double arrow

Монітори з електронно-променевою трубкою

1

В технике

· Монитор — класс артиллерийских бронированных надводных кораблей

· USS Monitor — американский военный корабль

· Аппарат, предназначенный для вывода графической, текстовой или звуковой информации:

· Дисплей — устройство для показа изображений, порождаемых другими устройствами (например, компьютерами).

· Прибор для контроля определённых параметров, которые нужно непрерывно или регулярно отслеживать, например, уровня радиации.

· Видеоконтрольное устройство (в телевидении — для контроля качества изображения, в системах видеонаблюдения — для наблюдения за контролируемым пространством).

· Студийный монитор — громкоговоритель в акустическом оформлении (акустическая система), небольшой мощности с идеально гладкой АЧХ, используемый в профессиональной звукозаписи для контроля баланса инструментов, качества исполнения (во время записи), качества звука.

· Сценический монитор — акустическая система, используемая обычно в концертной деятельности для создания на сцене или в других озвучиваемых помещениях дополнительного звукового поля, необходимого для ориентации исполнителей в музыкальном звучании.
· «Монитор» — российский космический аппарат, предназначенный для осуществления оперативного наблюдения поверхности Земли в полосе захвата от 90 до 160 км с пространственным разрешением от 8 до 20 м.

 

 

типи моніторів,основні характеристика

Монітори. Типи. Характеристики. Вимоги для їх використання в навчальних класах.

 

Монітор - це пристрій висновку графічної й текстової інформації у формі, доступної користувачеві. Монітори входять до складу будь-якої комп'ютерної системи. Вони є візуальним каналом зв'язку з усіма прикладними програмами й стали життєво важливим компонентом при визначенні загальної якості й зручності експлуатації всієї комп'ютерної системи.

 

У цей час розвиток комп'ютерних технологій вимагає розробки нових моніторів більшого розміру й нових можливостей. Створювані нові програми по роботі із тривимірною графікою вже не можуть нормально відтворюватися на старих моніторах. Все це привело компаній-розроблювачів до вдосконалення тих технологій в області відтворення інформації, які мають місце бути. Тому, ця проблема й стала однієї з важливих у комп'ютерній техніці.

ВИДИ МОНІТОРІВ

Монітори з електронно-променевою трубкою

Сьогодні найпоширеніший тип моніторів - це CRT (Cathode ray tube) монітори. В основі всіх подібних моніторів лежить електронно-променева трубка (ЭЛТ). Використовувана в цьому типі моніторів технологія була створена багато років тому й спочатку створювалася як спеціальний інструментарій для виміру змінного току, простіше говорячи - осцилографа.ЭЛ монітор має скляну трубку, усередині якої перебуває вакуум. Із фронтальної сторони внутрішня частина скла трубки покрита люмінофором. Для створення зображення в CRT моніторі використається електронна гармата, що випускає потік електронів крізь металеву маску або ґрати на внутрішню поверхню скляного екрана монітора, що покрита різнобарвними люмінофорними крапками. Потік електронів на шляху до фронтальної частини трубки проходить через модулятор інтенсивності й прискорювальну систему, що працюють за принципом різниці потенціалів. У результаті електрони здобувають більшу енергію, частину з якої витрачається на світіння люмінофора. Ці світні крапки люмінофора формують зображення, що ви бачите на вашому моніторі. У кольоровому ЭЛ моніторі використається три електронні пушки. Люмінофорний шар, що покриває фронтальну частину електронно-променевої трубки, складається з дуже маленьких елементів. Ці люмінофорні елементи відтворюють основні кольори. Фактично є три типи різнобарвних часток, чиї кольори відповідають основним квітам: червоний, зелений і синій. кольорами. Наприклад, якщо активувати червоні, зелені й синю люмінофорні частки, те їхня комбінація сформує білі кольори.

 1
Сейчас читают про: