double arrow

Тести 1-1. Альтернативні тестові завдання

Тестові завдання закритої форми

Тестові завдання

Кафедра інвестиційного менеджменту

Імені Михайла Туган-Барановського

Статистика ринку

Загальна теорія статистики

Статистика

Відділення з фаху 7.050.107 7.050.201

Для студентів ЕП, МН – 02 денного

Програма з курсу статистика

ЕКЗАМЕНАЦИЙНА

Тести 1-3 Тестові завдання відкритої форми

     
 
1. Надайте визначення формулі, що застосовується для перспективного розрахунку загальної чисельності населення через “п” років:  
 
 
2. Надайте визначення коефіцієнту загальної зміни чисельності населення:  
 
 
3. Надайте визначення формулі чисельності населення на початок року, що застосовується при його початковому обліку: (±) + (±).  
 
 
4. Надайте визначення формулі для розрахунку коефіцієнту дитячої смертності Ротса: К дит. смертн.


№№ задач для підготовки до екзамену:

1. МВ та завдання для практичних занять з дисципліни “Статистика” –Д- 1999 р. або 2000 р.

№№ 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37.

№№ 46, 48, 52, 53, 56, (п. 1, 2, 3), 57, 59, 58 (п. 1, 2, 3, 4), 61, 63, 64, 68, (п. 1, 2, 3, 5), 74, 75, 81.

2. МВ із завданнями для практичних занять з СЕС. – Д – 2000.

№№ 2.1, 2.5, 2.4, 2.9, 2.14, 3.4, 3.7, 3.6, 3.10, 3.16, 4.3, 4.6, 5.6, 5.7, 5.15, 5.16, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6.

з курсу “Демографія”

 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 1. Для планування міської мережі дошкільних установ потрібно знати чисельність постійного населення а) так б) ні  

   
 
· обведіть номер вірної відповіді: 2. Формула коефіцієнту дитячої смертності Ратса: а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 3. Формула коефіцієнту природного приросту: а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 4. Формула коефіцієнту Покровського (життєвості): а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 5. Формула коефіцієнту міграції (механічного приросту): а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 6. Формула коефіцієнту міграції (механічного приросту): а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 7. Жінки в фертильному віці, це жінки віком від 15 до 49 років а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 8. Середня хронологічна: а) так б) ні  

     
 
· обведіть номер вірної відповіді: 9. Коефіцієнт загального приросту населення: а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 10. В моментному диначмічному ряді чисельність населення з нерівними періодами часу між даними застосовують скередню хроонологічну. а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 11. формула чисельності наявного населення НН – ТП + ТВ. а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 12. Для планування мережі готелів вищих навчальних закладів та торгівельних підприємств в місті, необхідно знати чисельність наявного населення. а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 13. Коєфіціент загального приросту населення буде дорівнювати 8‰, якщо коєфіціенти склали: народження 25‰, смертності 12‰, механічного приросту – 5‰? а) так б) ні  
 
 
· обведіть номер вірної відповіді: 14. Постійне населення міста буде дорівнювати 202 тис. осіб, якщо в місті на початок року чисельнысть наявного населення склала 200 тис. осіб, тимчасово присутніх – 4 тис. осіб, а тимчасово відсутніх – 2 тис. осіб. а) так б) ні  Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: