Англією світової економічної гегемонії.

7.Причини уповільнення промислового розвитку Франції.

8.Технічний прогрес та його наслідки. Конкуренція виробництва та

капіталу, боротьба за ресурси і сфери впливу. Економічні причини та

наслідки Першої світової війни.

9.Велика депресія у США. Сутність “нового курсу” Ф. Д. Рузвельта.

10.Особливості депресії у Великобританії.

11.Мілітарізація Німеччини та Друга світова війна.

 

Тема 7. Розвиток ринкового господарства в 2-й пол. XX ст.

1.Економічні причини та соціальні наслідки Другої світової війни.

2.План Маршала та Бреттон-Вудська система.

3.Міжнародний валютний фонд та Всесвітній банк реконструкції і

розвитку. Сутність соціального ринкового господарства.

4.Енергетична криза 70-х років XX ст.

5.Третя хвиля НТП. Виникнення ТНК та стрімкі процеси фінансової

глобалізації. Кінгстонська угода 1976 р., розвиток світової

валютно-фінансової системи. Епоха фінансових криз.

 

Розподіл навчального курсу “Економічна історія” за темами:

Тема     Кількість годин  
лекції     семінари     самостійна робота  
1. Предмет, завдання та методи економічної історії. 2. Господарство первісної доби та стародавніх цивілізацій 3. Античний період 4. Середньовіччя 5. Відродження та просвітництво 6. Період монополістичної конкуренції 7. Період соціального ринкового господарства            
Загальний обсяг:

 

Семінарські заняття

Підготовка до семінарських занять доцільназа основним списком

навчальної літератури.

Семінар 1.* (2год.) “Господарство первісної доби і стародавніх

цивілізацій (з найдавніших часів до 4 тис. до н.е.)”

1.Критерії періодизації економічної історії. Господарський розвиток за

первісної доби.

2.Особливості господарювання в Давньому Єгипті, державах Давнього

Межиріччя, Індії та Китаю.

3.Господарство Стародавньої Греції.

4.Античний Рим: економічні причини розвитку та занепаду.

 

* Примітка:

Питання 1. крім основного списку навчальної літератури доцільно розглянути
в наступних джерелах:

– Економічна теорія: політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 5-те

вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2006. – 615 с. – Глава 3, §1

– Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Знання, 2007. –

878 с. – Розділ 1, 2.

 

Семінар 2. (2год.) “Господарство в добу Середньовіччя”.

1.Загальна характеристика феодалізму і його періодизація. Феодалізм у

Візантії.

2.Рання феодальна Франція.

3.Особливості генезису феодалізму в Англії.

4.Розвиток феодалізму в Німеччині.

5.Середньовічне місто та розвиток ремесел.

 

Семінар 3. (2год.) “Екнономічний розвиток в епоху первісного

Нагромадження капіталу”.

1.Зростання продуктивних сил, великі географічні відкриття та революція

цін в Європі. Розвиток товарно-грошових відносин, торгівлі, фінансів.

2. Занепад феодалізму та становлення капіталістичних відносин

у Нідерландах.

3. Економічний розвиток Англії XVI – 1-й пол. XVIII ст.

4.Генезис капіталізму у Франції та німецьких князівствах.

 

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 271; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась - это был конец пары: "Что-то тут концом пахнет". 8090 - | 7759 - или читать все...

 

18.234.88.196 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.003 сек.