double arrow

В конце II тысячелетия до н.э

Малышевской, кондонской, вознесенской

В эпоху неолита

Рыболовство

Филимошки

На эпоху нижнего палеолита

Палеолит, мезолит, неолит, энеолит, бронзовый век, железный век

10,2)

Группа выступала против поддерживаемой СДПГ политики гражданского мира, выдвинутой кайзеровским правительством и призывала к международной солидарности рабочих против войны. Группа Интернационал отвергала войну, которая не отвечала интересам народов и пролетариата и представляла собой геноцид, осуществляемый господствующей империалистической буржуазией. В январе 1916 года группа начала издавать собственную газету «Письма Спартака» (нем. Spartakusbriefe), благодаря которым политическая группа обрела новое имя.

Группа Спартака в апреле 1917 года вошла в состав новой НСДПГ, сохранив статус самостоятельной группы. По инициативе досрочно освобождённого из тюремного заключения Карла Либкнехта 11 ноября 1918 года группа получила новое название — «Союз Спартака», который стал независимой политической организацией.

11) Проте головним, що відрізняло націонал-соціалізм від інших політичних течій, а НСДАП від інших політичних партій, була расова теорія руху. За цією теорією «вищою расою» проголошувалися німці - нащадки арійців, а всі інші нації - «неповноцінними». Залежно від того, якою мірою нацисти визнавали націю наближеною до «арійської раси», залежала подальша її доля. Євреїв, рома (циган), слов'ян та сотні інших націй нацисти вважали ворожими «вищій расі» й планували їхнє винищення чи перетворення на рабську робочу силу. Території, на яких проживали «неповноцінні» з точки зору нацистів народи, проголошувалися «життєвим простором» майбутнього «тисячорічного Третього Райху» й мали бути заселені німецькими колоністами. Власне, расова спрямованість німецького націонал-соціалізму найбільше відрізняла його від італійського фашизму, який не мав чіткої расової теорії.

12) Величезну роль в економічному і поличному житті країни відігравала церква. Капітали церкви були вкладені в найрізніші галузі іспанської економіки – банківську справу, залізничні і морехідні компанії. В країні з населенням близько 25 млн. чоловік було понад 60 тис. церков і каплиць, не менше; тис. монастирів, понад 200 тис. священиків і монархів. Церква поширювала свій вплив на широкі маси трудящих, особливо в селі, підкорила шкільну систему та університети і була розсадником мракобісся, темряви і неуцтва.

Закінчення війни дуже позначилося на економіці країни. Сотні заводів і фабрик були зачинені. Зростала армія безробітних, особливо у текстильній, металургійній та вугільній галузях промисловості. Зовнішньоторговий баланс першої необхідності7 Великих розмірів набула інфляція. Загальний індекс цін на продукти харчування і промислові товари зрів у 2 з лишком рази порівняно з 1913 р. Усе це призвело до різкого погіршення матеріального становища трудящих.

2 На какую эпоху, по мнению ученых, приходится время появления человека в бассейне Амура?

3 Где было обнаружено древнейшее в Приамурье археологическое местонахождение первобытного человека?

4 Завершите утверждение: Экономическую основу оседлого образа жизни людей, живущих в Приамурье в эпоху неолита, составляло...

5 Когда зародилось земледелие У первобытных людей юга Дальнего Востока?

6 Завершите утверждение: Эпоха неолита на Нижнем Амуре представлена культурами... (поставьте "2" за одну ошибку)

7 Когда произошло знакомство с бронзой древнего населения южной части Дальнего Востока?

8 Завершите утверждение: Маски - личины (петроглифы) обнаружены археологами на...


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: