double arrow

ТЕМАТИКА ДОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ З ДИСЦИПЛІНИ


«Економіка та організація інноваційної діяльності»

 

1. Науково-технічний прогрес та причини, які сприяють його виникненню.

2. Циклічність як механізм саморегулювання ринкової економіки.

3. Теорія “довгих хвиль” М.Д.Кондратьєва та її значення для розвитку світової економіки.

4. Актуальність формування та постійного вдосконалення національної системи управління нововведеннями.

5. Інноваційний процес та його значення для розвитку світової економіки.

6. Стадії інноваційного процесу.

7. Значення базисних інновацій для випереджаючого розвитку економіки.

8. Кластер базисних інновацій як основа системи державних інноваційних програм.

9. Значення продуктових нововведень для розвитку економіки України.

10. Інноваційна сфера як система.

11. Огляд теорії і практики організації управління інноваційною діяльністю.

12. Рівні управління інноваційною діяльністю.

13. Вплив децентралізації управління та ринкових перетворень на взаємовідносини у інноваційній сфері.

14.Існуюча правова база інноваційної діяльності та напрями її вдосконалення.

15.Поняття інноваційної політики, її мета та завдання на різних рівнях управління.

16.Інноваційна стратегія як визначальна частина інноваційної політики.

17.Зміст та принципи формування інноваційної політики.

18.Функціональна модель регулювання інноваційної діяльності, взаємозалежність між групами функцій, що входять до її складу, та суб'єктами їх здійснення.

19.Суб'єкти інноваційної діяльності.

20.Інноваційний механізм та його значення для формування державної інноваційної політики.

21.Функції регулювання інноваційної діяльності на різних рівнях управління.

22.Методи реалізації функцій регулювання інноваційної діяльності в процесі формування державної інноваційної політики.

23.Інноваційний менеджмент та його принципи.

24.Інноваційна активність та інноваційна сприйнятливість організацій і підприємств.

25.Науково-технічний маркетинг та його принципи.

26.Прогнозування та розробка програми науково-технічного розвитку.

27.Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності.

28.Функції, що виконуються інфраструктури йми організаціями ринкового типу.

29.Проблеми інноваційної сприйнятливості підприємств та організацій.

30.Ефективні організаційні структури, що сприяють швидкій адаптації колективів до нововведень у продукції і виробництві, а також до економічних нововведень.

31.Принципи і методи прогнозування науково-технічного розвитку.

32.Зміст науково-технічних прогнозів.

33.Особливості науково-технічного прогнозування розвитку економіки, її галузей, підприємств та організацій.

34.Науково-технічна продукція та особливості, що обумовлюють її специфіку.

35.Організаційна складова науково-технічного потенціалу.

36.Кадрова складова науково-технічного потенціалу.

37.Фінансова складова науково-технічного потенціалу.

38.Матеріально-технічна складова науково-технічного потенціалу.

39.Інформаційна (результативна) складова науково-технічного потенціалу.

40.Основні компоненти концепції «технологічної ніші».

41.Значення для України участі в світовій торгівлі технологіями.

42.Політика державного регулювання передачі технологій.

43.Правові форми реалізації науково-технічних розробок.

44.Українське законодавство про інтелектуальну власність: інститути, що входять до його складу.

45.Законодавство про авторське право (предмет, об'єкт, суб'єкти, принципи).

46.Законодавство про патентне право (предмет, об'єкт, суб'єкти, принципи).

47.Інститут інтелектуальної власності та його функції.

48.Методика визначення перспективних векторів науково- технічного та інноваційного співробітництва України.

49.Сучасний стан науково-технічного співробітництва України в межах СНД та перспективи його розвитку.

50.Мета та задачі науково-технічного співробітництва України в межах СНД.

51.Заходи зпідтримки державою міжнародних науково-технічних проектів.

52.Стратегія забезпечення інноваційно-технологічної безпеки України.

53.Глобальна інформатизація як вираз сутності постіндустріального розвитку.

54.Державна інформаційна політика, її напрями та засоби вдосконалення.


Сейчас читают про: