double arrow
Лекція № 2. Тема: Основи біржової справи та її ринкове призначення

Розділ 2. Біржа як організатор торгівлі

Контрольные вопросы

1 Что составляет основу цены как экономической категории?

2.Какие функции выполняет цена в период становления рыночных отно ¬ сын?

3. Что обеспечивает в Украине политика ценообразования?

4. За любыми способами распределяются цены?

5. Какие особенности имеет ценообразования при осуществлении экспортно-импортных операций?

6. Что такое индикативная цена?

7.Каким органом осуществляется в Украине контроль за соблюдением государственной дисциплины цен?

8. Какие функции Государственной инспекции по контролю за ценами?

9. Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством за нарушение государственной дисциплины ценообразования?

ПЕРЕЛІК РОЗДАТКОВОГО МАТЕРІЛУ :

1. Складові елементи поняття біржі

2. Основні аспекти сутності біржі

3. Характерні ознаки біржі

4. Види бірж відповідно до сегментів ринку

5. Функції товарних бірж

6. Класифікація товарних бірж

7. Десять провідних світових товарних бірж

8. Кількість бірж в Україні за напрямами спеціалізації


Рис. Складові елементи поняття біржі


Рис. Основні аспекти сутності біржі


Рис. Характерні ознаки біржі


Рис. Функції товарних бірж


Сейчас читают про: