double arrow

Контрольне завдання №2

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для домашньої контрольної роботи студентів заочної форми навчання

з дисципліни Вступ до фаху
для студентів І курсу
Спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
   

Житомир, 2017р.

 

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для домашньої контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Вступ до фаху».

 

Укладач: Дурас М.В. кількість сторінок 19

 

Рецензент:__________

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

 

Протокол № __ від _____________

 

Завідувач кафедри _________ Федій В.С.

 


ЗМІСТ

Вступ
Індивідуальні завдання для домашньої контрольної роботи студентів  
Контрольне завдання №1
Контрольне завдання №2
Контрольне завдання №3
Загальні методичні вказівки до виконання контрольних завдань
Критерії оцінки знань студентів
Список рекомендованої літератури
   

ВСТУП

Дисципліна «Вступ до фаху» базується на попередньо вивчених дисциплінах «Основи енергозбереження», «Електричних машин». При вивчені дисципліни студенти поетапно від простого до складного опановують навчальний матеріал, що дозволяє в повному обсязі відповідати тим компетенціям, які передбачені в освітній програмі.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Контрольне завдання №1

1. Опишіть принцип роботи та проблеми атомної енергетики України

2. Опишіть переваги та недоліки атомної енергетики України.

3.

4. Опишіть принцип роботи та особливості теплових електростанцій України.

5. Опишіть переваги та недоліки теплових електростанцій України.

6. Описати принцип роботи та відмінності ГЕС та ГАЕС України.

7. Описати переваги та недоліки ГЕС та ГАЕС України.

8. Описати переваги та недоліки СЕС.

9. Розкрити суть роботи, будову СЕС.

10. Розкрити суть роботи, будову ВЕС.

11. Описати переваги та недоліки ВЕС.

12. Розкрити суть роботи, будову біоустановок.

13. Описати переваги та недоліки біоустановок.

14. Розкрити суть роботи, будову геліоустановок.

15. Описати переваги та недоліки геліоустановок.

 

16. Пояснити поняття блочно-транспортабельних АЕС, розкрити будову, призначення, особливості на прикладі проекту АТЕЦ «Ангстрем».

17. Розкрити поняття, особливості будови, пересувних установок АЕС.

18. Описати різновиди пересувних наземних АЕС.

19. Розкрити принцип та особливості будови плаваючих АЕС, суть роботи, описати існуючу модель, що запроваджується на даний момент.

20. Описати та охарактеризувати особливості та класифікацію малої гідроенергетики в Україні.

21. Охарактеризувати поняття та перспективи малої гідроенергетики України.

22. Описати особливості роботи ГЕС залежно від річкового стоку, сезонного регулювання та інших факторів.

23. Дати характеристику гідропотенціалу малих рік України.

24. Дайте характеристику сучасних вітрових турбін.

25. Будова і класифікація вітроенергетичних установок.

 

Контрольне завдання №2

 

1. Охарактеризувати стан вітроенергетики в Україні

2. Охарактеризувати стан вітроенергетики у світі.

3. Описати типи сонячних теплоелектростанцій.

4. Описати типи систем сонячного теплопостачання.

5. Описати використання енергії морських хвиль.

6. Охарактеризувати основні типи зон розподілу геотермальної енергії.

7. Описати суть роботи термоядерної електростанції.

8. Принцип роботи реактора «Токамак».

9. Дати характеристику двоконтурній гібридній термоядерній електростанції.

10. Дати характеристику одноконтурній гібридній термоядерній електростанції.

11. Описати магнітогідродинамічний спосіб виробництва енергії.

12. Описати технічні и технологічні проблеми електромережевого комплексу.

13. Описати класифікацію втрат електроенергії.

14. Описати складові технічних втрат електроенергії.

15. Описати основні види спотворень в електромережах.

16. Описати основні показники коливання енергії та несиметрії напруг.

17. Дати коротку характеристику системоутворюючим (магістральним) мережам.

18. Охарактеризувати мережі живлення та розподільчі мережі.

19. Дати характеристику Мікро мереж ( Microgrid)

20. Описати та охарактеризувати статичні пристрої на базі FACTS.

21. Описати та охарактеризувати електромашинні пристрої на базі FACTS.

22. Описати основні напрямки концепції Smart Grid

23. Описати переваги та недоліки ліній передач постійного струму.

24. Описати схему передачі в післяаварійному режимі.

25. Загальна характеристика накопичувачів електричної енергії.

 

1

Сейчас читают про: