double arrow

Теми рефератів змістового модулю І


1. Колективний тип свідомості. Міф і ритуал – синкретична форма опанування світу.

2. Проблема походження та хронологічні рамки первісної культури.

3. Культурні варіанти стародавніх цивілізацій (за вибором студента).

a) Месопотамія

b) Єгипет

c) Китай

d) Індія

e) Культура ацтеків і майя

9. Архаїчна культура (крито-мікенська).

10. Архаїчний епос як відображення суспільних відносин та моральних цінностей родоплемінного устрою.

11. Класичний період античної культури (доба Перікла).

12. Елліністична культура.

13. Єдність і розбіжності Римської та Грецької культур.

14. Політична структура, економіка та мистецтво імперського Риму.

15. Духовна криза римської культури II-IV ст. н.е.

16. Культура Візантії як особливе явище світової культури. Іконопис, література та музика.

17. Вплив Візантійської культури на духовне буття слов’янських народів.

18. Художні досягнення Київської Русі.

19. Особливості художньої культури Галицько-Волинської Русі.

20. Світ очима середньовічної людини.

21. Мистецтво:

a) Епос, театр, поезія.

b) Образотворче мистецтво

c) Готичний храм як втілення духовних символів.

22. Іслам як підґрунтя арабо-мусульманського культурного типу.
23. Буддистська та індуїстська моделі світу – моральні та естетичні засади суспільства.

24. Доба Відродження як соціокультурний феномен. Мистецтво Італійського Відродження.

25. Північне Відродження як унікальне явище світової культури.

a) Реформація як релігійно-політичний рух.

b) Нідерланди, Німеччина, Франція та Англія – центри національних протестанських різновидів європейської культури.

c) Живопис Нідерландів та Фландрії.

d) Література і живопис Німеччини.

e) Творчість майстрів англійського Ренесансу.

26. Класицизм, його естетичні принципи (архітектура, театр, література XVII ст.)

27. Мистецтво бароко – західноєвропейський та український його варіанти.

28. Культурна парадигма доби Просвітництва.

29. Просвітницька філософія і естетика, їх втілення у творах мистецтва.

30. Романтична концепція мистецтва. Її філософські засади.

31. Музичне мистецтво Романтизму.

32. Література доби Романтизму.

33. Живопис ХІХ ст.

34. Художній метод критичного реалізму.

35. Модернізм як свідоцтво духовної кризи європейської цивілізації і культури.

36. Імпресіонізм і натуралізм.

37. Неоромантизм і символізм.

38. Естетизм. Школа прерафаелітів.

39. Експресіонізм.

40. Сюрреалізм.

41. Постмодернізм. Характерні риси мистецтва кінця ХХ ст.

42. Тема відповідальності митця. Роль мистецтва в суспільному житті.

 


 Сейчас читают про: