double arrow

К.и.н.,старший преподаватель. Азақстан тарихы пәні бойынша І курс студенттеріне арналған Мемлекеттік емтиханның тест сұрақтары 2011-2012 оқу

Азақстан тарихы пәні бойынша І курс студенттеріне арналған Мемлекеттік емтиханның тест сұрақтары 2011-2012 оқу жылы.

1. Тарихқа дейінгі кезең... алады:

А) Саналы адамның қалыптасуынан садақ пен жебенің ойлап табылуына дейінгі

В) Қауымдық қоғамның қалыптасуынан көшпелілікке дейінгі

С) Христостың туылғанынан бастап түркі дәуіріне дейінгі

D) Көшпелі тайпалардың қоныстануынан алғашқы мемлекеттік құрылымдардың пайда болуына дейінгі

+Е) Адамзаттың пайда болуынан жазу мен мемлекеттің қалыптасуына дейінгі

2. 1851 ж “тарихқа дейінгі ” ұғымын ұсынған ғалым -:
А) К.Маркс

В) П.Сорокин
+С) Д. Уилсон

D) А.Тойнби
Е) Л. Морган

3.Тарихқа дейінгі археологиялық дәуірленудің авторы:

+А) Х.Томсен

В) Л.Морган

С) И.Бахофен

D) Н.Зибер

Е) Г.Мортилье

4. Тарихқа дейінгі жалпы (тарихи) дәуірленудің авторы:

+А) Л.Морган

В) Г.Мортилье

С) Х.Томсон

D) Н.Зибе

Е) О.Монтелиус

5. Жер бетіндегі ең ежелгі адам:

А) тік жүретін адам

В) саналы адам

С) қәзіргі түрдегі адам

+D) шебер адам

Е) аңшы адам

6. Шабақты тұрағы дәуіріне жатады:

А) неолит

В) қола

С) орта палеолит

+D) ерте палеолит

Е) кейінгі палеолит

7. Шапқы ойлап табылды:

А) мезолитте

В) жоғары палетолитте

С) орта палеолит

D) неолитте

+Е) кейінгі палеолит

8. Қазіргі типтегі адамның қалыптасу кезеңі (Homo sapiens):

А) орта палеолит

+В) соңғы палеолит

С) мезолит

D) неолит

Е) энеолит

9. Жоғары палеолит кезеңі:

А) б.з.д.800-140 мың жылдық

+В) б.з.д.40-12мың жылдық

С) б.з.д. 200-100 мың жылдық.

Д) б.з.д. 35-15мың жылдық.

Е) б.з.д. 7-5 мың жылдық

10. Аңға табынушылық кезеңінде кеңінен таралды:

А) ерте палеолит

В) орта палеолит

+С) кейінгі палеолит

D) мезолит

Е) неолит

11. Неандертальдықтың қазіргі типтік адам кейіпіне енуі:

А) ерте палеолит

В) орта палеолит

+С) соңғы палеолит

D) мезолит

Е) неолит

12. Нәсілдер мен нәсілдік топтардың қалыптасу кезеңі:

А) ерте палеолит

В) орта палеолит

+С) соңғы палеолит

D) мезолит

Е) неолит

13. Қармақтың пайда болу кезеңі:

А) орта палеолит

+В) мезолит

С) неолит

D) жоғарғы палеолит

Е) төменгі палеолит

14. Бумеранг ойлап табылды:

А) палеолитте

+В) мезолитте

С) неолитте

D) қола дәуірінде

Е) әуелгі темір ғасыры

15. Керамика жасауды кезеңінен бастады:

А) орта палеолитте

В) төменгі палеолитте

С) мезолитте

D) жоғарғы палеолитте

+Е) неолитте

16. Солтүстік Қазақстандағы Железинка ауылында неолиттік обалардың бірі табылды:

А) күрделі ағаш қима

В) тас қабір құрылысы

С) тас плиталы қабірлер

+D) өлікті өртеу

Е) қорған құрылысы

17. Өндіруші шаруашылықтың пайда болу уақыты:

А) палеолит

В) мезолит

+С) неолит

D) қола дәуірі

Е) ерте темір дәуірі

18. Неолиттік революция - бұл:

А) тас өңдеудің микролиттік әдісі

+В) мал шаруашылы мен егіншіліктің пайда болуы

С) садақ пен жебенің пайда болуы

D) оттың пайда болуы

Е) матриархаттың пайда болуы

19. Адамды жануарлар дүниесінен толықтай ажыратқан:

А) еңбек құралдарын жасауы

В) техниканы жетілдіруі

С) еңбек тәжірибесін жинақтауы

+D) отты білуі

Е) ойлаудың пайда болуы

20. Тайпа мен тайпалық одақтардың пайда болу кезеңі:

А) палеолит

В) мезолит

+С) неолит

D) энеолит

Е) қола дәуірі

21. Неолиттик революция - бұл:

+А) тұтынудан өндіруші шаруашылыққа көшу

В) көшпелі мал шаруашылығына көшу

С) жайылымдық мал шаруашылығынан көшпелілікке өту

D) мал шаруашылығының егіншіліктен бөлінуі

Е) садақ пен оқтың ойлап табылуы

22. Соқаның пайда болуы:

А) орта палеолит

В) төменгі палеолит

+С) неолит

D) жоғарғы палеолит

Е) мезолит

23. Орталық Қазақстандағы кейінгі қола дәуірі... мәдениеттінің қалыптасуымен сипатталады:

А) олдувай

В) ашель

С) нұра

D) атасу

+Е) беғазы – дәндібай

24.Отырықшылықтан көшпелі мал шаруашылығына өту кезеңі:

А) палеолит

В) мезолит

С) неолит

+D) қола

Е) темір

25. Жайылымдық мал шаруашылығы – бұл:

А) отырықшы

В) көшпелі

+С) жартылай көшпелі

D) үйлік

Е) бақташылық

26. Қима мәдениеті ескерткіштерінің табылған аумағы:

+А) Арал маңы, Батыс Қазақстан

В) Солтүстік Қазақстан

С) Орталық Қазақстан

D) Шығыс Қазақстан

Е) Жетісу

27. Археологтар А.Х.Марғұланның, М.К.Қадырбаевтың УІІІ – ІІІ ғғ. Орталық Қазақстандағы зерттеген обалары... мәдениетіне жатады:

А) кельтеминар

В) нұра

С) ағаш өңдеу

D) сарматтық

+Е) тасмола

28. ХІІ-УІІІ ғғ. Орталық Қазақстан территориясында мәдениеті қалыптасты:

А) галектілік

В) келтеминар

+С) беғазы-дәндібай

D) қожамберді

Е) тасмола

29. Қазақстан территориясында қола дәуірінде өмір сүрді:

А) үйсіндер

В) сақтар

+С) андронов тайпалары

D) қаңлылар

Е) ғұндар

30. Андроновтықтардың тастағысурет өнеріндегі жиі кездесетін үлгі:

А) «жүйткіген еліктер»

В) жер өңдеушілерге арналған қамыт және соқа

С) құрбандық тостағаны және ерекше бас киім

D) бүркіт бейнесіндегі жыртқыш аңныңденесі

+Е) мүйізді жабайы бұқа - тур

31. Отырықшылықтан көшпелі мал шаруашылығына өту кезеңі:

А) палеолит

В) мезолит

С) неолит

+D) қола

Е) темір

32. Ерлердің еңбек рөлінің артуына байланысты матриархаттан патриархатқа өту кезкеңі:

А) палеолит

В) мезолит

С) неолит

D) энеолит

+Е) қола

33. Андронов мәдениетінің негізгі этнографиялық ерекшелігі:

+А) өзіндік жерлеу рәсімі

В) тұрғын үйі

С) өмір сүру салты

D) еңбек құралдары

Е) зергерлік бұйымдар

34. Қола дәуіріндегі орал-қазақтарының ежелгі қаласы:

А) Тасмола

+В) Аркайым

С) Ақтөбе

D) Тамгалы

Е) Бесшатыр

35. Андронов мәдениетінің 30-дан астам тұрақтары және 150-ден астам обалары табылды:

+А) Орталық Қазақстанда

В) Шығыс Қазақстанда

С) Солтүстік Қазақстанда

D) Батыс Қазақстанда

Е) Оңтүстік Қазақстанда

36. Орталық Қазақстандағы андронов мәдениетінің даму кезеңдері:

А) палеолит, мезолит, неолит

В) олдувай, шелль, ашель

С) келтеминар, қанай, жетісу

+D) нұра, атасу, беғазы – дәндібай

Е) майемер, берел, құлажорға

37. Жанұяның жеке меншіктің және мүліктік теңсіздіктің пайда болуы:

А) палеолит

В) мезолит

С) неолит

+D) қола

Е) ерте темір

38. Қазақ этногенезінің қалыптасуы.... кезеңінен басталады:

А) ерте палеолит

В) орта палеолит

С) кейінгі палеолит

+D) қола

Е) мезолит

39. Қола дәуірінің тасқа салынған суреттері - бұл:

А) фотобейнелер

В) мүсіндер

С) карталар

+D) петроглифтер

Е) тотемдер

40. Қола дәуіріндегі орал-қазақтарының ежелгі қаласы:

А) Тасмола

+В) Аркайым

С) Ақтөбе

D) Тамгалы

Е) Бесшатыр

41. Андронов мәдениетінің этнографиялық ерекшіліктерінің бірі:

+А) өзіндік жерлеу ғұрпы

В) тұрағы

С) өмір салты

D) еңбек құралы

Е) зергерлік бұйымдары

42. Киіз үйдің прототипі:

А) Күрке

В) Үңгір

+С) Андроновтықтардың дөңгелек тұрағы

D) Бедуиндердің күркесі

Е) Сібір күркесі

43. Қазақстан жерінде көшпелі мал шаруашылығына түпкілікті өтудің алғы шарттары қалыптасты:

А) орта палеолитке

В) соңғы палеолитке

С) ерте қола

D) орта қола

+Е) кейінгі қола

44. Андронов мәдениеті ескерткіштерінің шоғырланған

аймақтық бөлігі:
А) Батыс Қазақстан
В) Жетісу

С) Солтүстік Қазақстан
Д) Оңтүстік Қазақстан
+Е) Орталық Қазақстан

45. Андронов қоғамында ежелгі дәстүрлер және ілімдерді қорғаушы:

А) Старейшиналар

В) Ерікті қауымдастар

+С)Абыздар

Д)Көсемдер
Е) Жауынгерлер

46. Шығыс Қазақстанда археолог С.С.Черников тапқансақ қорғаны:

А) Тасмола

В) Кокмардан

С) Есік

+D) Шілікті

Е) Шырық-Рабат

47. Ежелгі римдік автордық сөзі «Яксарттың арғы бетінде сақ тайпалары өмір сүред. Парсылар оларды жалпы сақтар деп атайды»:

А) Геродот

+В) Плиний Старший

С) Квинт Курций Руф

D) Плано Карпини

Е) Гильом де Рубрук

48. Ежелгі гректік тарихшылар «азиаттық скифтер» деп атады:

А) ғұндар

В) андронов тайпалары

С) үйсіндер

D) қаңлылар

+Е) сақтар

49. Сақ тайпалық одағы «алтын қорушы құймалар»...

А) аргипейлер

В) массагеттер

С) роксаландар

+D) аримаспылар

Е) аорстар

50. Ежелгі ирандықтардың қасиетті кітабы:

А) Құран

В) Яссы

С) Тарих – и - Рашиди

D) Жеті - Жарғы

+Е) Авеста

51.Қазақстанның батыс және солтүстіктің бір бөлігін мекендеген ежелгі темір дәуіріндегітайпалар:

А) сақтардың тайпалық одағы

+В) савромат тайпаларының конфедерациясы

С) үйсіндердің тайпалық одағы

D) қаңлылардың тайпалық одағы

Е) ғұндардың тайпалық одағы

52. Сақтар парсы деректемелерінде аталды:

А) тері киімді адамдар

В) құдіретті көшпенділер

С) құмандар

+D) жүйрік атты турлар

Е) азиаттық скифтер

53. Сырдария бойындағы сақтардың ежелгі қаласы:

А) Битянь
В) Чигу
С) Сумбе
+ D) Кангк
Е) Қаялық

54. Қазақстан территориясында алғашқы тайпалық одақ пайда болды:

+А) б.з.д.УШ – УП ғғ.

В) б.з.д.У –1У ғғ.

С) б.з.д.Ш – П ғғ.

Д) б.з.д.П – 1 ғғ.

Е) б.з.д. Ш ғ.

55.Батыс Қазақстан аймағын б.з.б. ІІІ ғ. мекендеген тайпалар:

А) ғұндар

В) кангюйлер

С) усундер

+D) сарматтар

Е) түркілер

56. Хаомаварга-сақтар мекен етті:

А) Арал маңы

+В) Мұрғаб алқабы

С) Оңтүстік Орал өңірі

D) Алтай

Е) Еділ бойы

57. «сақтарда тәңірден берілген сый бар: жер өңдеушілер үшін-қамыт пен соқа, жауынгерлер үшін-садақ пен найза, абыздар үшін тостаған» деп жазған Рим тарихшысы:

А) Геродот

В) Плиний Старший

+С) Квинт Курций Руф

D) Плано Карпини

Е) Гильом де Рубрук

58. Сақтардың көсемдерін гректер басилевстер деп атаған, патшалардың рәсімдері... болып табылады:

А) құрбандық тостағаны

В) ерекше бас киім

+С) садақ және жебелер

D) соғыс арбалары

Е) найза және қанжар

59. Сақ тайпалары- «алтын қорыған грифтер»:

А) аргиппеилер

В) массагеттер

С) роксоландар

+D) аримасплар

Е) аорстар

60. Парадарайя сақтардың алып жатқан мекені:

+А) Арал маңы

В) Жетісу

С) Поволжье

D) Мұрғаб алқабы

Е) Оңтүстік Орал маңы

61. Сақтардың діни-наным сенімдерінің басым түрі:

А) жерге табыну

В) күнге табыну

С) отқа табыну

+D) ата-бабаға табыну

Е) малға табыну

62. Сақтардың жоғарғы билеушісінің титулы:

А) елтебер

В) горхан

С) хан

D) қаған

+Е) патша

63.Парадарайя сақтары мекендеді:

А) Балқаш маңы

В) Маңғыстау

С) Жетісу

+D) Арал өңірі

Е) Мәуереннахр

64.Екінші «Алтын адам» табылды:

А) Алматы облысынан Х.Алпысбаев

В) Орталық Қазақстаннан Ә.Марғұлан

+С) Атырау облысынан З.Самашев

D) Алматы оьлысынан К.Ақышев

Е) Оңтүстік Қазақстан облысынан К.Байпақов

65. Сырдариядағы сақтардың ескі қаласы:

А) Битянь
В) Чигу
С) Сумбе
+Д) Кангк
Е) Қаялык

66. Усун тайпалық көсемдері титулды иемденді:

А) сюбаши
В) гуньмо
+С) бек
Д) тархан
Е) ябгу

67. Үйсіндердің астанасы-

А) Көкмардан

В) Битянь

С) Мардан-күйік

D) Аркайым

+Е) Чигучен

68.138 ж. батысқа жіберілген және үйсін иеліктерін сипаттаған қытай елшісініңаты:

А) Уди

+В) Чжань Цянь

С) Лан Ву

D) Кунсю

Е) Чжан Инь

69. Үйсіндердің билеушісінің титулы:

А) қаған

В) хан

С) жабғу

+D) гуньмо

Е) шаньюй

70. Усун тайпалық көсемдері... титулды иемденді:

А) сюбаши
В) гуньмо
+С) бек
Д) тархан
Е) ябгу

71. Орта Азиядағы кангюй мемлекеті иеліктерінің бірі:

А) Қашқар

В) Ходжент

+С) Ги

Д) Шаш

Е) Ферғана

72. Орта Азиядағы кангюй мемлекеті иеліктерінің бірі:

А) Черчен

В) Узгенд

С) Исфиджаб

+Д) Сусе

Е) Самарқанд

73. Қазақстанның оңтүстігінде б.з.б. ІІІ ғ. мемлекет құрған тайпалар:

А) андроновтықтар

В) үйсіндер

+С) қаңлылар

D) ғұндар

Е) сақтар

74. Кангюйлердің астанасы:

А) Көкмардан

+В) Битьян

С) Чигучен

D) Қызыл-аңғар

Е) Мардан-күйік

75. Қаңлылардың Отырар-Қаратау мәдениеті ескерткіштерінің шоғырланған ірі орталығының бірі:

А) Ақтөбе қонысы

В) Тасмола бекеті

С) Есік қорғаны

+D) Көкмардан бекеті

Е) Бесшатыр қорғаны

76. Кангюй мемлекетінде екі археологиялық мәдениет өмір сүрді:

А) кельтеминар, шаянды

+В) қауыншы, отырар-қаратау

С) тасмола, савромат

D) беғазы-дәндібай, нұра

Е) андронов, атасу

77. Орыс деректерінде кангюйлер белгілі:

+А) печенегтер

В) половецтер

С) палогтар

D) сорочиндер

Е) командар

78. Зерттеуші Б.А.Литвинскийдің пікірінше қаңлылардың атауы білдіредің:

А) «жүйрік атты турлар»

+В) «тері киімді адамдар»

С) «құдіретті еркектер»

D) «қатыгез варварлар»

Е) «түркілердің ата – бабасы»

79. Халықтардың ұлы қоныс аударудың

+А) ғұндар
В) қаңлылар
С) арабтар
Д) қытайлар
Е) түргештер

80. Қазақстан жеріне ғұндардың жаппай енуімен байланысты:

+А) тұрғындардың антропологиялық түрі өзгерді

В) малға жанұялық жекеменшік пайда болды

С) мүлік теңсіздігі шықты

D) сауда дамыды

Е) буддизм таралды

81. Ғұндардың негізгі әскерлерін құрады:

А) жаяу әскерлер
В) садақшылар
+С) атты әскерлер
Д) арбакештер
Е) жалдамалылар

82. Халықтардың Ұлы қоныс аударуын бастаған тайпалар:

+А) ғұндар

В) қаңлылар

С) арабтар

D) қытайлықтар

Е) түргештер

83.Ғұн мемлекетінің солтүстік және оңтүстік бөлікке бөлінуі:

А) б.з.д. 160 ж.

В) б.з.д. 138 ж.

+С) б.з.д. 55 ж.

D) б.з. 93 ж.

Е) б.з. ІІ – Ү ғғ.

84. Ғұндардың қоныстануының екінші толқыны:

А) б.з.д. 160 ж.

В) б.з.д. 138 ж.

С) б.з.д. 55 ж.

+D) б.з. 93 ж.

Е) б.з. ІІ – Ү ғғ.

85. Ежелгі түркі жазуы аталады:

А) иероглифтік

В) соғдылық

С) скиф жазуы

D) санкриттік

+Е) сына

86. Түркілердің үштік, яғни от басы, баланың қамқоршысы және әйелдік бастау құдайы:

А) Тәңір

В) Иер-су

+С) Ұмай

D) Ыдық

Е) Эрлик

87. «Түрік» этнонимі алғаш рет дерегінде кездеседі:

А) үнді

В) парсы

С) грек

+D) қытай

Е) монғол

88. Түрік қағанатының көшбасшысы:

А) Мұқан

+В) Бумын

С) Иштеми

D) Сұлық

Е) Үш Елік

89. Түркілер... буддизмнің ықпалына түсті:

А) У ғ.

В) УIII ғ.

С) УII ғ.

+D) УI ғ.

Е) IУ ғ.

90.ҮІ ғ. Қазақстан территориясы... мемлекеттің құрамында:

А) үйсін

+В) түркі

С) монғол

D) ғұн

Е) қаңлы

91. «Түркі» этнонимі алғаш рет деректерде кездесті:

А) б.з.д. 160 ж.

В) б.з.д. 138 ж.

С) б.з.д. 55 ж.

+D) б.з. 542 ж.

Е) б.з. 552 ж.

92.ҮІ – ҮІІІ ғғ. Сырдария атауы:

А) Жейхұн

В) Оксус

С) Еділ

+D) Яксарт

Е) Онон

93. Түрік қағанаты құдіретті мемлекетке айналды:

А) Бумын

+В) Мұқан

С) Жеғұй

D) Үш Елік

Е) Сақал

94. 571 ж. Солтүстік Кавказ және Босфорға шығатын жаулап алған түркі қолбасшысы:

А) Бумын

В) Мұқан

+С) Истеми

D) Т үріксанф

Е) Жеғұй

95.ҮІ ғ. Еуразия империясын құрушы тайпа:

А) үйсіндер

В) қаңлылар

+С) түркілер

D) монғолдар

Е) ғұндар

96.Түркілердің басты құдайы:

А) Митра

+В) Тәңір

С) Жер-су

D) Ұмай

Е) Будда

97. Түркі ақсүйектері рудан тұрды:

А) қарабодан

+В) ашина

С) дулу

D) нушиби

Е) чжичжи

98. Батыс Түрік қағанаты қаған тұсында нығайды:

А) Бумын

+В) Жеғұй

С) Мұқан

D) Естеми

Е) Түріксанф

99. Батыс-Түрік қағанатында сот қызметін атқарды:

А) қара бодан

В) ябғу, шад

С) уәзір, ельтебер

D) гуньмо, жабғу

+Е) бұйрық, тархан

100.ҮІІ – ҮІІІ ғғ. басында Қаратаудан Жоңғарға дейінгі жерлерді мекендеген мемлекет:

А) Түрік қағанаты

В) Түргеш қағанаты

С) Қарахан мемлекеті

+D) Батыс Түрік қағанаты

Е) Қарлұқ қағанаты

101. Батыс Түрік қағанатының резиденциясы:

А) Битянь

В) Чигучен

С) Суяб

+D) Мың бұлақ

Е) Күнгіт

102. Түргеш билеушілері әулетінің көшбасшысы:

А) Бумын

В) Мұқан

С) Жеғұй

+D) Үш- Елік

Е) Сақал

103. ХІІІ-ХУ ғғ. теңгелер номиналы (динар, дирхем, фельс) қаласында соғылды:

+А) Отырар

В) Жент

С) Испиджаб

D) Сығанақ

Е) Тараз.

104. ХІІІ ғ. басында Жетісудан қарақытайлардыығыстырған тайпа:

+А) найман

В) меркіт

С) қыпшақ

D) қидан

Е) керейіт.

105. Керейіт билеушілерінің ордасы:

А) Сығанақ

+В) Қатын-балық

С) Баласағұн

D) Қашғар

Е) Тараз

106. Ұлы Жібек Жолының бойындағы ірі сауда қаласы Испиджаб... ХІІІ ғ. аталды:

А) Екиогуз

+В) Сайрам

С) Туркістан

D) Ақтөбе

Е) Шаш.

107. Батыс Түрік қағанаты тайпаларының өзара соғысы және талас – тартысы алып келді:

А) арабтардың жаулап алуына

+В) Жетісуға Тань империясы әскерінің басып кіруінен

С) аймақтағы соғдылардың өрлеуі

D) Орта Азиядағы түргештердің әлсіреуі

Е) Суяб астанасын жоғалтуы

108. ҮІІІ ғ. басында Жетісудағы билікті басып алды:

А) қарлұқтар

В)қарахандар

+С) түргештер

D) арабтар

Е) қытайлар

109.Қазақстан территориясына арабтардың басып кіруі басталды:

А) ҮІ ғ.

В) ҮІІ ғ.

+С) ҮІІІ ғ.

D) ІХ ғ.

Е) Х ғ.

110.Сойырғал –бұл:

А) діни ағым

Б) салық

+С) жерге иеліктің түрі

Д) әскери міндет

Е) жер иесі

111.“Әбу-Музахим” лақап атын алған Түргеш қағаны:

А) Үш - Елік

В) Сақал

+С) Сұлұқ

D) Иштеми

Е) Сатұқ

112. Түргеш қағаны Үш-Еліктің мұрагері:

А) Сұлұқ

+В) Сақал

С) Жеғұй

D) Тон-жабғу

Е) Сатұқ

113.751 ж. Атлахта ірі шайқас болды:

А) түргеш және қарлұқ

В) түргеш және оғыз

+С) араб және қытай

D) найман және керей

Е) қимақ және қыпшақ

114. 751 ж. шайқас Жетісу және Мауренахр халықтары үшін маңызды рөл атқарды:

+А) Тань әскерлерінің осы аймақтан кетуі

В) ұйғырлар мен қарлұқтар арасында теңдік орнады

С) басмылдардың жорықтары тоқтатылды

D) «сары» және «қара» түргештер арасындағы күрес тоқтатылды

Е) түркі-соғды коалициясы құрылды

115. Жетісуға Алтай және Тарбағатайдан қоныс тепті:

А) қарақытайлар

В) түргештер

С) наймандар

+D) қарлұқтар

Е) оғыздар

116. Қарлұқ бірлестігінің құрамына тайпалар топтасты:

А) дулу, нушиби, чжичжи

+В) бұлақ, шігіл, ташлық

С) қимақ, қыпшақ, қырғыз

D) түргеш, қарлұқ, оғыз

Е) найман, керейіт, ұйғыр

117. ІХ ғ. Сырдария аумағында Арал маңы жерлерінде мемлекеті құрылды:

А) түргеш

В) қарлұқ

С) қимақ

+D) оғыз

Е) қыпшақ

118. Оғыздар екі фратрияға бөлінді:

А) дулу және нушиби

+В) бұзұқтар және ұшұқтар

С) ұйғырлар және қарлұқтар

D) басмылдар және ұйғырлар

Е) шігілдер және яғмалар

119. Оғыздардың астанасы:

А) Тараз

В) Испиждаб

С) Суяб

D) Баласағұн

+Е) Янгикент

120. Қарлұқтар VIII ғ. дейін мекендеді:

+А) Алтай мен Тарбағатай аралығын

В) Орталық Азия далаларын

С) Жетісуды

D) Мәуереннахрды

Е) Алтай мен Монғолия жерін

121. ҮІІ ғ. ортасында қарлұқ бірлестігінің құрамына үш тайпа кірді:

А) дулу, нушиби, чжи - чжи

+В) бұлақ, шігіл, ташлық

С) қиммақ, қыпшақ, қырғыз

D) түргеш, қарлұқ, оғыз

Е) найман, керей, ұйғыр

122. Х ғ. «қарлұқ жерінен батысынан шығысына өту үшін 30 күндік жол қажет» деп жазған араб географы:

+А) Ибн Хаукаль

В) Нұх ибн Асад

С) Ахмед ибн Асад

D) Әбу Дулаф

Е) Ибрагим ибн Насыр

123. «Қарахандықтар» атауын ХІХ ғ. орт. ғылыми айналымға енгізген:

+А) В.Григорьев

В) В.Радлов

С) Н.Аристов

D) Ш.Уәлиханов

Е) В.Вельяминов-Зернов

124. ХІІ ғ. басында Қарахан мемлекетінің шығыс бөлігін жаулап алды:

+А) қарақытай

В) қыпшақ

С) найман

D) меркіт

Е) керейіт

125. Қарахан мемлекетінің шығыс бөлігі қосып алды:

А) Оңтүстік Қазақстан

+В) Жетісу және Шығыс Түркістан

С) Арал маңы

D) Жайық

Е) Мәуреннахр

126. Қарахан мемлекетінің батыс бөлігінің орталығы:

А) Испиджаб

В) Баласағұн

С) Қашғар

+D) Бұхара

Е) Сығанақ

127. Қарахан мемлекетінің шығыс бөлігін қамтыған аймақ:

А) Оңтүстік Қазақстан

+В) Жетісу және Шығыс Түркістан

С) Арал өңірі

D) Поволжье

Е) Мәуереннахр

128. Иқта, вакф, коммендация... мемлекетте таралды:

А) қарлұқтардың

В) қыпшақтардың

+С) қарахандықтардың

D) қарақытайлардың

Е)қимақтардың

129. Көпестердің қаласы аталды:

А) Қойлық

+В) Тараз

С) Испиджаб

D) Фараб

Е) Баласағұн

130. 1007 жылы керейлер мен наймандар қабылдады:

А) будизм

+В) христиан

С) ислам

D) иудизм

Е) даосизм

131. Найман және керей ұлыстары жерлерін алып жатты:

А) Ертіс пен Еділге дейінгі

В) Әмудария мен Сырдария өзендерінің аралығын

С) Шу және Іле өзендерінің аралығын

+D) Орхоннан жоғарғы Ертіске дейін

Е) Ертіс пен Еділге дейінгі

132. Найман конфедерациясына енген тайпалар саны:

А) 4

В)7

+С) 8

D)10

Е)12

133. Оғыз жабғуының орынбасары:

А) гуньмо

В) шаньюй

+С) күл-еркін

D) тудун

Е) тархан

134. Оғыз әскерінің қолбашысы иеленген лауазым:

А) күл-еркін

+В) сюбашы

С) сардарбек

D) беклербек

Е) тудун

135. Махмұд Қашғаридың айтуы бойынша, оғыздар 24 тайпадан құралды және 2 фратрииге бөлінді:

А) дулу және нушиби

+В) бұзықтар және ұшықтар

С) ұйғырлар және қарлұқтар

D) басмылдар және бұзықтар

Е) шігілдер мен яғмалар

136. 965 ж. оғыздар Киев Русімен одақтаса отырып талқандады:

А) түргештерді

В) қарлұқтарды

С) арабтарды

D) қытайларды

+Е) хазарларды

137. 985 ж. оғыздар орыс княздерімен бірігіп ірі жеңіліске ұшырады:

А) қарлұқтардан

+В) еділ бұлғарларынан

С) қимақтардан

D) қыпшақтардан

Е) хазарлардан

138. Оғыз мемлекеті ықпалынан күйреді:

А) бұлғар қарлұқтардан

В) печенег

+С) қыпшақ

D) қимақ

Е) хазар

139. Селжұқтардан қаза болған оғыздардың соңғы жабғуы:

А) Білге Күл Қадыр - хан

В) Әли - хан

+С) Шахмәлік - хан

D) Оғұлшақ Қадыр - хан

Е) Сатұқ Боғра – хан

140. Қимақтар тарихының әуелгі кезеңі төменгі тайпаның бірімен байланысты:

А) яғма

+В) яньмо

С) шігіл

D) ташлық

Е) ұйғыр

141. ІХ ғ. солтүстік – шығыс және орталық Қазақстан территориясында қалыптасқан мемелекет:

А) оғыз

В) қыпшақ

+С) қимақ

D) қарахан

Е) түргеш

142. Орыс деректерінде қыпшақтар аталды:

А) Печенегтер

В) Кумандар

+С)Половецтер
D) Қалмақтар

Е) Маңғыттар

143. Жазба деректерде қыпшақ атауларының бірі:

А) печенегтер
В) булак
С) яньмо
+Д) хардиаш
Е) ташлык

144. Қарахан әулетінің негізін қалаған:

А) Әли-хан

В) Шахмәлік-хан

+С) Сатұқ Боғра-хан

D) Сұлық қаған

Е) Сақал қаған

145. Қарахан мемлекетінің шежірелік уақыты:

А) УІ ғ.-УІІ ғ.басы

В) УІІ ғ. басы-УІІІ ғ.ортасы

С) ҮІІ ғ.орт.-Х ғ.орт.

+D) Х ғ.орт.-ХІІ ғ.басы

Е) ІХ ғ-ХІ ғ. басы

146. Түрік қағанатының шежірелік уақыты:

А) 542-552 жж.

+В) 552-603 жж.

С) 603-704 жж.

D) 704-756 жж.

Е) 756-940 жж.

147. Әлемнің төрт патшалығының тұжырымдамасына сәйкес «солтүстік тұлпарлар патшасы» - бұл:

А) Қытай

+В) Түрік қағанаты

С) Монғол империясы

D) Византия

Е) Иран

148. Шығыстағы Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз»:

А) Махмұд Қашқари

В) Жүсіп Баласағұн

+С) Әл - Фараби

D) Ахмет Яссауи

Е) Сүлеймен Бақырғани

149. Қарахан мемлекетінің салық жинаушысы:

А) бұзұқтар

В) бұйрықтар

С) тархандар

+D) ихтадар

Е) дарұқтар

150. Х ғ. ислам мемлекеттік дін болып жарияланды:

А) Түргеш қағанатында

В) Моғолстанда

+С) Қарахан мемлекетінде

D) Өзбек хандығында

Е) Ноғай ордасында

151. Түргештер:

+А) Шу мен Іле

В) Шу мен Есіл

С) Сырдария мен Әмудария

D) Іле мен Ертіс

Е) Шу мен Ертіс өзендерінің бойын мекендеді

152. «Қара» түргештерге әскери –әкімшілік биліктің көшуіне байланысты:

А) Қағанның ордасы Таласқа көшірілді

В) Арабтар Испиджабқа жорық жасады

С) олардың арабтармен күресі аяқталды

D) қытай әскері Жетісуды тастап шықты

Е) ортаазиялық халықтардың арабтарға қарсы коалициясы құрылды

153. Батыс-Түрік қағанатының өмір сүрген уақыты:

А) 542-552 жж

В) 552-603 жж.

+С) 603-704 жж.

D) 704-756 жж.

Е) 756-940 жж.

154. Қыпшақ хандығының өмір сүрген кезеңі:

А) УІ ғ.-УІІ ғ.басы

В) УІІ ғ. басы-УІІІ ғ.ортасы

С) ҮІІ ғ.-Х ғ.басы

+D) ХІ ғ. басы -ХІІІ ғ.басы

Е) ХІІ ғ.ортасы- ХІІІ ғ. басы

155. Түрік қағанаты бөлінді:

А) 505 ж.

В) 542 ж.

С) 552 ж.

+D) 603 ж.

Е) 704 ж.

156. Қазақстан тарихында УІ-ХШ ғғ. кезеңі деген атпен белгілі:

А) соғды

В) араб

+С) түрік

D) монғол

Е) қыпшақ

157. Білге қаған және Күлтегін құрметтеріне жазылған жәдігерлердің мәтіні

үлгісінде белгілі:

А) латын

В) қытай

+С) сына

D) араб

Е) монғол

158. Батыс-Түрік қағанатының құлауы байланысты:

А) арабтардың басып кіруімен

В) жоңғарлардың баса көктеп кіруімен

С) монғолдардың шапқыншылығымен

D) қарлұқтардың шапқыншылығымен

+Е) ішкі тартыспен және Тан әскерлерінің баса-көптеп енуімен

159. Оңтүстік Қазақстанды арабтар жаулап алды:

А) ІІІ ғ.

В) ІҮ ғ.

С) Ү ғ.

D) ҮІ ғ.

+Е) ҮІІІ ғ.

160. Араб билігі үстемдік етті:

А) Қазақстан территориясының барлық аумағы

+В) Оңтүстік Қазақстанның бір бөлігі

С) Батыс Қазақстанның бір бөлігі

D) Солтүстік Қазақстанның бір бөлігі

Е) Шығыс Қазақстанның бір бөлігі

161. Иқта - бұл:

А) ел билеушісі

В) мемлекет елшісі

С) қала басшысы

+D) салық жинау құқығы

Е) діни салт-жора

162. Қарахан мемлекетінің қалыптасуында рөл атқарған тайпалар:

А) қыпшақтар, арғындар, наймандар

+В) қарлұқтар, шігілдер, яғмалар

С) телелер, дулулар, нушибилер

D) усундер, кангюйлер, ғұндар

Е) ұйғырлар, басмылдар, қарлұқтар

163. Шығыс Дешті-Қыпшақ хандары шыққан ру:

А) тоқсаба

+В) елбөрі

С) қайып ұран

D) қанғар

Е) қарлық

164. Х ғ. исламды қабылдаған мемлекет:

А) Қимақ

В) Қыпшақ

С) Оғыз

D) Қарлұқ

+Е) Қарахан

165. Қарахан мемлекетінде исламды мемлекеттік дін етіп жариялаған билеуші:

А) Қадыр хан

В) Шахмәлік

С) Әли

D) Сатұқ Боғра

+Е) Боғра Харун Мұса

166. Шығыс Дешті-Қыпшақтың территориясы:

А) Еділден Дунайға қарай батысқа созылған жерлер

+В) Ертістен Еділге дейінгі Қазақстанның батыстағы далалық аймағы

С) Сырдария мен Амудария аралығы

D) Шу мен Талас аралығы

Е) Орал мен Жайық аралығы

167. Қазақстанда рухани бағыттағы поэзияны таратушы:

А) әл-Фараби

+В) С.Бақырғани

С) М.Қашқари

D) Рашид-ад-Дин

Е) Қ.Жалаири

168. ҮІІІ-ХІ ғасырларда қыпшақтар мемлекетінің құрамында болды:

А) оғыздар

В) қарахандар

С) саманидтер

+D) қимақтар

Е) қарлұқтар

169. Қарахан мемлекетіндегі коммендация институты – бұл:

А) вакфтық жерлер

В) әскери адамдарды натуралды және ақшалай қаржыландыру

С) жерге жеке меншік

D) ауыл шаруашылық өнімдері түріндегі табыс

+Е) ұсақ жеке меншік иелігінің ірі жер иеленушінің қамқорлығына өтуі

170. Қарақытай горханын және оның иелігін... жаулап алды:

А) моңғолдар

+В) наймандар

С) оғыздар

D) қыпшақтар

Е) керейіттер

171. “Құтадғу білік” поэмасының авторы:

А) әл-Фараби

В) Ахмет Яссауи

С) Махмұд Қашқари

+D) Жүсіп Баласағұн

Е) Мұхаммед Хайдар

172. “Диуани лұғат-ат-түрк” (Түркі тілдерінің сөздігі) еңбегінің авторы:

А) әл-Бируни

В) әл-Фараби

+С) Махмұт Қашғари

D) Ахмет Яссауи

Е) Жүсіп Баласағұн

173. Мардикар – бұл:

А) салық

+В) қоғамдық еңбек

С) жер иелену түрі

D) айтыс

Е) әкімшілік орган

174. Дешті-Қыпшақ атауы пайда болды:

А)VIII ғ.

В) IX ғ.

С) X ғ.

+D) XI ғ.

Е) XII ғ.

175. Ұлы Жібек жолы дипломаттық және сауда ретінде тұрақты қызмет етті:

+А) б.з.д. ІІ ғ. ортасы

В) б.з. ІІ ғ. ортасы

С) б.з. ІІІ ғ. ортасы

D) б.з. ІҮ ғ. ортасы

Е) б.з. Ү ғ. ортасы

176. ҰлыЖібек Жолының УІ-УІІ ғғ. дамыған тармағы:

А) Хуанхе арқылы Ланчжоуға өту

В) Хами, Турфан, Бешбалык, Шихо оазисі арқылы Іле аймағына өту

С) Бедель асуы арқылыкЫстық көлдің оңтүстік жағалауына өту.

Д) Қашқардан Ферғана, Самарқан, Бұқара, Сирияға өту.

+Е) Қытайдан батысқа қарай Жетісу және Оңтүстік Қазақстанға өту

177. Шыңғыс ханның «Ясасы» - бұл:

А) түріктердің қасиетті кітабы

+В) әдет-ғұрып заңдар жинағы

С) мұсылман құқықтарының негізі

D) даосизм ілімі туралы трактат

Е) Буддаға табыну ілімі

178. Шыңғыс хан мемлекеті “Еке Монғол ұлыс” (Ұлы Моңғол мемлекеті) деп атала бастады:

А) 1206 ж.

В) 1207 ж.

С) 1209 ж.

D) 1210 ж.

+Е) 1211 ж.

179. «Монғол-татарлар» сөз тіркесін 1823 жылы айналымға енгізді:

+А) А.Наумов

В) А.Левшин
С) В. Радлов
Д) Ш. Уәлиханов
Е) М. Красовский

180. Шыңғыс ханның тұсындағы Монғол империясының астанасы:

А) Сығанақ

В) Сарай

С) Сарай Берке

D) Сарай Бату

+Е) Қарақорым

181. Шыңғыс ханның билік құрған жылдары:

+А) 1206 –1227 жж.

В) 1227-1242 жж.

С) 1227-1255 жж.

D) 1257-1266 ж.ж.

Е) 1269-1271 жж.

182. Шыңғыс ханның заңдар жинағы:

А) Әдет

В) Төре

+С) Яса

D) Жеті-жарғы

Е) Шариғат

183. Шыңғыс ханның «Яссасы» бойынша өкіметтің жоғарғы органы:

+А) құрылтай

Б)жиналыс

С) мемлекеттік кеңес

D) отырыс

Е) жоғарғы кеңес

184 ке келдік

580. Хорезмшаха Мухаммед армиясының Қазақстан жерінде монғол әскерімен алғаш рет кездесуі болды:

А) 1206 ж.
В) 1208 ж.

+С) 1216 ж.

Д) 1221 ж.

Е) 1225 ж.

186. Монғолдардың Хорезмшах мемлекетіне шапқыншылық жасауына түрткі болды:

А) мұсылмандар құқықтарының аяққа тапталуы

В) Жошы мен Хорезмшах әскерлерінің қақтығысуы

+С) “Отырар ойраны”

D) хорезмдіктердің монғолдарға қарсы күресі

Е) Орталық Азия халықтарының әскери одаққа бірігуі

185. Шыңғыс ханның Қазақстан мен Орта Азияға жорығы басталды:

А) 1211 ж.

В) 1217 ж.

С) 1218 ж.

+D) 1219 ж.

Е) 1220 ж.

187. Монғолдар Оңтүстік Қазақстанның қалаларын толықтай жойды:

+А) Отырар, Сығанақ, Ашынас

В) Отырар, Сайрам, Ашынас

С) Отырар, Меркі, Ашынас

D) Отырар, Баласағұн, Ашынас

Е) Отырар, Құлан, Талхир

188. Қазақстанның далалық аудандары Шыңғыс ханның баласына тиді:

А) Шағатайға

В) Төлеге

+С) Жошыға

D) Үгедейге

Е) Тоқтамысқа

191. Жошы ханның мұрагері:

А) Орда-Ежен

В) Барақ

+С) Батый

D) Құбылай

Е) Берке

194. Алтын орданың сол қанатын басқарды:

А) Батый

В) Жошы

+С) Орда Ежен

D) Төле

Е) Шағатай

195. Алтын орда ханның басқаруы тұсында Монғол империясынан тәуелсіз болды:

А) Батыйдың

В) Орда Еженнің

+С) Беркенің

D) Мөңкенің

Е) Өзбектің

196. Алтын ордада исламды мемлекеттік дін етіп жариялаған хан:

А) Батый

+В) Өзбек

С) Меңгу

D) Мөңке

Е) Тоқтамыс

222. Тоқтамыс пен Әмір Темір арасындағы шешуші шайқас болды:

А) 1370 ж.

В)1389 ж.

С) 1391 ж.

+D) 1395 ж.

Е) 1405 ж.

225. Әмір Темірдің соңғы жорығы қарсы бағытталды:

А) Көшпелі өзбек мемлекетіне

В) Алтын Ордаға

С) Ақ Ордаға

+D) Қытайға

Е) Ноғай Ордасына

197. Алтын орда ханның тұсында біршама құдіретті мемлекетке айналды:

А) Батый

+В) Өзбек

С) Меңгу

D) Мөңке

Е) Тоқтамыс

200. Ақ орданың астанасы:

А) Тараз

+В) Сығанақ

С) Сарай-Берке

D) Созақ

Е) Испиджаб

203. Ақ орданың құлауы нәтижесінде құрылған хандықтар:

А) Астрахан және Қырым хандықтары

В) Қазан және Сібір хандықтары

С) Моғолстан мемлекеті

+D) Ноғай Ордасы және Әбілхайыр хандығы

Е) Қазақ хандығы

205. Едіге негізін қалады:

А) Қазақ хандығының

В) Сібір хандығының

С) Моғолстанның

+D) Ноғай ордасының

Е) Астрахан хандығының

210. Шайбандық Әбілқайыр хан болып сайланды:

+А) 1428 ж.

В) 1435 ж.

С) 1486 ж.

D) 1490 ж.

Е) 1491 ж.

211. Әбілқайыр хан 1457 жылы жеңіліс тапты:

А) енисей қырғыздарынан

+В) ойраттардан

С) қыпшақтардан

D) маңғыттардан

Е) қаңлылардан

207. Ноғай ордасының ірі тайпасы:

А) ойраттар

В) қарлұқтар

С) қыпшақтар

+D) маңғыттар

Е) қаңлылар

209. Көшпелі өзбектер мемлекетінің негізін қалаған:

А) Едіге

В) Полатшы

+С) Әбілқайыр

D) Тоғылық-Темір

Е) Шайх Хайдар

201. Ақ орда ханның тұсында Алтын ордадан тәуелсіз болды:

А) Батый, Орда-Ежен

+В) Ерзен, Мүбәрәк

С) Тоқтамыс, Темір

D) Барақ,Орыс

Е) Тоғылық-Темір, Ілияс-Қожа

202. Ақ орда ханның тұсында күшейді:

А) Батый

В) Орда-Ежен

С) Тоғылық Темір

+D) Орыс

Е) Едіге

215. Моғолстанның алғашқы хандары шапқыншылығына тойтарыс берді:

А) Әбілқайырдың

В) Тоқтамыстың

+С) Темірдің

D) Орыстың

Е) Барақтың

208. ХУ ғ. 20 жж. Қазақстан жерінде құрылған мемлекет:

А) Алтын орда

В) Ақ орда

С) Көк орда

D) Моғолстан

+Е) Әбілқайыр хандығы

198.Алтын Орда ханның басқаруы тұсында Моңғол империясынан тәуелсіз болды:

А) Мөңке

+В) Берке

С) Құбылай

D) Орыс

Е) Өзбек

216. Оңтүстік және Оңтүстік-шығыс Қазақстан моңғол шапқыншылығының нәтижесінде ұлыстың құрамына кірді:

А) Жошы

+В) Шағатай

С) Үгедей

D) Төле

Е) Құбылай

212. Оңтүстік – Шығыс Қазақстан жері ХІҮ ғ. ортасы – ХҮІ ғ. басында

мемлекеттің құрамына енді:

+А) Моғолстан

В) Ноғай ордасы

С) Өзбек ұлысы

D) Хайду

Е) Монғолия

189. Жошы ұлысының жері алып жатты:

+А) Ертіспен батысқа қарай

В) Жетісудың үлкен бөлігі

С) Шығыс Түркістан

D) Батыс Монғолия

Е) Жоғарғы Ертіс және Тарбағатай

190. Үгедей ұлысының алып жатқан жері:

А) Ертістен Еділге дейін

+В) Жоғарғы Ертіс аймағы және Тарбағатай

С) Шығыс Түркістан мен Мәуереннахр

D) Оңтүстік Қазақстан және Жетісу

Е) Еділден Дунайға дейін

213. Моғолстан әулетінің негізін қалаған:

А) Әмір Полатшы

В) Әмір Темір

С) Орыс хан

D) Өзбек хан

+Е) Тоғылық Темір

214. Моғолстан ақсүйектерінің жер иелену түрі:

+А) сойырғал, інжу

В) зекет, ұшыр

С) соғым, сыбаға

D) мүлік, вакф

Е) тағар, баж

219. Моғолстан туралы мәліметтер ортағасырлық автордың еңбегінде беріледі:

А) «Тарихи-Абулхаир хани», Осман Кухистан

В) «Жами ат –тауариқ», Қадырғали Жалаири

+С) «Тарих-и-Рашиди», Мұхамед Хайдар

Д) Михман-наме-ий Бұқара», Фазлаллах ибн Розбихан

Е) «Диван лұғат ат-түрк», Махмұт Қашғари

148. «Тарих - и - Рашиди» еңбегінің авторы:

+А) Мұхаммед Хайдар

В) Жүсіп Баласағұн

С) Махмұт Қашқари

D) Ахмет Яссауи

Е) Әл-Фараби

221. Моғолстан Әмір Темірден ханның тұсында тәуелсіздікке қол жеткізді:

А) Есен-Бұға

В) Тоғылық-Темір

С) Ілияс-Қожа

+D) Мұхаммед

Е) Уәйіс

226. Әмір Темір ХІІ ғасырдағы діни ойшылға қаласында кесене тұрғызды:

А) Тараз

В) Отырар

С) Сайрам

Д) Сығанақ

+Е) Түркістан

176. Қазақ хандығының негізін қалады:

А) Бұрындық және Қасым

+В) Жәнібек және Керей

С) Есен Буға және Жүніс хан

D) Батый және Берке

Е) Хакназар және Шығай

177. Тарихқа «қазақ жерін жинаушы» деген атпен енген хан:

А) Абылай

В) Бұрындық

С) Хақназар

+D) Қасым

Е) Жәнібек

178. Қазақ хандығының халық саны 1 млн. адамға ханның тұсында жетті:

А) Жәнібек және Керейдің

В) Тәукенің

+С) Қасымның

D) Хақназардың

Е) Есімнің

179. «Алтын ғасыр» деп аталған хан билігі уақыты:

А) Қасым

В) Хақназар

+С) Тәуке

D) Тәуекел

Е) Абылай

180. Суан, ысты, жалайыр тайпалары кірді:

+А) Ұлы жүзге

В) Орта жүзге

С) Кіші жүзге

D) маңғыттарға

Е) монғолдарға

181. Қазақ хандары XYI – XYIІІ ғғ. сайланды:

А) билерден

В) қожалардан

С) байлардан

+D) сұлтандардан

Е) имамдардан

182. Мәскеу мемлекетімен алғаш рет дипломатиялық қарым-қатынас ханның тұсында орнатылды:

А) Тәуке

В) Әбілқайыр

С) Абылай

+D) Қасым

Е) Жәнібек және Керей

188. Қазақ жырауы, Тәуке мен Абылайдың кеңесшісі:

А) Шалкиіз

В) Доспамбет

С) Тәттіқара

+D) Бұқар

Е) Үмбетей

189. Қазақ хандығының діни орталығы:

А) Сауран

В) Сығанақ

+С) Яссы (Түркістан)

D) Созақ

Е) Отырар

194. “Жеті-Жарғы” хан тұсында жазылды:

А) Қасым

В) Есім

С) Абылай

+Д) Тәуке

Е) Тәуекел

201. 1595 жылы Тәуекел ханмен келіссөздер жүргізген Ресей өкілі:

А) Тевкелев

В) Чебуков

+С) Степанов

D) Строганов

Е) Беляков

56. Қазақтар ошақтың жебеушісі деп білді:

А) Жер -ана

В) Су- ана

+С) От- ана

D) Ойсыл қара

Е) Зеңгі баба

205. Мұхаммед Хайдар Дулатидің айтуынша, Қазақ хандығының құрылған уақыты:

А) 1441-1446 жж.

В) 1445-1446 жж.

С) 1455-1456 жж.

+D) 1465-1466 жж.

Е) 1475-1476 жж.

206. Қазақ хандығы құлдырау кезеңін ханның тұсында бастан кешірді:

А) Хақназар

В) Қасым

С) Абылай

D) Тәуке

+Е) Тахир

213. Қазақ хандығының құрылғандығы туралы басты дерек:

+А) «Тарих-и-Рашиди»

В) «Жами-ат-тауарих»,

С) «Тарих-и-Абулхаир-хани»

D) «Михман-наме-и-Бухара»

Е) «Диуани луғат-ат түрк»

214. Қазақ хандығының тарихы туралы жазған ортағасырлық автор:

+А) Мұхаммед Хайдар Дулати

В) Қадырғали Жалаири

С) Усман Кухистани

D) Фазыл-аллах ибн Рузбихан

Е) Махмұд Қашқари

215. Қазақ қоғамындағы төменгі әлеуметтік топ:

А) малшылар

Б) диханшылар

С) жатақтар

D) кедейлер

+Е) құлдар

216. ХҮІІІ ғ. Қазақ хандығы саяси біртұтастыққа ханның тұсында жетті:

А) Жәнгір

В) Есім

С) Тәуекел

+D) Тәуке

Е) Кенесары

219. Билердің ықпалы ханның тұсында нығайды:

А) Қасым

В) Хакназар

С) Бұйдаш

D) Тәуекел

+Е) Тәуке

220. Қазақ қоғамында сот қызметін атқарды:

А) сұлтандар

В) ру старшындары

С) молдалар

+D) билер

Е) тархандар

234. Ш.Уәлихановтың шығармашылығына жатпайды:

А) “Абылай”

В) “Даладағы мұсылмандық туралы”

С) “Қырғыздардағы шамандықтың іздері”

D) “Жоңғария очерктері”

+Е) “Ақиқат сыйы”

195. «Қара сөздің» авторы:

А) Ыбырай Алтынсарин

+В) Абай Құнанбаев

С) Махамбет Өтемісов

D) Бұқар жырау

Е) Шоқан Уәлиханов

191. Қа


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: